Duurzaam beheer huishoudelijke verpakkingen

Naar aanleiding van de Europese Week van de Afvalvermindering maakt Fost Plus een stand van zaken op rond de bijdrage van het Belgische systeem voor verpakkingsrecyclage – hun kernopdracht – aan een duurzame ontwikkeling.

Dankzij de keuzes die verpakkingsverantwoordelijken, overheden en operatoren maakten, groeide België uit tot één van de best presterende landen van Europa op dit vlak. Bovendien blijken die keuzes ook goed voor het milieu.

Secundaire grondstof

De resultaten werden mogelijk dankzij de medewerking van burgers die de sorteerregels steeds beter toepassen, en de doorgedreven inspanningen van de betrokken bedrijven. Naast hun financiële bijdrage aan het systeem, spelen de bedrijven ook een actieve rol in de ontwikkeling van duurzame verpakkingen en in de recyclage.

Dankzij de zeer hoge kwaliteit van het gesorteerde afval dat naar de recyclage gaat, zijn verpakkingen op het einde van hun levenscyclus niet langer afval, maar een secundaire grondstof.

Hergebruik en recyclage

De aanpak van Fost Plus kadert dan ook in de circulaire economie, die als doel heeft om de beschikbare resources op een meer duurzame manier aan te wenden. Hergebruik en recyclage van zo veel mogelijk materialen hebben immers een positieve impact op het leefmilieu: minder afval, minder energieverbruik, minder CO2-emissies, enz.

Onderstaande infografiek geeft een samenvatting van de bijdrage die het Belgische systeem voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval levert aan een duurzame ontwikkeling.

datum: 25 november 2016
bron: Fostplus

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.