Nespresso recycleert capsules in Nederlandse verwerkingssite van Remondis

Tekst en beeld: Hilde De Wachter

Wat gebeurt er eigenlijk met de gebruikte koffiecapsules van Nespresso? Die vraag is al meermaals gesteld aan de koffieproducent. Maar nog nooit nodigde het bedrijf de pers uit voor een bezoek aan haar recyclagefaciliteit in Nederland dus het bleef gissen of de verwerkingsverhalen van Nespresso ook volledig waarheid zijn. Deze verwerking is nochtans al actief sinds 2012. De site is eigendom van verwerkingsbedrijf Remondis, een van oorsprong Duitse verwerker die aan zijn opmars bezig is in Nederland en stilaan ook in België. EcoTips was benieuwd en ging mee de faciliteit bekijken. Een verslag.

Het volledige album met alle foto’s en filmpjes vind je  via deze link.

2 ton per uur maximum

De installatie is het resultaat van de samenwerking tussen Nespresso en Remondis. “We hebben wereldwijd verschillende verwerkingsfaciliteiten. Uiteraard delen we de kennis onderling wanneer we een nieuwe installatie plannen. Maar je hebt vooral een partner nodig die mee wil in het verhaal”, zegt Astrid Haas van Nespresso. De installatie in Lichtenvoorde verwerkt capsules uit Nederland, België, Luxemburg en een deel van Frankrijk. De koffiedrinker kan deze capsules ofwel terugbrengen naar de Nespresso boetiek, ofwel meegeven met de koerier, of naar een logistiek inzamelpunt van derden brengen. 

 

De B2B-capsules worden door Remondis opgehaald bij de verbruiker. Momenteel wordt 25 procent van de Belgische capsules verwerkt. Dat kan beter? “Dat kan zeker beter. In Duitsland bijvoorbeeld hebben we een verwerkingspercentage van 87 procent. Maar daar mogen onze capsules mee in de ophaling van plastics en metalen. Vergelijk het met de blauwe zak bij ons. Dat is ons uiteindelijke doel: de Nespressocapsules in de blauwe zak en dus in de reguliere ophaling krijgen. Voor de consument is dat het eenvoudigste. Maar zo lang dat niet het geval is, is de verwerking zoals in Lichtenvoorde zeker een goede zaak.”

AREME initiatief

Het is het uiteindelijke doel van Nespresso dat de aluminium capsules toegelaten worden in de blauwe PMD-zak. Onder andere daarom zocht het bedrijf medestanders en richtte het AREME op, de associatie voor de recyclage van licht metalen verpakkingen en items. In landen waar zo’n gezamenlijke ophaling al loopt, is het recyclagepercentage van de capsules bijna 90%, ten opzicht van 25% in België. De koffieproducent maakt zich sterk dat ze haar doel binnen afzienbare tijd zal bereiken.

De installatie kan momenteel maximum 2 ton per uur aan. Dat maximum heeft vooral te maken met het vochtgehalte in de capsules. Indien de koffiedrinkers meer gaan sorteren, zal de installatie dus moeten uitbreiden of een extra ploeg tewerkstellen. Momenteel werken er zo’n drie FTE (voltijds equivalenten) in twee ploegen.

De installatie

In de verwerkingssite van Remondis komen zowel de consumentencapsules (de ‘hoedjes’) toe in zakken als de B2B-capsules (de eerder platte exemplaren) in rolcontainers. Ze worden samen via een dumper in de ontvangstbunker gestort. Daarna gebeurt een eerste uitsortering: de metalen worden eruit gehaald. In de residubak vinden we lege colablikjes, batterijen en allerlei ander afval. Blijkbaar gebruiken sommige koffiedrinkers de Nespressozakken en containers om zich van allerlei afval te ontdoen. De shredder volgt en daarna is er een eerste echte scheiding van aluminium, koffie en plastics via een roterende zeef. Maar omdat de koffie in de capsules dikwijls nog veel vocht bevat, volgt er een roterende droger, waarna het plastic van de rest gescheiden wordt via een wervelstroominstallatie. Daarna volgt opnieuw een roterende zeef. De koffie is dan gescheiden van de andere fracties maar in de aluminiumfractie zit er nog vrij veel plastic. Daarom gaat deze fractie nog eens door de sortering om op die manier een vrij zuivere aluminiumfractie te krijgen. Die gaat opnieuw naar de productie van aluminium capsules (Nespresso claimt dat 13 procent van het aluminium in haar capsules gerecycleerd is), de koffie gaat naar een biogasinstallatie en wordt daarna gecomposteerd. Het residu, voornamelijk pastics, wordt verbrand met energierecuperatie.

Duurzaam Nespresso

De koffieproducent benadrukt dat ze er alles aan doet om de impact van ons kopje koffie zo klein mogelijk te maken. Zo engageren ze zich niet alleen in de recyclage van het gebruikt aluminium maar ook in het duurzaam ontginnen van aluminiumgrondstof. Dat doen ze in ASI (Sustainable Aluminium Initiative) samen met Rio Tinto. Het is de bedoeling om in 2020 alle nieuwe aluminium op een duurzame manier te ontginnen.

Daarnaast engageert Nespresso zich in de landen waar ze actief is, om bomen te planten via het zogenaamde PUR-project.

Het bedrijf doet dus alle moeite van de wereld om duurzaam bevonden te worden. En dus moet het ook telkens opnieuw antwoorden op twee vragen: waarom koffie in kleine aparte capsules (antwoord: omwille van kwaliteitsbehoud van de koffie en correcte portionering) en wat gebeurt er met de gebruikte capsules die opgehaald worden via het recyclingprogramma? Dat weten we sinds vandaag met zekerheid.

Over Nespresso

Het bedrijf Nespresso heeft 3 productiesites in Zwitserland, in Orbe, Avenches en Romont. Meer dan 1.000 werknemers worden er tewerkgesteld.

Om de koffie op een duurzame manier te kunnen aankopen, ontwikkelde Nespresso het AAA Sustainable Quality Program. Meer dan 93% van de koffie van Nespresso wordt via dit programma aangekocht. Daarvan is meer dan 56% gecertificeerd via Rainforest Alliance en Fairtrade. Het gaat om meer dan 100.000 koffieboeren in 13 landen.

In 2018 waren er in 44 landen recyclagemogelijkheden voor alles samen 92% van de klanten van het koffiemerk. Daarmee behaalde Nespresso een recyclageratio van 26,5%.

Om de CO2-voetafdruk van het bedrijf te verminderen en tevens de koffieboeren te ondersteunen, plantte Nespresso sinds 2014 meer dan 3.300.000 bomen. 

Van het afval van de productiesites gaat er sinds 2014 niets meer naar stortplaatsen. De sites gebruiken 100% hernieuwbare elektriciteit sinds 2017. De productiesite van Romont is LEED-gecertificeerd.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.