Oprichting Nutricycle Vlaanderen is een feit

Vlaanderen zet volop in op de transitie naar een circulaire economie. Ook minerale nutriënten (N, P) en organisch materiaal spelen daar een rol in. Door in te zetten op nutriëntrecuperatie kunnen we de omslag naar een duurzamere agrovoeding en een groene chemie realiseren.

Aangezien de huidige verwerkingstechnieken voor reststromen en mest nog maar beperkt gericht zijn op nutriëntrecuperatie, zullen we in de komende periode moeten inzetten op de implementatie van technieken voor bijkomende nutriëntrecuperatie (stikstof, fosfor, kalium …). Om het onderzoek en de ontwikkeling van technologieën voor nutriëntrecuperatie te ondersteunen en katalyseren en vervolgens de opschaling en uitrol van die technologieën te versnellen, heeft de Vlaamse minister voor Leefmilieu beslist de oprichting van het Nutricycle Vlaanderen-platform te ondersteunen.

Het platform zal een aanspreekpunt zijn voor het bedrijfsleven, kennis- en onderzoeksinstellingen, de landbouwsector, de overheid, het middenveld en zal kennisuitwisseling en samenwerking faciliteren. Met zijn helikopterview over lopend onderzoek en projecten, zal het platform een coördinerende, informerende en verbindende rol spelen.

Een kernteam aan de Universiteit Gent, vakgroep Groene Chemie en Technologie onder de hoede van dr. Evi Michels en Prof. Erik Meers zal instaan voor de goede operationele werking van het platform. Thematische werkgroepen zullen worden opgericht rond specifieke werkpunten waarbij de verschillende actoren in de nutriëntentransitie nauw betrokken zullen worden. De inzet voor de komende drie jaar is te komen tot effectieve implementatie op het terrein met bijzondere aandacht voor demonstraties en realisaties ten velde.

Meer weten?

Contacteer : anne.adriaens@ugent.be

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.