Cleantech in Vlaanderen doet het goed
(beeld: Adobe Stock)

Cleantech blijft het goed doen in Vlaanderen

Cleantech Flanders publiceerde zijn jaarrapport 2020. Daaruit blijkt dat vooral sectoren zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, duurzame mobiliteit en duurzame gebouwen een gunstig ondernemingsklimaat voor start-ups bieden.

Cleantech is een jonge sector. Om zicht te krijgen op de evolutie van de sector in Vlaanderen, maakte Cleantech Flanders een overzicht van de voorbije tien jaar en vergeleek hierbij per jaar 9 domeinen.

De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

  • In tien jaar tijd is het aantal zeer kleine cleantech-bedrijven en het aantal middelgrote tot grote cleantech-bedrijven opvallend toegenomen. Dat wijst op een gunstig ondernemingsklimaat voor startende cleantech-bedrijven en een sterke, concurrentiële marktpositie, die hun groei naar middelgrote tot grote bedrijven mogelijk maakt.
  • Slechts vier cleantech-bedrijven vroegen in 2020, het jaar gekenmerkt door de coronacrisis, het faillissement aan. Het moratorium tussen 18 maart en 17 juni op faillissementen vertaalt zich niet in meer faillissementen nà die periode. Alle faillissementen dateren van voor april 2020.
  • Hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, duurzame mobiliteit en duurzame gebouwen zijn domeinen met het gunstigste ondernemersklimaat voor cleantech-startups.
  • De markt van recyclage en afval, water en afvalwater, industriële verwerking en productie en – in mindere mate – duurzame landbouw tellen de meeste gevestigde actoren.
  • De directe tewerkstelling door cleantech in Vlaanderen bedroeg in 2019 maar liefst 29.168 VTE werknemers en is vrij stabiel. De totale tewerkstelling (direct + indirect) ligt veel hoger, dankzij cleantech-activiteiten in gevestigde bedrijven, die niet als ‘zuivere cleantech’ in de studie zijn opgenomen.
  • De belangrijkste cleantech-hubs bevinden zich in regio’s met belangrijke instituten voor hoger onderwijs en locaties met een hogere economische activiteit. Gent blijft de regio met de hoogste concentratie aan cleantech-bedrijven, gevolgd door Antwerpen en Leuven. Oostende zette zich het afgelopen jaar opvallend op de kaart. De komst van het nieuwe Maritiem Onderzoekscentrum is daar niet vreemd aan. Meer dan 70% van de nieuwe cleantechactoren in deze regio zijn verbonden met water- en offshore-activiteiten.
Cleantech in Vlaanderen 2020
(bron: Cleantech Flanders)

Het volledige rapport van Cleantech Flanders lees je hier

Meer ecoTips artikels over Cleantech

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.