Milieuvergunning voor plasma-installatie

Group Machiels krijgt milieuvergunning voor plasma-installatie in Houthalen-Helchteren. Deze zet 18 milj. ton Remo-afval om in energie, bouwmaterialen en grondstoffen.

Al bijna 10 miljoen euro geïnvesteerd.

Project levert 250 tot 300 jobs op, waarvan 60% voor laaggeschoolden en 40% voor hooggeschoolden.

Met de goedkeuring volgt de minister een eerdere beslissing van het Limburgse provinciebestuur. Het gaat over een referentie-installatie voor Europa in Houthalen-Helchteren. Via de plasmatechniek zet Group Machiels het afval op de voormalige Remo-opslagplaats om in bruikbare grondstoffen, energie (waterstof) en bouwmaterialen. Het afval wordt opgegraven, gesorteerd en verwerkt, zodat het een tweede leven krijgt. Bovendien wordt een historische opslagplaats zo opgewaardeerd tot volwaardig natuurgebied.    

Juridisch pad nog niet ten einde 

Group Machiels zet op deze manier een nieuwe juridische stap in dit ambitieuze natuurproject, legt Yves Tielemans (business unit manager ‘Closing the Circle’ bij Group Machiels) uit: “Sinds begin 2010 doorloopt ‘Closing the Circle’ het geijkte juridische pad. Zo werd er een plan-MER (milieueffectenrapport), een GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) en een project-MER uitgewerkt, met positief gevolg. Nu zitten we in de fase van de milieuvergunningen. Ondertussen hebben we bijna 10 miljoen euro geïnvesteerd in het project. Vorig jaar werd de milieuvergunning voor de verderzetting en uitbreiding van de bestaande opslagplaats toegekend, nu staat het licht ook op groen voor de plasma-installatie. Uit de bijzondere voorwaarden blijkt dat de Vlaamse Overheid zich helemaal kan vinden in onze aanpak.” 

Voorstelling van nieuw te bouwen installatie

Zo gaat de plasma-installatie eruit zien wanneer ze eenmaal gerealiseerd is

Betekent dit dat de schop binnenkort in de grond gaat? Dat is nog wat voorbarig, geeft Yves aan: “Momenteel loopt er nog een beroepsprocedures bij de Raad van State omtrent het GRUP. Group Machiels hoopt uiteraard op een positieve afloop. Want we popelen om er hier aan te beginnen. Dit project levert 250 tot 300 jobs op, waarvan 60% voor laaggeschoolden en 40% voor hooggeschoolden.” 

Op 20 jaar van 18 miljoen ton afval naar 200 hectare extra natuur 

De plasma-installatie (en de bijhorende tewerkstelling) is geen doel op zich, wel een middel om gefaseerd de Remo-site te herstellen als hoogwaardig natuurgebied. Via dit project creëert Group Machiels 200 hectare bijkomend natuurgebied in Limburg: “Enerzijds gommen we een opslagplaats van 143 hectare uit. Anderzijds neemt de tijdelijke installatie en dito opslagplaats gedurende deze twee decennia een stuk bos in Houthalen-Helchteren in. Dat compenseren we met natuur op andere plekken in Limburg en Vlaanderen. Daartoe sloten we al contracten af om stukken landbouwgebied – verspreid over de hele regio – te bebossen. Als de plasma-installatie 20 jaar op volle capaciteit draait is al het Remo-afval (18 miljoen ton) bovendien gerecycleerd. Dan breken we de installaties af en komt er terug natuur in de plaats.” 

‘Closing the Circle’ verloopt in nauw overleg met de buurtbewoners. De voorbije jaren stak Group Machiels al meer dan 40 keer de koppen bij elkaar met de buren: “De buurtbewoners staan gezond kritisch ten opzichte van het project. We bouwen samen aan een veilig project dat hun gezondheid garandeert. Als ‘Closing the Circle’ landt, verdwijnt een opslagplaats voor afval uit hun achtertuin. En krijgen de omwonenden een natuurgebied van meer dan 200 hectare in de plaats.”

Zo werkt plasmatechnologie

proces plsma-technologie Machiels

 

  1. Eerst de afvalstoffen opgraven. 
  2. Tijdens het sorteren halen ze de recycleerbare materialen uit het afval. Het energierijke afval dat overblijft wordt gebruikt in de plasma-installatie. 
  3. De vergassing van het RDF (nvdr. Refuse Derived Fuel) gebeurt op hoge temperatuur. De vergassingsinstallatie bestaat uit een wervelbedvergasser waar de temperatuur tussen 700 tot 850 graden celsius schommelt. Het ruwe gas dat hierdoor ontstaat, gaat nog eens door een plasmareactor met een temperatuur tussen 1.200 en 1.500 graden (lokaal lopen de temperaturen zelfs op tot 7.000 graden). Door deze hoge temperaturen worden alle koolwaterstoffen zoals teer omgezet tot gas. De restwarmte recupereren we intern in het proces. 
  4. Na afkoeling en zuivering blijven twee elementen over:
  • Enerzijds een synthesegas dat we opwerken tot waterstof met een hoge zuiverheid, waardoor je het kan gebruiken voor brandstofceltoepassingen (bv. personenwagens, bussen en heftrucks op waterstof)
  • Anderzijds het restproduct plasmasteen: deze grondstof kan fungeren als vervanger van cement of voor de productie van hoogisolerende bouwblokken, klinkers of tegels 

De technologie is getest in een proefinstallatie in Groot-Brittannië, ook met afval afkomstig van Remo. Omdat het om een nieuwe technologie gaat, bouwt Group Machiels eerst een demo-installatie die 30.000 ton RDF per jaar kan verwerken. Een commercieel interessante installatie beschikt over een capaciteit van minstens 100.000 ton. 

(bron en beeld: Group Machiels)

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.