data, ai, automatisering en duurzaamheid

Data zijn cruciaal voor duurzaamheid

Bedrijven die willen evolueren naar een duurzaam businessmodel, hebben er alle baat bij om data te verzamelen en toe te passen in hun strategie. Dat stelt alvast IT-dienstverlener NTT Data in een onderzoeksrapport.

Om de juiste duurzaamheidsbeslissingen te nemen, moeten organisaties meer milieugerelateerde data gebruiken. Het onderzoeksrapport From Traditional Businesses to Sustainable Businesses van NTT Data brengt de kansen in kaart van organisaties die overstappen op duurzame productiemodellen, als antwoord op wet- en regelgeving vanuit de Europese Commissie. Zij kunnen daarbij aanspraak maken op gelden uit het economische steunpakket NextGen dat bestemd is voor een flexibele en effectieve energietransitie.

Ingrijpende veranderingen

Volgens het onderzoek gaat het niet zozeer om de reductie van de menselijke impact maar om het ombuigen van die impact op een positieve manier. Het rapport stelt de ontwikkeling van een tweeledig businessmodel voor, dat rekening houdt met zowel de impact van het milieu op bedrijven als de impact van bedrijven op het milieu.

Overstappen naar duurzaam ondernemen vraagt om ingrijpende veranderingen en dat op het vlak van risicometing, kansen grijpen, informatiebeheer en beslissingen nemen. Het beheer en het potentieel van milieudata zijn volgens NTT Data de katalysator van transformatie. Het doel: een gegevensbeer-model ontwikkelen als leidraad voor de duurzaamheidsambities op alle niveaus van de organisatie.

Greenwashing vermijden

Dankzij data wordt een kennismaatschappij met een veel duurzamere economie mogelijk. Bedrijven die focussen op betere monitoring en traceerbaarheid van informatie, en beslissingen nemen op basis van data, automatisering en artificiële intelligentie profiteren daarmee niet alleen van efficiëntere bedrijfsprocessen. Zij beschikken daarmee ook over het beste instrument om greenwashing te vermijden.

Het voorgestelde gegevensbeheer-model identificeert de indicatoren voor het duurzaamheidsgehalte van een businessmodel. Zo kunnen organisaties zorgen voor efficiënter management, hun waarde vergroten, makkelijker financiering verkrijgen, hun operationele kosten reduceren, de productiviteit opvoeren en een goede reputatie opbouwen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.