Drie grootste regenwoudlanden vormen alliantie om hun tropische bossen te beschermen

De Democratische Republiek van Congo, Indonesië en Brazilië gaan samenwerken op vlak van het behoud, beheer en herstel van hun respectievelijk regenwouden. Samen herbergen de drie landen meer dan de helft van ’s werelds tropische regenwouden.

Maandag tekenden vertegenwoordigers van de drie landen daartoe een gemeenschappelijke verklaring. Dat gebeurde in de marge van de G20 en tegen de achtergrond van de VN-klimaatconferentie die aan haar tweede en laatste week bezig is in Sharm-el-Sheikh in Egypte.

Ernstig bedreigd

De drie landen samen bevatten 52 procent van ’s werelds tropische regenwouden. Een betere samenwerking tussen hen kan leiden tot aanzienlijke winst in de bescherming van deze zogenaamde carbon sinks (natuurlijke systemen die CO2 uit de lucht halen en opslaan) en cruciale ecosystemen, stelt onderzoeksbureau Woodwell Climate Research Center. Dat is nodig want ze worden ernstig bedreigd door houtkap, landbouw en mijnbouw.

Naast samenwerking op vlak van behoud, duurzaam beheer en herstel van hun regenwouden, houdt de overeenkomst ook in dat de drie landen compensatie zoeken voor het tegenhouden van de ontbossing. Ze zullen een nieuw internationaal donormechanisme in het leven roepen om de longen van de aarde te helpen beschermen, en meer financiering zoeken via bestaande VN-programma’s. Verder beloven ze om hun economieën zo in te richten dat ze de gezondheid van de cruciale ecosystemen niet in het gedrang brengen.

Lichtpunt Indonesië

Eerdere internationale akkoorden om de regenwouden te beschermen – zoals de belofte rond ontbossing op COP26 vorig jaar – zijn er tot nog toe niet in geslaagd om de ontbossing te stoppen. Volgens nieuwe cijfers van het Braziliaanse nationale instituut voor ruimteonderzoek INPE werd er – sinds het begin van de metingen in 2006 – nooit zoveel bos gekapt in het Braziliaanse Amazonegebied als dit jaar.

Ook in de Democratische Republiek Congo gaat de ontbossing in stijgende lijn, en het valt nog te bezien hoe Kinshasa deze overeenkomst zal verzoenen met het veilen van olieconcessies in haar regenwouden. Indonesië daarentegen slaagde er als enige land in de ontbossing de afgelopen vijf jaar elk jaar te verminderen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.