duurzaam bedrijventerrein Grensland
Groepsfoto persmoment Grensland 2 februari 2021 (foto: Grensland)

Collectieve aanpak cruciaal bij circulair bedrijventerrein Grensland Menen Wervik

Er zijn steeds meer duurzame bedrijventerreinen in België. Recent kwam er nog eentje bij. Zo’n 80 Menense en Wervikse  bedrijven engageren zich om als groep stappen te zetten naar een circulaire economie op een circulair en duurzaam bedrijventerrein. Ze bundelen samen hun krachten in het project ‘Grensland is Circulair’.

De initiatiefnemers willen zo daadwerkelijk een lokaal antwoord bieden aan de milieu- en klimaatuitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden en willen de bedrijven op het terrein begeleiden in hun transitie naar een circulaire economie.

Parkmanager Herman Wenes: “Afvalpreventie, upcycling, hergebruik en recyclage van afvalstoffen evenals een beter en duurzamer materialenbeheer zijn uitdagingen die we samen met de bedrijven willen aanpakken tijdens dit project”.

Valorisatie van reststromen

Een brede waaier aan eenvoudige, praktisch haalbare activiteiten en initiatieven ondersteunen de ambities van Grensland om te evolueren naar een meer circulaire economie:

  • Materiaalstromen inventariseren en analyseren bij de bedrijven: Wat is herbruikbaar, wat kan een ander leven krijgen via upcycling, en hoe kunnen we de reststromen nog beter selectief sorteren, hergebruiken en recycleren? Doel is ‘zero waste’.
  • Initiatieven ontwikkelen en instrumenten aanbieden om de wettelijke opgelegde sortering van afvalstoffen beter te implementeren in onze bedrijven door een collectieve aanpak op het niveau van een bedrijventerrein in plaats van dit apart per bedrijf te organiseren (het Vlarema, dat uitvoering geeft aan het Vlaams Materialenbeleid, verplicht bedrijven immers om 21 afvalstromen selectief in te zamelen). Door opschaling moet dit praktisch haalbaar en financieel interessanter worden voor de bedrijven.
  • Een project in samenwerking met Vanheede, is in ontwikkeling, om diverse plastiekfracties fijnmazig te selecteren en samen in te zamelen zodat er meer kan ingezet worden op het kwalitatief recycleren en het hergebruik van plastics
  • Een platform opzetten en acties uitwerken om productieresten, stockopruimingen en afgeschreven machines, meubels en IT-toestellen een hoogwaardige herbestemming te geven via hergebruik. Deze materialen kunnen eventueel na herstelling en refurbishing aangeboden worden aan startende bedrijven en KMO-bedrijven, scholen en verenigingen.

1ste concrete stappen

Philippe Tavernier: “Concreet wordt nu een inzameling van PC’s opgestart in samenwerking met DigitalforYouth.be. Zo willen we afgeschreven PC’s en IT materiaal inzamelen. Na datavernietiging en refurbishing kunnen we deze dan op professioneel niveau aanbieden aan scholen en leerlingen uit kansengroepen zodat ook zij gemakkelijker zullen kunnen deelnemen aan on-line onderwijs. Voor dit project wordt samengewerkt met ’t Veer en Galloo.”

Herman Wenes vult aan: “Met de Kringloopwinkel Deltagroep is een samenwerking opgestart om een B2B aanbod uit te werken voor de gratis inzameling op het bedrijventerrein van afgeschreven maar herbruikbare materialen en gebruiksgoederen in goede staat. Het gaat om kantoormeubilair (bureaus, kasten, ladekasten, stoelen, vergadertafels, …), IT-materiaal, consumentenelektro (koffiemachines, vaatwassers, wasmachines, tv’s, projectoren, microgolfovens, …), herbruikbare bedrijfskledij, overstocks, producten met kleine foutjes en retours van consumentengoederen (geen voedingswaren of verse producten). Deze producten worden daarna in de Kringloopwinkel na eventueel herstel te koop aangeboden aan starters en KMO’s.

Daarnaast hebben we met het maatwerkbedrijf Constructief een samenwerking opgestart om afgedankt massief houtafval afkomstig van niet-herbruikbare meubelen, van productieresten of van andere bronnen, periodiek en gratis in te zamelen op het bedrijventerrein en dit hout als circulaire grondstof voor nieuwe “meubelen op maat” te herbestemmen.”

Unieke proeftuin

Het project ‘Grensland is Circulair’ loopt nog tot half 2022. Het is voor Vlaanderen een unieke proeftuin voor de collectieve aanpak op niveau van een bedrijventerrein van afvalpreventie, selectieve inzameling, upcycling van materialen en restfracties en voor het sluiten van materiaalkringlopen. De resultaten en de methodiek zullen hopelijk ook ruimer kunnen uitgerold worden naar andere bedrijventerreinen in Vlaanderen.

Philippe Tavernier: “We hopen in de loop van het project andere bedrijventerreinen in Menen en Wervik mee te nemen in het verhaal. Het projectgebied is nu reeds uitgebreid met de lokale terreinen Klingstraat en Hoogweg. Voor de uitrol van het systeem in de rest van de provincie zijn er reeds contacten met andere projecten en kijken we naar POM West-Vlaanderen, die werkt aan een concept rond ‘Bedrijventerrein van de Toekomst’. Op Vlaams niveau kunnen ondernemingen en bedrijventerreinverenigingen inspiratie opdoen via het Kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en de 5 POM’s. Ook van dit netwerk willen we gebruik maken om de resultaten te multipliceren. De samenwerking met OVAM en Vlaanderen Circulair is eveneens een logisch kanaal om ervaringen te delen.”

Het project ‘Grensland is Circulair’ is een initiatief van bedrijventerreinvereniging Platform Grensland, de steden Menen en Wervik, MIROM Menen, 3PT Consult en Take-Off. Het project krijgt steun van Vlaanderen Circulair, de Provincie en de POM West-Vlaanderen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.