EU

CSRD: Europese richtlijn verplicht meer gedetailleerde duurzaamheidsrapportage voor meer ondernemingen

Ondernemingen moeten binnenkort gedetailleerde informatie publiceren over duurzaamheid. De richtlijn met de naam CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive – vergroot de verantwoordings­plicht van ondernemingen, harmoniseert duurzaamheids­normen en vergemakkelijkt de transitie naar een duurzame economie. 50.000 Europese ondernemingen krijgen ermee te maken.

In de praktijk moeten ondernemingen rapporteren hoe hun bedrijfsmodel van invloed is op hun duurzaamheid en hoe externe duurzaamheids­factoren (zoals klimaat­verandering of mensen­rechtenkwesties) van invloed zijn op hun activiteiten. Dat maakt het voor investeerders en andere stakeholders gemakkelijker om geïnformeerd beslissingen te nemen over duurzaamheids­kwesties.

De CSRD versterkt de bestaande regels inzake niet-financiële rapportage. Die werden in 2014 met de NFI-richtlijn ingevoerd (NFI staat voor non-financial information). Ze waren echter niet langer afgestemd op de huidige situatie en de transitie van de EU naar een duurzame economie.

Van milieu tot mensenrechten

De richtlijn bevat gedetailleerdere rapportage­vereisten en zorgt ervoor dat grote ondernemingen en beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) verslag moeten uitbrengen over duurzaamheids­kwesties zoals milieurechten, sociale rechten, mensenrechten en bestuurlijke ­factoren.

De nieuwe regels zullen van toepassing zijn op alle grote ondernemingen en op alle op gereglementeerde markten genoteerde ondernemingen, met uitzondering van micro-ondernemingen. Deze ondernemingen zijn ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de informatie over dochter­ondernemingen.

De regels gelden dus ook voor beursgenoteerde kmo’s, maar houden wel rekening met hun specifieke kenmerken. Bovendien is er tijdens een overgangsperiode een opt-out voor beursgenoteerde kmo’s mogelijk. Ze worden dan tot 2028 van de toepassing van de richtlijn vrijgesteld.

Stapsgewijze toepassing

De toepassing van de richtlijn verloopt in 4 fasen. De rapportage is verplicht vanaf

  • 2025 (over het boekjaar 2024) voor grote ondernemingen die al onder de NFI-richtlijn vallen
  • 2026 (over het boekjaar 2025) voor grote ondernemingen die momenteel niet onder de NFI-richtlijn vallen
  • 2027 (over het boekjaar 2026) voor beursgenoteerde kmo’s met uitzondering van micro-ondernemingen, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringscaptives

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.