bier
Beeld: Shutterstock

DuurzaamBrouwen haalt 700.000 euro op om brouwerijsector CO2-neutraal te maken

DuurzaamBrouwen haalde een derde co-founder aan boord, strikte Primus Haacht en Trappisten Westmalle én haalde 700.000 euro op. Alleen maar goed nieuws dus voor de campagne van start-up ClimateCamp die brouwers en hun leveranciers aanmoedigt om via het platform hun CO2-voetafdruk in kaart te brengen.

Via het open-softwareplatform ClimateCamp van stichters Stijn Gysemans, Laurent Moyersoen en Ruben Pelckmans kunnen duurzaamheidsmanagers hun CO2-uitstoot berekenen en op basis van de resultaten actie ondernemen.

Met de campagne DuurzaamBrouwen focussen ze in de eerste plaats op bierbrouwers en hun leveranciers. Vandaag wordt via het platform vijftien procent van het bier dat in België wordt gebrouwen de CO2 product-footprint berekend. Om die groei te versnellen, haalde de start-up 700.000 euro kapitaal op.

“We mogen zeggen dat het hard gaat, maar we zijn klaar voor nog meer”, steekt co-founder Stijn Gysemans van wal. “Vandaag zijn we echter vooral bijzonder fier op die 700.000 euro. Zeker omdat we eigenlijk niet zo hoog hadden gemikt. Het kapitaal komt bovendien van maar liefst vier fondsen die in ClimateCamp zijn gestapt. Zij waren overtuigd van onze double-down-aanpak met DuurzaamBrouwen: én de brouwerijsector bereiken én de supply chain ervan in kaart brengen.”

Grote brouwerijen aan tafel

Concreet gaat het om vier uiteenlopende investeerders: de Belgische investeringsmaatschappij LeanSquare, DDM Company dat wetenschappelijke meerwaarde biedt, Ventures by Delaware, een business and IT consultancy provider actief in onder meer de food & beverage-sector, en ten slotte impactinvesteerder Airborn.

Het kapitaal zal vooral gebruikt worden om het kernplatform verder te ontwikkelen. “Als we willen schalen, moet we leveranciers een gemakkelijk en gebruiksvriendelijk platform kunnen aanbieden”, zegt co-founder Laurent Moyersoen. “Zeker als we dat percentage van vijftien procent van alle in België gebrouwen bier verder omhoog willen krijgen. Dat houdt ook in dat we het tiental echt grote brouwerijen van het land aan tafel moeten krijgen. Daar gaan we de komende maanden zwaar op inzetten.”

“Voor de leveranciers op het platform maken we gepersonaliseerde landingspagina’s. Daarop kunnen ze gemakkelijk hun emissiegegevens kwijt. Op termijn zullen we zo ook voedingsbedrijven buiten de brouwerijwereld bereiken, want ook zij worden door die leveranciers bediend. We krijgen nu trouwens al veel vragen uit die andere marktsegmenten.” Momenteel wil de start-up vooral focussen op één sector. Pas in een later stadium is het de ambitie om de volledige voedingssector te betrekken.

‘Ik reduceer, dus jij reduceert’

“Daarnaast willen we ook al naar de volgende fase – die van internationalisering – kijken”, vult Stijn Gysemans aan. “Leveranciers die nu al op ons platform zitten, leveren ook aan brouwerijen in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Die kunnen we als leads inzetten om organisch te groeien in Europa. Binnen de twaalf maanden willen we 1500 collaborators op ons platform die actief gegevens uitwisselen. Hiervan staan er vandaag vijftig op het punt om aan boord te gaan op ons platform.”

“Hoe meer gegevens uitgewisseld worden, hoe meer waarde voor onze gebruikers en hoe interessanter voor nieuwe bedrijven om in te stappen. ‘Ik reduceer, dus jij reduceert’: dat effect willen we genereren. Dat is nu al bezig, doordat klanten steeds vaker aan bedrijven vragen hoe het met hun inspanningen op vlak van CO2-reductie staat.”

Bovendien is er vanaf januari 2024 verplichte rapportering op komst, binnen de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). “Ons platform zal in Europa een sterke rol kunnen spelen in de noodzaak bij bedrijven om gegevens rond verduurzaming uit te wisselen en hun eigen duurzaamheidsdoelen te behalen.”

Volgende kapitaalronde

“Er is bij banken, financiers en investeringsfondsen in Europa en de VS nog enorm veel kapitaal beschikbaar om de transitie naar een koolstof neutrale economie mogelijk te maken”, vertelt Stijn Gysemans. “Daarom bereiden wij nu al een volgende en grote kapitaalronde voor. Daarbij mikken we op vier miljoen euro.”

ClimateCamp werd opgericht in de schoot van accelerator Start it @KBC, het grootste start-up netwerk van België.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.