CO2 hergebruik in Vlaanderen in kaart

Gaan we binnenkort CO2 recycleren?

Sinds enkele jaren ontwikkelen er zich technieken waarbij CO2 die vrijkomt bij industriële processen omgezet wordt in waardevolle toepassingen. Het gaat om de vervaardiging van bouwmaterialen, brandstoffen en diverse chemische molecules. Met koolstofafvang en -gebruik (gekend onder de Engelse term CCU, Carbon Capture and Utilization) vormt CO2 geen afvalstroom meer en wordt de koolstofkringloop gesloten.

Om een beter zicht te krijgen op de toepassingen van CO2-hergebruik in Vlaanderen, bracht het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) het potentieel ervan in kaart.

In ecoTips ‘ecosthetics’ van december vertelt Colette Lewiner van Capgimini dat de CCU-techniek erg belangrijk zal worden in de toekomst: “Het afvangen en stockeren van de koolstof bij energiecentrales op steenkool, is belangrijk om de doelstelling van 2°C te kunnen halen.

Geen abonnement? Bestel dit nummer voor 19 euro, excl. BTW. Vul hier het formulier in en we sturen je een exemplaar op met de post.

Liever online lezen? Ook dat kan. Voor 14 euro, excl. BTW, krijg je van ons toegang tot een digitale versie van het nummer. Aanmelden kan via hetzelfde formulier.

Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in Vlaanderen

Om de transitie naar een koolstofarme samenleving te realiseren, moet in alle sectoren de CO2-emissie drastisch naar omlaag. De Vlaamse overheid ziet CCU als een veelbelovende optie voor emissiereducties. Het gebruik van CO2 als grondstof voor diverse producten biedt kansen voor innovatie en een meerwaarde voor het klimaat- en energiebeleid.

In Vlaanderen onderzoeken verschillende kennisinstellingen een 10-tal pistes. De processen bevinden zich voornamelijk in laboratoriumfase en hebben nog minstens 5 tot 15 jaar nodig tot commercialisatie.

Vier Vlaamse bedrijven (Avecom, Carbstone Innovation, Organic Waste Systems en Proviron) ontwikkelden concrete eigen technologieën. Twee andere bedrijven (ArcelorMittal en Havenbedrijf Antwerpen) plannen de implementatie van bestaande technologieën.

Vier technologiecases

De studie van LNE maakt een gedetailleerde analyse van volgende beloftevolle technieken:

  • ethanolproductie uit afgassen van de staalindustrie bij ArcelorMittal
  • methanolproductie met groene stroom bij het Havenbedrijf Antwerpen (power-to-methanol)
  • algenbiomassaproductie als larvaal voedsel bij Proviron
  • bouwmaterialenproductie uit staalslakken bij Carbstone Innovation.

De cases zijn technologisch marktrijp en klaar voor demonstratie in een operationele omgeving. Ze vertegenwoordigen een waaier van technologieën en de twee laatstgenoemde zijn bovendien in Vlaanderen ontwikkeld.

De productie van constructiematerialen en algenbiomassa zijn winstgevend onder de gemaakte assumpties. Maar vooral de productie van brandstoffen zoals ethanol en methanol heeft een groot potentieel voor het reduceren van CO2-emissies. Belangrijk is wel dat hierbij hernieuwbare energie ingezet wordt.

Beleidsaanbevelingen

Het rapport formuleerde concrete beleidsaanbevelingen om de toepassingsmogelijkheden van CO2 in Vlaanderen aan te moedigen. Zo wordt de noodzaak aangegeven voor:

  • de ontwikkeling van LCA’s (Life Cycle Assessment) van de technologieën
  • het faciliteren van demonstratieprojecten
  • het ondersteunen van investeringen
  • het promoten van CCU-producten (brandstoffen en materialen) en CCU-diensten
  • en het ondersteunen van clusterontwikkeling.

Daarnaast kan CCU ondersteund worden via bestaande Europese instrumenten, zoals het Europees systeem van verhandelbare emissierechten en de Richtlijn hernieuwbare energie. Ook via Europese innovatiefondsen en een EU-actieplan voor de circulaire economie kan CO2-gebruik verder aangemoedigd worden.

Bekijk de volledige studie van LNE.

datum: 22 december 2016
bron: LNE

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.