circulair bouwen
(Beeld: Bao living)

Streef mee naar een circulaire bouwsector

Is je bedrijf actief in de bouwsector en wil je inzetten op duurzaam ondernemen? Dan moet je zeker eens de nieuwe Green Deal Circulair Bouwen bekijken.  Die wordt op 22 februari 2019 gelanceerd door Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege, Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw en de OVAM. Doel van deze nieuwe Green Deal: samenwerken om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken.


Green deal

Green deals zijn vrijwillige overeenkomsten tussen de Vlaamse overheid, bedrijven en organisaties. Ze worden gesloten om bepaalde duurzame doelstellingen na te streven. De partners slaan concreet de handen in elkaar om barrieres weg te werken, vooruitgang te boeken, kennis te delen enzovoort. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen.

Na de Green Deals Gedeelde Mobiliteit, Circulair Aankopen,  Brouwers, en Bedrijven en Biodiversiteit is de Green Deal Circulair Bouwen de vijfde in rij die wordt opgestart. Instappen is nog steeds mogelijk. 

De ecologische voetafdruk van de bouwsector

De bouwsector is in Vlaanderen – maar ook op Europees niveau en zelfs wereldwijd – verantwoordelijk voor 30 tot 40% van al ons afval. De manier waarop we bouwen en wonen heeft bijkomend een grote invloed op onze CO2-voetafdruk. De bouwsector is immers ook verantwoordelijk voor 40% van het totale energieverbruik in de EU en 35% van de totale uitstoot van broeikasgassen.

Gezien de omvang van de sector en de hoeveelheid materialen die verbruikt worden, kan een gezamenlijke verandering van deze sector richting een circulaire economie een immens verschil maken.

Circulair bouwen

Duurzaam bouwen wordt meestal simpelweg herleid tot energiezuinig bouwen. Daardoor blijft een groot potentieel om duurzaam te werken, onbenut. Een doordacht gebruik van materialen is op lange termijn minstens even belangrijk om de ecologische voetafdruk van de bouwsector te verminderen.

In een circulaire bouweconomie worden producten en materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Daarnaast wordt het restafval geminimaliseerd. Concreet zijn er drie hoofdprincipes:

  • Veranderingsgericht ontwerpen en bouwen is een ontwerp- en bouwstrategie die er van uitgaat dat de noden en wensen van gebruikers en de maatschappij zullen blijven veranderen. Het doel is dan ook gebouwen te creëren die die verandering efficiënt ondersteunen.
  • Bij circulair bouwen staan uiteraard de principes van de circulaire economie voorop. In essentie gaat het erom dat materialen zoveel mogelijk hergebruikt en gerecycleerd worden met een zo hoog mogelijk waardebehoud. Dit vergt nieuwe businessmodellen en samenwerking doorheen de bouwketen.
  • Materialen kunnen maar hoogwaardig (en veilig) opnieuw ingezet worden als ze een identiteit en gedocumenteerde historiek hebben. Het concept van een materialenpaspoort registreert alle materialen in een gebouw op een digitaal platform en maakt gebouwen zo tot een waarachtig grondstoffendepot.

Samen werken en leren

In alle Green Deals staan samenwerking en samen leren centraal, dat is in de Green Deal Circulair bouwen niet anders. In het netwerk van de Green Deal Circulair bouwen brengen de deelnemers hun kennis en ervaring samen in een lerend netwerk, waarbinnen experimenteren met nieuwe tools, methodieken en vormen van ketensamenwerking centraal staan. Bovendien engageren ze zich om tijdens de looptijd van het project minstens een pilootproject te lanceren rond circulair bouwen. 

Afbeeldingsresultaat voor green deal circulair bouwen

Een onderzoeksgroep zal in het kader van de Green Deal bijkomend ondersteuning bieden om veranderingen te versnellen, door zich te verdiepen in juridische, economische en andere drempels waarmee de bouwsector te maken krijgt.

Tot slot zullen de deelnemers zo’n 4 keer per jaar samenkomen. Tijdens die netwerkmomenten willen de organisators van de Green Deal Circulair bouwen, de deelnemers inspireren met Vlaamse én buitenlandse cases. Samen zullen er ook concrete vraagstukken die de deelnemers aanbrengen, aan bod komen.

Deelnemen

Deelnemers aan de nieuwe Green Deal zijn o.a. bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties. Heeft u interesse om deel te nemen? Dan kan u zich via deze link inschrijven. Eind februari volgt de officiële ondertekening. 

De Antwerpse start-up Bao Living registreerde zich als één van de eerste ondernemingen voor de nieuwe Green Deal. Oprichters Benjamin Eysermans en Axel van der Donk ontwikkelden de Slimme Aanpasbare Module (SAM), een soort van “bouwblok” voorzien van een keuken, badkamer en de 5 noodzakelijke levensvoorzieningen (water, elektriciteit, verwarming, ventilatie en communicatie). Elke geïnstalleerde SAM-module betekent een CO2-besparing van ongeveer 5 ton CO2.
Het project past volledig past binnen het achterliggende idee van de nieuwe Green Deal. Bij Bao Living zijn ze dan ook zeer blij met het initiatief: “We zijn enthousiast dat de overheid zich mee inzet voor het structureel verduurzamen van de bouwsector. Er is namelijk nog veel werk aan de winkel!” Zelf hopen de jonge Antwerpenaren meer concrete projecten te realiseren in het kader van de nieuwe Green Deal. “Het zou ook leuk zijn om nieuwe producten te ontdekken die complementair zijn met ons eigen SAM systeem” voegt Benjamin Eysermans tot slot nog toe. 

Afbeeldingsresultaat voor bao living

Bronnen: Bao Living | OVAM | Vlaamse Overheid
Foto’s: Bao Living | Vlaamse Overheid

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.