Groepsfoto persmoment Grensland 2 februari 2021 (foto: Grensland)

Collectieve aanpak cruciaal bij circulair bedrijventerrein Grensland Menen Wervik

Er zijn steeds meer duurzame bedrijventerreinen in België. Recent kwam er nog eentje bij. Zo’n 80 Menense en Wervikse  bedrijven engageren zich om als groep stappen te zetten naar een circulaire economie op een circulair en duurzaam bedrijventerrein. Ze bundelen samen hun krachten in het project ‘Grensland is Circulair’.

De initiatiefnemers willen zo daadwerkelijk een lokaal antwoord bieden aan de milieu- en klimaatuitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden en willen de bedrijven op het terrein begeleiden in hun transitie naar een circulaire economie.

Advertising
 

Parkmanager Herman Wenes: “Afvalpreventie, upcycling, hergebruik en recyclage van afvalstoffen evenals een beter en duurzamer materialenbeheer zijn uitdagingen die we samen met de bedrijven willen aanpakken tijdens dit project”.

Valorisatie van reststromen

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis