Zeven Cubicycles hebben in stedelijke omgeving een even groot rendement als acht bestelwagens.
Zeven Cubicycles hebben in stedelijke omgeving een even groot rendement als acht bestelwagens. (beeld: Katleen De Wals)

DHL verduurzaamt transport en infrastructuur

Hoe duurzaam kan een internationaal pakjestransportbedrijf zijn, als de kernactiviteit bestaat uit vliegen en rondrijden? DHL (voluit Deutsche Post DHL) vroeg het zich af en werkt al enkele jaren aan een programma met onder meer aangepaste verpakking, koolstofneutraal transport en compensatie van de CO2 uitstoot.

Het transportbedrijf, wereldwijd het grootste met 570.000 medewerkers, wil in de 220 landen waar het actief is een gelijkaardige duurzaamheidsinspanning leveren.  

Alleen al voor het onderdeel DHL Express gaat het om het beheer van 21 luchthavenhubs, meer dan 280 eigen vliegtuigen, 37.700 wegvoertuigen, 3.200 faciliteiten. DHL Express voegt de daad bij het woord en heeft in 108 landen een ‘GoGreen’-verantwoordelijke. Zij coördineren de duurzaamheidsinspanningen per land. 

Ondanks groei: zero emissies tegen 2050

In maart 2021 kondigde DHL aan dat het de komende tien jaar (tot 2030) zeven miljard euro zal investeren in ‘klimaatneutrale logistiek’. Dat geld past in de deelname van het bedrijf aan het ‘Science Based Targets initiative’ dat groeide uit de Parijsakkoorden. Zo moeten de 80.000 natransportvoertuigen van de hele groep (dus niet enkel DHL Express) in 2030 elektrisch zijn. Het gaat dan om 60% van de vloot, in 2020 was 18% geëlektrificeerd. 

DHL verwacht een forse activiteitengroei. In 2020 produceerden haar transportmiddelen nog 33 miljoen ton CO2. Zonder maatregelen zou dat binnen tien jaar 46 miljoen ton per jaar worden. Maar de groep streeft naar maximaal 29 miljoen ton tegen 2030, dus minder dan vandaag. En in 2017 legde de groep zich al vast op nul uitstoot tegen 2050. 

Tussendoelen voor DHL Express tegen 2025 zijn: een halvering van de uitstoot ten opzichte van de uitstoot in 2007, 70% ‘clean pickup and delivery solutions’ voor het voor- en natransport, ‘groene oplossingen’ integreren in meer dan de helft van de verkoop, meer dan 80% van het eigen personeel belonen als ‘GoGreen specialist’ en jaarlijks een miljoen bomen planten. Daarmee startte DHL in 2017. 

Wat betreft energie-efficiënte oplossingen zit het bedrijf momenteel op 40% van haar doelstellingen. Voor emissievrij voor- en natransport op 33%.

‘Duurzame’ brandstoffen?

DHL vernieuwt haar vliegtuigvloot stelselmatig met moderne, minder vervuilende toestellen. Het spreekt ook over 30% ‘duurzame’ brandstof voor haar vliegtuigen, tegen 2030.

Ansfrid Vanlerberghe, Transportmanager en GoGreen-coördinator voor DHL Express België, en Koen van Tulder, Omni Channel Manager DHL Express België, verwijzen daarbij naar het mixen van kerosine met biobrandstoffen. Maar biobrandstoffen voor transport, en zeker voor per definitie brandstofverslindende vliegtuigen, zijn gecontesteerd, omdat ze meer negatieve milieueffecten blijken te hebben dan fossiele brandstoffen. Zo liet BBLv zich in maart 2021 nog bijzonder kritisch uit over de inzet van biobrandstoffen voor transport.

Korte afstanden in België

Voor korte afstanden van 0 tot 50 km in ons land, pikt DHL steeds vaker goederen op en levert ze met een uit de kluiten gewassen elektrische lig-bakfiets, de ‘Cubicycle’. Zo rijden er in ons land momenteel 11. De Cubicycles rijden sinds 2017 in Antwerpen, twee jaar later ook in Gent en sinds vorig jaar in Roeselare. 

De cargofietsen krijgen in 2021-2022 een facelift. Het nieuwe model zal de oude fietsen vervangen en het aantal zal mogelijk fors groeien tot zelfs verdubbelen.

Elke Cubiclycle bespaart 88 ton CO2 per jaar in vergelijking met een dieselwagen. Ansfrid van Lerberghe: “Praktische voordelen zijn dat de koerier vooraan zit en niet achteraan, zoals bij de meeste bakfietsen, en dat het voertuig overal door kan waar fietsers door kunnen, dus ook in eenrichtingsstraten en een aantal winkel-wandelstraten, wat een extra rendement van 30 à 40 % geeft ten opzichte van auto’s. In Antwerpen vervangen 7 Cubicycles, ondersteund door één elektrische bestelwagen, inmiddels 8 gewone bestelwagens, met hetzelfde rendement.”

Tussen 50 en 120 km komen elektrische auto’s in aanmerking. Dat zijn er in ons land momenteel 10, er komen er nog 25 bij in 2021. 

Bij de magazijnen van DHL parkeren de wagens aan een ‘Bus Bar’ om vracht op te pikken. Aan die Bus Bars worden ook de laadpalen gekoppeld.

Later rijden er ook elektrische voertuigen met een hogere autonomie op afstanden tussen 120 en 200 km. Voor langere afstanden denkt DHL aan voertuigen op waterstof. 

Samen komen de DHL-bedrijven in België vandaag uit op 20 elektrische auto’s en 10 elektrische cargofietsen. In de loop van dit jaar zal het aantal elektrische auto’s in het kenmerkende geel-met-groene GoGreen-blad verder uitbreiden tot ruim 30 stuks.

In maart 2021 opende DHL haar nieuwe vestiging in Antwerpen, op de voorbeeldsite Blue Gate Antwerp. De helft van de pakjes voor Antwerpen zal geleverd worden met elektrische bestelwagens, de andere helft met de Cubicycle.

Klanten

Koen Van Tulder benadrukt dat klanten zich steeds vaker afwenden van merken en bedrijven die niet werken aan duurzaamheid: “Bijna 30% van de consumenten zit in met de vraag welke bijdrage  hun online bestellingen leveren aan klimaatopwarming en files. 36% van de jongeren (18-26 jaar) zijn bezorgd over de negatieve impact van hun koopgedrag op de wereld. En 51% van de consumenten is zich bewust van het probleem. Dat was in 2017 nog 47%.” 

DHL-klanten kunnen online zien hoeveel CO2-uitstoot de levering van hun bestelling kost. Het bedrijf berekent de koolstofafdruk van de klant door te na te gaan wat de grootte, het gewicht en de stapelbaarheid van de pakjes is én de vervoersmodus doorheen heel de transportketen (pick-up, magazijn, vrachtwagen, luchthavenhub, vliegtuig, luchthavenhub, vrachtwagen, magazijn, levering). Koen Van Tulder: “Zo kwamen we te weten dat leveren in Taiwan of Duitsland vandaag veel minder milieu-impact heeft dan leveren in de US of Rusland, omwille van de voertuigen die ze in die landen gebruiken.” Dit hele proces wordt door SGS gemonitord. 

De groep compenseert haar CO2-uitstoot via internationale fondsen. DHL investeert dat geld in grootschalige projecten rond windenergie, biogas, bebossing, maar ook in kleinschalige lokale projecten zoals efficiënte kookoventjes voor landelijke gebieden in Afrika. 

Addertje onder het gras: de compensatie gebeurt niet automatisch. Het is de klant die bepaalt of hij meer wilt betalen voor een ‘klimaatneutrale’ zending. Op die manier wordt een klimaatvriendelijke keuze toch eerder beboet dan beloond? Katleen De Wals, persverantwoordelijke van DHL België: “Momenteel klopt dit nog, maar de omgekeerde redenering is zeker iets wat momenteel in scope is.” 

Gebouwen & verpakking

Alle nieuwe gebouwen van DHL moeten klimaatneutraal worden: kantoren en opslagplaatsen, andere logistieke hubs. Dat is al het geval voor de nieuwe hub op de Antwerpse Blue Gate-site.

Het nieuwe logistieke centrum op de Antwerpse Blue Gate-site: elektriciteitsopwekking met zonnepanelen en elektrisch natransport.
Het nieuwe logistieke centrum op de Antwerpse Blue Gate-site: elektriciteitsopwekking met zonnepanelen en elektrisch natransport. (beeld: Katleen De Wals)

DHL maakt ook steeds meer gebruik van groene stroom en led-verlichting in alle bestaande Belgische kantoren en magazijnen, waar het kan ook uit eigen zonnepanelen en led-verlichting.

Ook de verpakking komt ter sprake. Gemiddeld is een vierde van een verpakt product een lege doos, lucht. Dat probeert DHL stelselmatig te verminderen. 

Andere SDG’s

Ook bij andere dan milieuaspecten staat de groep stil. DHL wil tegen 2025 30% vrouwelijke managers, vandaag is dat 23%. Van de netto opbrengsten investeert het bedrijf 1% in ‘social impact’ programma’s en initiatieven. Zo lanceerden ze in 2020 het ‘GoTrade’-programma, waarbij KMO’s in landen in ontwikkeling toegang krijgen tot de wereldwijde markt en de internationale handel. Dit programma omvat ook gratis logistieke noodhulp bij rampen. Het ‘GoTeach’-programma richt zich dan weer via opleiding op de verbetering van tewerkstellingskansen van jongeren die leven in moeilijke omstandigheden door armoede, rampen enz. 

Premie

Het directiecomité en het toezichtcomité van Deutsche Post DHL stelt aan de aandeelhoudersvergadering later dit jaar voor om de vergoedingssysteem van de directie aan te passen aan de emissie- en duurzaamheidsdoelstellingen. Het bedrijf communiceert dit als een blijk van engagement voor duurzaam zakendoen. Maar je zou het ook kunnen omdraaien: is het niet de normale gang van zaken dat een directiecomité aanstuurt op snelle transitie en het behalen van de ‘science based targets’ en zijn extra premies daarin wel op hun plaats? In de perscommunicatie is immers niet duidelijk of het enkel gaat om het verhogen van de verloning voor de directie indien de doelen behaald of overschreden worden, of ook om vermindering van de vergoedingen indien ze niet gehaald worden. Katleen De Wals bekijkt het anders: “Je moet dat niet negatief bekijken: het is net een mooi signaal dat het geen blabla is. Zowel naar alle lagen van onze organisatie als naar de buitenwereld.” 

En dat DHL haar sponsorcontract met Formule 1-races in maart 2021 vernieuwde, een week voor de aankondiging van ambitieuze duurzaamheidsinvesteringen, lijkt wat vreemd voor een bedrijf dat hard inzet op klimaatacties. Ook met die opmerking is Katleen De Wals het niet eens: “Ook dit kan je omdraaien: door in te zetten op ecologische voertuigen en groenere vliegtuigen maken we ook de F1 groener.”

Meer ecoTips artikels over Blue Gate Antwerp, waar de nieuwe site van DHL gelegen is.

Meer over duurzaamheid bij DHL.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.