proximus

Distributiecentrum van Proximus behaalt ‘Lean & Green 3 stars’-label voor zijn milieu-inspanningen

Als eerste bedrijf in België behaalde Proximus het prestigieuze ‘Lean & Green 3 stars’-label.  Het distributiecentrum van Proximus in Courcelles bevestigt hiermee zijn ambities om de CO2-uitstoot te blijven verminderen met als doel tegen 2030 de eerste CO2-neutrale bevoorradingsketen te worden. In 2021 kreeg het distributiecentrum al het 2-sterrenlabel.

Lean & Green

Lean & Green is een CO2-reductieprogramma dat focust op de bevoorradingsketen, meer bepaald op alle activiteiten gelinkt aan transport en logistiek. Het programma zag het licht in Nederland en wordt sinds 2014 geleid en geïmplementeerd door Logistics in Wallonia.

Deelnemende bedrijven stellen een actieplan op volgens de vooropgestelde methodologie. Dat plan moet minstens vijftig procent van de emissies bestrijken op het vlak van vervoer en logistiek. Vervolgens kiezen ze een referentie-eenheid waardoor ze de CO2-uitstoot kunnen berekenen, rekening houdend met de evolutie en groei van hun activiteiten. Een externe auditeur evalueert de resultaten.

Op Europees niveau nemen 549 ondernemingen in Europa deel aan het Lean & Green programma in de logistiek. Slechts 24 ondernemingen behaalden de 3 sterren. Proximus is het enige Belgische bedrijf met dat resultaat.

Van twee naar drie sterren

Met de hulp van Logistics in Wallonia werd een initiatief gelanceerd om het Lean & Green-label in de wacht te slepen voor het distributiecentrum van Proximus te Courcelles. In 2021 behaalde Proximus al het ‘Lean & Green 2 Stars’-label voor de reductie van de CO2-uitstoot per bestelling met 32 procent tussen 2015 en 2019.

Proximus ging vervolgens voor een derde ster. Enerzijds door de reikwijdte van het project met 10 procent te vergroten, anderzijds door een bijkomende vermindering van 5 procent aan te tonen ten opzichte van de tweede ster. Dankzij permanente inspanningen en nieuwe concrete acties in samenwerking met leveranciers op het gebied van vervoer en opslag, wist Proximus van 2015 tot 2021 zijn CO2-uitstoot per bestelling met 55 procent (in plaats van de gevraagde 35 procent nodig voor de derde ster) te verminderen ten opzichte van 2015. En dat, rekening houdend met een aanzienlijke toename van het ordervolume met 18 precent. Hierdoor krijgt Proximus in 2022 het Lean & Green 3 Stars label.

Concrete initiatieven

Het distributiecentrum van Proximus werkt al sinds 2019 voor 100 procent op groene stroom en is de voorbije jaren meer en meer overgeschakeld op lokale Belgische windenergie. Op het vlak van vervoer werden leverings- en transportschema’s verder geoptimaliseerd en geconsolideerd. Het wagenpark werd verder vergroend en de fietsdistributie in grote steden werd verder uitgebreid.

Voor de actie Don’t miss the call passeerden bijna 80.000 mobiele apparaten het distributiecentrum om ze te ontdoen van edele metalen of te onderwerpen aan een herconditioneringsprogramma voor een tweede leven.

Op het vlak van verpakkingen stuurde Proximus het handelsproduct rechtstreeks, zonder extra kartonnen doos, naar de klant. Dit bespaarde de onderneming het equivalent van 92 voetbalvelden aan vierkante meters.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.