Nieuwe tool wil reststromen voedingsindustrie efficiënt gebruiken

Een nieuw Europees project wil met behulp van onder meer wiskundige modellen een baanbrekend instrument ontwikkelen om reststromen van organisch materiaal uit de voedingsindustrie te voorspellen en er de beste routes voor hergebruik voor te ontwikkelen. Vandaag is zowat 50% van het wereldwijde afval organisch. 

Beeld (ESCI gGmbH): groepsfoto van tijdens de kick-off meeting van Model2Bio op 14 mei.

Het project kreeg de naam Model2Bio en zal een zogenaamd Decision Support System voorstellen, een beslissingssysteem gebaseerd op regels die voortspruiten uit wiskundige modellen en kostenanalyses, maar ook uit gezond verstand. Als voorspellende simulatiesoftware zal de tool rekening houden met de fysicochemische kenmerken van de organische reststromen in de agrovoedingssector en hun bruikbaarheid afhankelijk van sociale, economische, milieu- en wettelijke criteria van de regio. De tool zal worden getest en gevalideerd voor sectoren zoals vlees, groenten, zuivel en alcoholische dranken in Spanje, België, Nederland en Griekenland.

Het project wordt gecoördineerd door het Spaanse Asociación Centro Tecnológico (CEIT) en combineert de expertise van denktanks, technologieontwikkelingsentiteiten, onderzoekscentra, universiteiten, industrie en overheden uit zes Europese landen: Spanje, Griekenland, Macedonië, Nederland, België en Polen.

Organisch afval gaan hergebruiken in biogebaseerde industrieën is een wereldwijde uitdaging. Vandaag wordt organisch afval afkomstig uit de voedingsindustrie nog te vaak gebruikt voor laagwaardigere toepassingen als bijvoorbeeld diervoeder, of wordt het gewoon gecomposteerd, verbrand of gestort.

Model2Bio duurt drie jaar en ontvangt financiering van Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) binnen het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie Horizon 2020. Het resultaat zal bijdragen aan de doelstelling van de Europese Unie om de hoeveelheid organisch afval dat naar stortplaatsen wordt gestuurd aanzienlijk te verminderen en er een valabel alternatief van te maken voor fossiele grondstoffen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.