biogebaseerde industrie

Oproep voor biogebaseerde industrie

Biogebaseerde industrieën zouden in de EU een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de Europa 2020-strategie.

Steeds meer verwerkingsindustrieën, zoals de leveranciers van chemische stoffen, biobrandstoffen, pulp en papier, suiker en zetmeel en technologie (met name op het gebied van industriële biotechnologie en engineering) zijn geïnteresseerd om deels of volledig over te schakelen op duurzame, hernieuwbare biogebaseerde hulpbronnen en/of producten.

Meer info over deze oproep en hoe je een voorstel moet indien op deze website.

Mogelijke onderwerpen

Strategic Orientation 1 – FEEDSTOCK Fostering a sustainable biomass-feedstock supply to feed both existing and new value chains

Strategic Orientation 2 – PROCESS Optimising efficient processing for integrated biorefineries The second strategic orientation aims to improve efficiency and sustainability of ‘biorefining biomass into compounds for chemicals (including food and feed ingredients) and materials’ and to develop new, breakthrough processes.

Strategic Orientation 3 – PRODUCTS Developing innovative bio-based products for specific market applications The third strategic orientation aims to increase the applicability of high value-added bio-based products and avoid price competition with fossil-based products by pursuing advanced functionalities and unmatched performance.

Strategic Orientation 4 – MARKET UPTAKE Creating and accelerating the market uptake of bio-based products and applications The fourth strategic orientation aims to respond to the concerns of society about bio-based products by engaging in dialogue with societal and consumer groups on benefits and how potential risks are addressed and managed.

De volledige brochure lees je hier.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.