Duurzaam internationaal ondernemen hoog op de agenda

MVO Vlaanderen zet duurzaam internationaal ondernemen hoog op de agenda

Maatschappelijk verantwoord ondernemen stopt niet aan de landsgrenzen. Zeker in het buitenland kunnen bedrijven voor ethische dilemma’s komen te staan zoals milieuvraagstukken (bedrijfsafval, energiebesparing, transportkeuzes,…) en sociale kwesties (veiligheid en gezondheid, kinderarbeid, andere waarden en normen,…).

Daarom ondersteunt minister Homans het opleidingstraject ‘MVO Internationaal’ van MVO Vlaanderen.

 

Gratis kennis en opleiding

Met het dossier ‘Duurzaam internationaal ondernemen’ biedt MVO Vlaanderen (gratis) kennis en opleiding aan organisaties die internationaal actief zijn. 

Duurzaam internationaal ondernemen betekent dat bedrijven in hun internationale relaties met afnemers, leveranciers en partners oog hebben voor het evenwicht tussen economische prestaties enerzijds en de sociale en ecologische effecten daarvan anderzijds, rekening houdend met de plaatselijke institutionele, sociale en culturele context.

De opleiding ‘Traject MVO internationaal’ en het bijhorende dossier ‘Duurzaam internationaal ondernemen’ moeten ondernemers een eerste houvast bieden op hun internationale weg naar duurzaamheid.

 

Drie opleidingsmomenten

Nog tot eind juni 2017 worden verschillende trajecten georganiseerd, verspreid over Vlaanderen.

  • Deel 1 – dinsdag 27 september 9u00-12u30 (Brussel): het mvo-rapport. Een kennismaking met de verschillende internationale duurzaamheidkaders.
  • Deel 2 – dinsdag 11 oktober 9u00-16u30 (Brussel): het mvo-actieplan. We gaan in op het belang van de stakeholders in een internationale context.
  • Deel 3 (optie) – dinsdag 22 november 9u00-12u30 (Brussel): mvo doen leven. Over communicatie en engagement.

Meer informatie en inschrijving voor het Traject MVO internationaal.

 

Geen internationale focus?

Voor wie het lokaal houdt, organiseert MVO Vlaanderen ook een Traject MVO.

Tijdens drie opleidingsmomenten krijg je een volledig actiegericht traject. De recent ontwikkelde MVO-scan is de basis voor de opleiding. Je ontdekt hoe ver je bedrijf of organisatie staat met mvo. Een uitgebreide analyse leert je wat eventueel beter kan. Vervolgens bouw je een eigen mvo-actieplan op. Dit leert je om te zetten in communicatie; zowel naar de medewerkers als naar de klant en andere stakeholders.

Meer informatie en inschrijven voor het traject MVO.

 

bron: mvovlaanderen
datum: 16-09-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.