(Foto: Hilde De Wachter)

De impact van verdroging op de biodiversiteit

Verdroging, het probleem komt meer en meer onder de aandacht: bomen die hun bladeren verliezen in de zomer, beken die leegstaan, verdorde tuinen, beperkingen op het gebruik van leidingwater … Niet alleen de natuur komt onder druk te staan door deze problematiek, ook de mens, die geniet van de vele voordelen van de natuur.

Artikel door Marie-Alix Vandenabeele, eco-scan

Advertising
 

Marie-Alix Vandenabeele, eco-scan
Marie-Alix Vandenabeele, eco-scan (foto: Dennis De Smet)
De verdrogingsproblematiek heeft verschillende oorzaken. In eerste instantie is er de klimaatverandering, waardoor ons gematigd klimaat meer te maken krijgt met extreme weersomstandigheden. Niet alleen de hete zomers die elkaar opvolgen, maar ook de intense regenbuien, die op zich een weldaad zijn voor de natuur, maar door de intensiteit moeilijk verteerd worden door diezelfde natuur. De verharde oppervlaktes in Vlaanderen, zoals gebouwen, parkeerterreinen en wegen, maar ook terrassen en opritten, versterken dit nog. Zij zorgen ervoor dat regenwater niet meer of onvoldoende kan infiltreren. 

Lokale ingrepen

Naast de globale klimaatverandering, spelen lokale ingrepen zoals het rechttrekken en verdiepen van beken en het ontwateren van gebieden, om deze beter toegankelijk of bewerkbaar te maken, ook een grote rol in de problematiek. Deze ingrepen leiden tot versnelde afvoer van regenwater, daar waar natuurlijk infiltreren in de bodem en aanvullen van de grondwaterreserves het normale proces zou moeten zijn. Ook tijdelijke processen zoals bronbemalingen bij bouwprojecten, kunnen verdroging van grondwaterafhankelijke vegetatie veroorzaken. Een aangepast bemalingsproject, met aandacht voor omliggende natuurwaarden, is dan ook vereist. Hierbij ligt de focus op het terug inbrengen van het bemalingswater, zodat grondwater opnieuw aangevuld wordt, of werken in gesloten bouwputten. Daarnaast zijn permanente grondwaterwinningen, in functie van landbouw, industrie en openbare drinkwatervoorzieningen ook een oorzaak van verdroging.

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis