circulair werken
(Beeld: Koning Boudewijnstichting)

7,5% van alle banen in België is circulair

Van schoenmaker tot ingenieur van een windpark: 7,5% van alle banen in België is circulair. Dat blijkt uit een rapport van de Koning Boudewijnstichting en de Nederlandse sociale onderneming Circle Economy. Het rapport vormt een nulmeting van de werkgelegenheid in de Belgische circulaire economie en wil overheden, werkgevers, sociale partners en andere stakeholders informeren om tot een doeltreffend en inclusief circulair arbeidsmarktbeleid te komen. 

De circulaire economie biedt een alternatief voor de lineaire ‘take-make-waste’-economie waarin grondstoffen worden ontgonnen, gebruikt en weer weggegooid. Ze houdt in de mate van het mogelijke hulpbronnen en materialen in de kringloop en maakt zo komaf met verspilling en afval, wat absoluut noodzakelijk is voor mens en planeet.

Circulaire jobs zijn banen die bijdragen aan die kringloopeconomie, via activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie, herstel en onderhoud, recyclage, digitale technologie, ontwerp, nieuwe businessmodellen en samenwerking. Het gaat zowel om de installateur van zonnepanelen als om een architect die gebouwen ontwerpt waarvan het materiaal na de gebruiksfase kan worden hergebruikt, een data-analist die het gebruik van grondstoffen in kaart brengt en optimaliseert en de verbindingen tussen de actoren in de toeleveringsketen versterkt via digitale online platformen, een beheerder van een autodeelplatform en een schoenmaker. Uit het rapport van de Koning Boudewijnstichting en de Nederlandse sociale onderneming Circle Economy blijkt dat in België 7,5% van alle jobs als circulair te bestempelen valt. Het rapport is het resultaat van een sectoroverschrijdend onderzoek. Het biedt inzicht in de aard van de banen, vormt een nulmeting van de werkgelegenheid in de Belgische circulaire economie en wil beleidsmakers, werkgevers, sociale partners en andere stakeholders informeren om tot een doeltreffend en inclusief circulair arbeidsmarktbeleid te komen.


Drie soorten circulair werk

Het rapport maakt een onderscheid tussen drie soorten circulair werk. Er bestaat primair, ondersteunend en indirect circulair werk. Primair circulaire banen zorgen voor een gesloten grondstoffencyclus, en omvatten activiteiten in verband met hernieuwbare energie, recyclage en herstel. Ondersteunend circulaire banen steunen de versnelling en opschaling van de primair circulaire activiteiten, en omvatten activiteiten als leasing, engineering en digitale technologie. Indirect circulaire banen ten slotte leveren diensten aan de primair en ondersteunend circulaire activiteiten, via werk als onderwijs, logistiek en overheidsadministratie.


Verdeling per gewest

Van alle banen in België is dus 7,5% circulair of 262.000 jobs. Daarvan is 32% primair, 25% ondersteunend en 43% indirect circulair. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er 58.000 circulaire banen of 8,1% van alle arbeidsplaatsen. Bijna de helft van die banen wordt gecreëerd door ondersteunend circulaire activiteiten, met amper 10.000 banen in primair circulaire sectoren, 17% van alle circulaire arbeidsplaatsen in het gewest.

In Vlaanderen zijn er 148.000 circulaire banen, 7,5% van alle banen. Zoals typisch is voor een gewest van deze omvang zijn de circulaire banen in Vlaanderen vooral van het primaire en indirect circulaire type. Maar met meer dan 30.000 (21%) banen in ondersteunend circulaire activiteiten doet Vlaanderen het ook goed in de meer dienstgerichte circulaire sectoren. Antwerpen en Gent zijn belangrijke centra voor werkgelegenheid in de circulaire economie.

In Wallonië zijn er 56.000 circulaire banen, 6,8% van alle arbeidsplaatsen, vooral van het primair circulaire type en in de sectoren die indirect ondersteuning bieden aan de kringloopeconomie, respectievelijk 40% en 45% van alle circulaire arbeidsplaatsen.

Dit rapport is de eerste publicatie van de Koning Boudewijnstichting over de circulaire economie. De meting moet volgens de initiatiefnemer over twee tot drie jaar herhaald worden. De volgende metingen zullen een uitgebreidere interpretatie van de cijfers mogelijk maken.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.