Plant Manager Jurgen Berckmans, Energy & Utilities Manager Wouter Van Den Bosch, Ronny Vanden Eynde, verantwoordelijk voor de waterzuivering, en ex-Technical Manager Stijn Van Cuyck bij de nieuwe installatie.
Plant Manager Jurgen Berckmans, Energy & Utilities Manager Wouter Van Den Bosch, Ronny Vanden Eynde, verantwoordelijk voor de waterzuivering, en ex-Technical Manager Stijn Van Cuyck bij de nieuwe installatie. (foto: Danone)

Danone Rotselaar vermindert waterverbruik in productie met 75%

De productiesite van Danone in Rotselaar hergebruikt sinds vorig jaar dankzij innovatieve membraantechnologie 75% van het verbruikte water. Dat betekent dat de vestiging jaarlijks meer dan 500 miljoen liter water bespaart, wat overeenkomt met het waterverbruik van 4.000 gezinnen of alle inwoners van het centrum van Rotselaar. 

Het afvalwater van het productieproces wordt er net als voorheen naar Danones waterzuiveringsstation gestuurd. Met behulp van innovatieve membraantechnologie om productieafvalwater opnieuw drinkbaar te maken, kan Danone het nu hergebruiken in de productie. De site in Rotselaar is de eerste productiesite van Danone ter wereld met deze innovatie, die ongeveer 2 miljoen euro kost en in oktober vorig jaar officieel in gebruik werd genomen in het bijzijn van koningin Mathilde. Het bedrijf zal de gebruikte technologie, in lijn met het One Planet. One Health-bedrijfsmodel, ook in andere landen installeren, maar ook bij Alpro in Wevelgem. 

Jurgen Berckmans, directeur van de productiesite in Rotselaar, legt uit: “Eerst worden alle mogelijke vaste deeltjes verwijderd door middel van ultrafiltratie. Vervolgens verwijdert de installatie alle mineralen en micro-organismen met de omgekeerde osmosetechniek. Na die stap is het water opnieuw van drinkwaterkwaliteit en kunnen we het hergebruiken in een oneindige cyclus, om de verschillende fases van het productieproces te reinigen, een proces dat in principe veel water verbruikt.” 


Niet de laatste stap

“Door 75% van het verbruikte water te hergebruiken, kan de fabriek in Rotselaar haar waterwinning uit grondwater met hetzelfde percentage reduceren”, aldus waarnemend burgemeester Dirk Claes. “Bovendien neemt ook haar impact op de omliggende rivieren en beken aanzienlijk af. Deze innovatie laat de site niet alleen toe om jaarlijks meer dan 500 miljoen liter water te besparen, maar zorgt er ook voor dat water ter beschikking blijft van de omgeving. En die 500 miljoen liter komt toevallig exact overeen met het jaarlijks waterverbruik van 4.000 gezinnen of alle inwoners van het centrum van Rotselaar.”


Naast dit project zal Danone Rotselaar binnenkort ook het teveel aan gezuiverd afvalwater ter beschikking kunnen stellen aan de boeren in de regio, om hen te helpen bij de irrigatie van hun gewassen tijdens droogteperiodes. Danone krijgt daarbij steun van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, dat het dankzij een administratieve vereenvoudiging op Vlaams niveau voor voedingsbedrijven mogelijk maakt om hun gezuiverd afvalwater ter beschikking te stellen als irrigatiewater. 

Het nullozerstatuut heeft Danone Rotselaar dus (nog) niet, omdat nog steeds 25% van het afvalwater geloosd wordt. 

De site in Rotselaar is één van Danones vlaggenschepen en zijn grootste yoghurtproductiesite in Europa. Elke week rollen er meer dan 30 miljoen flesjes en 4 miljoen potjes yoghurt van de band.

Meer artikels over Danone

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.