zonnepanelen

Digitale meter geen bedreiging voor zonnepanelen

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein zegt dat er nog helemaal niks beslist is over de zogenaamde slimme meters. ‘De berichtgeving in de media klopt niet. Het dossier werd ook nog niet besproken in de regering. Het enige dat zeker is, is dat de digitale meter de huidige mechanische meter zal vervangen. Over de modaliteiten is nog niks beslist.’

Tommelein reageert hiermee op berichten over de komst van de slimme digitale meters voor elektriciteit. De invoering zou beteken dat de teller van de meter niet langer terugdraait. Dat is vandaag een bron van inkomsten voor eigenaars van zonnepanelen.

De minister benadrukt dat de digitale meter geen bedreiging betekent voor hernieuwbare energie. ‘Mensen die zonnepanelen hebben of van plan zijn om er te leggen moeten niet vrezen. Met het zonneplan zet de Vlaamse regering volop in op zonne-energie. Ik zal absoluut niet dulden dat het draagvlak opnieuw ondermijnd wordt. Hernieuwbare energie is de toekomst.

Tommelein zal het dossier van de digitale meter agenderen op de ministerraad van zodra mogelijk.

 

Postieve stap

De sector van de hernieuwbare energie maakt zich weinig zorgen over de komst van de slimme meter. Die kan het mogelijk maken om de op het net geïnjecteerde zonnestroom beter te valoriseren en zo ook geschikte dakoppervlaktes maximaal te benutten. 

Vandaag beperkt de terugdraaiende teller de dimensionering van PV systemen. Niemand heeft er immers baat bij een groter systeem te installeren dan nodig voor het eigen verbruik. Als daardoor dakoppervlak onbenut blijft, is dat eigenlijk spijtig. Een slim tarief dat ook het delen van extra zonnestroom met buren mogelijk maakt, kan dit verhelpen.

‘Slimme meters zijn een positieve stap in de richting van een slim net. Zonnepanelen kunnen een rol spelen in dat slimme net’, aldus Bram Claeys, algemeen directeur Organisatie voor Duurzame Energie (ODE). ‘Wij vragen minister Tommelein om de invoering van de slimme meter te koppelen aan een nieuw toekomstgericht elektriciteitstarief, dat eigenaars van zonnepanelen correct vergoedt.

Domme meter

De Vlaamse regulator (VREG) bestudeert tevens de invoering van een nieuw distributietarief. De eerste ontwerpen waren alles behalve toekomstgericht, stellen ODE en Fedelec. Ze drongen er bij de VREG op aan een intelligent tarief te ontwerpen en dit te koppelen aan de invoering van de slimme meter. Het heeft geen zin die gesprekken los van elkaar te voeren. Een slimme meter zonder een slim energiesysteem is een domme meter.

 

datum: 8 december 2016
bron: kabinet Bart Tommelein en ODE

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.