Team Exergie
(Beeld: Exergie Team, vlnr Kristof Van den Bergh, Emil Robbrecht, Ferre Segers)

Conceptnota voor niet energie-intensieve vestigingen

Momenteel wordt er gewerkt aan een normerend kader rond een versterkte wetgeving voor niet energie-intensieve ondernemingen (op vestigingsniveau). Volgens dit kader dienen alle KMO’s met een energieverbruik > 0,05 PJp én alle GO’s een op maat gemaakte energie-audit uit te voeren. Ook hier zouden rendabele maatregelen (IRR na belasting >15%) verplicht tot uitvoering gebracht moeten worden, en dit binnen de 3 jaar na audit. Bij KMO’s met een energieverbruik tussen de 0,03 PJp en 0,05 PJp, zou de verplichting zich beperken tot het indienen van een energiebalans, en het nemen van verplichte acties rond maatregelen die worden opgenomen in een lijst met “no regret-maatregelen”, die het VEKA opstelt in samenspraak met de sectororganisaties. Onderstaande tabel vat het wetgevend kader samen:
Primair energieverbruikKMOGrote onderneming
Energie-intensief> 0,1 PJCVEP (of EBO) 4-jaarlijks CVEP (of EBO) 4-jaarlijks 
Niet energie-intensief0,05 PJ – 0,1 PJCategorie 1A:Energie-audit met uitvoering van maatregelen IRR > 15%Categorie 1B:Energie-audit met uitvoering van maatregelen IRR > 15%
0,03 PJ – 0,05 PJCategorie 2A:Globale energiebalans & uitvoering no regret-maatregelenCategorie 2B:Energie-audit met uitvoering van maatregelen IRR > 15%
< 0,03 PJCategorie 3A:Geen verplichtingenCategorie 3B:Energie-audit met uitvoering van maatregelen IRR > 15%

Timing

Het verbeteren van de energie-efficiëntie van een onderneming vraagt doorgaans heel wat tijd. Enerzijds omwille van budgetten die vrijgemaakt moeten worden, anderzijds dienen meestal verschillende technische oplossingen uitgewerkt en vergeleken te worden (offertes diverse aanbieders, met oog op praktische haalbaarheid en optimalisatie), alvorens technologieën geïmplementeerd kunnen worden. Momenteel zouden ondernemingen aan de regelgeving moeten voldoen tegen eind 2022. Vanaf dan hebben ondernemingen 3 jaar de tijd om de interessante maatregelen door te voeren. Sectororganisaties ijveren ervoor om de deadline van 31 december 2022 uit te stellen omwille van deze praktische bezwaren, maar de beslissing ligt in handen van het VEKA. Het lijkt echter aangeraden niet te wachten tot het laatste moment en de onderneming voor te bereiden op de steeds strenger wordende wetgeving door reeds een energieaudit te laten uitvoeren.

Voordelen van een energie-audit

Het uitvoeren van dergelijke audits door een externe adviseur zorgt er voor dat ondernemingen niet enkel in orde zijn met alle opgelegde verplichtingen en administratie, maar genereert daarnaast ook nog heel wat extra meerwaarde voor de klant. Enkele voordelen hiervan zijn:  

  • Een reductie van de kosten op de alsmaar stijgende energiefactuur door identificatie van eenvoudig uit te voeren energiebesparende maatregelen, de zogenaamde quick-wins. De resterende kosten kunnen vaak nog verder gereduceerd worden door in te zetten op lokale productie, zoals zonnepanelen, windturbines of WKK.
  • Daarnaast creëert een dergelijke audit een langetermijnvisie; het draagt bij aan de opmaak van een strategisch businessplan met betrekking tot de toekomstige aankopen van nieuwe technieken en installaties. Zo kan het ondernemingen ondersteunen op langere termijn, o.a. bij de optimalisatie van restwarmtestromen, de omschakeling naar natuurlijke koelmiddelen, de elektrificatie van technieken… Heel wat bedrijven gaan al een stap verder en zetten, met de opmaak van een zero carbon masterplan, in op klimaatneutraal ondernemen. Hierbij wordt niet enkel het directe verbruik op de site geanalyseerd, maar wordt de gehele CO2-impact van de onderneming bepaald. Dit geeft een onderneming de kans zich te ontwikkelen richting klimaatneutraliteit, en ook bewustwording te genereren bij leveranciers. Dit zal sterk aan belang winnen de komende jaren, aangezien het beleid van de EU er op gericht is om in de toekomst koolstofheffingen te hanteren op producten aan de grenzen. 
  • Met het uitvoeren van een energie-audit draagt de onderneming bovendien bij aan een duurzame wereld.

Valt uw vestiging onder de nieuwe verplichtingen?

Benieuwd of uw onderneming onder deze nieuwe regelgeving valt? Bereken eenvoudig het primair energieverbruik van jouw inrichting aan de hand van deze tool.

Meer ecoTips artikels over energie

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.