duurzaam eten
(Beeld: Vlam.be)

Belg wordt klimaatbewuster

Terwijl in 2019 amper de helft van de Belgen zich zorgen maakte over de klimaatverandering, is dat aantal vandaag gestegen naar zes op tien. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van het European Milk Forum (EMF), de koepelorganisatie van de Europese zuivelsector. Die kentering vertaalt zich volgens de studie ook in meer actie, zoals recycleren, meer duurzame verpakkingen en minder plastic gebruiken en zo weinig mogelijk voedsel verspillen. Door die evolutie steken we de minder bezorgde Nederlanders voorbij en komen we dichter bij de duurzame visie van de Frans, Denen en Ieren. 

Het vergelijkend onderzoek rond het thema duurzaam eten en leven werd gedurende een looptijd van drie jaar uitgevoerd bij 1.109 respondenten tussen 18 en 65 jaar in België, Nederland, Frankrijk, Denemarken en Ierland, in maart van dit jaar. We sommen de meest opvallende resultaten voor u op.

Vrouwen zijn meest bezorgd om het klimaat

Waar de Belgen vorig jaar nog beduidend lager scoorden dan het Europese gemiddelde (48% vs. 59%), maken we ons vandaag wel meer zorgen over de klimaatverandering (57%). Belgen blijven daarmee minder bezorgd dan Ieren (70%), Fransen (64%) en Denen (63%), maar stellen zich wel meer vragen dan Nederlanders (45%).

In ons land zijn vrouwen en millennials (18 tot 29 jaar) het meest bekommerd. Bijna een op de twee Belgen gelooft wel dat we als samenleving de meest rampzalige gevolgen van klimaatverandering nog kunnen stoppen. Met duurzaamheid associëren we vooral ‘natuurlijke hulpbronnen beschermen’, op de voet gevolgd door ‘een verantwoorde consumptie en productie’ en ‘het tegengaan van de klimaatverandering’.

Kleinere kloof tussen klimaatbewust denken en doen

Als het over het creëren van een meer duurzame toekomst gaat, wijst de Belg richting industrie (62%) en politici (48%). Pas op de derde plaats zetten we onszelf als consument (45%). We schuiven de verantwoordelijkheid dus nog altijd graag door, al zijn steeds meer Belgen ervan overtuigd – bijna zeven op de tien vandaag – dat we onze manier van voedsel consumeren en produceren moeten veranderen om de planeet te redden.

Die klimaatbewuste overtuiging zien we terug in ons gedrag: Belgen ondernemen anno 2020 heel wat meer actie. In 2019 paste nog maar 43% zijn gedrag aan omwille van de klimaatproblematiek, vandaag is dat aandeel gestegen naar 58%. De kloof tussen denken en doen wordt zo kleiner. Bij de top 3-acties noteren we afval recycleren (60%), minder plastic en niet-duurzame verpakkingen gebruiken (51%) en zo weinig mogelijk voedsel verspillen (43%). Opvallend: een op de vier Belgen paste ook zijn manier van vervoer aan en een op de vijf koos bewust voor lokaal geproduceerde voeding.

Voeding moet vooral gezond en lekker zijn

Als we voeding kopen, hechten we eerst en vooral belang aan gezondheid (50%). Ook de smaak (40%) en de kostprijs (38%) spelen een grote rol. Minder rekening houden we met de impact van voeding op natuur en milieu (9%), de ecologische voetafdruk (13%) en de duurzame verpakking (13%). De zuivelsector scoort over het algemeen goed bij de Belgen en wordt gezien als economisch belangrijk en promotor van een meer duurzame toekomst. Ook is de sector bewust bezig met het reduceren van zijn impact op de klimaatverandering.

Renaat Debergh, voorzitter Werkgroep Duurzaamheid MilkBE, de Belgische brancheorganisatie van de zuivelsector: “Uit de enquête blijkt dat het merendeel van de Belgen gelooft dat de zuivelsector consumenten kan helpen om duurzamer te eten, onder meer door kennis en advies te delen. Voorts vindt een op de twee Belgen dat de zuivelsector kan helpen om op een duurzame manier de groeiende wereldbevolking te voeden. Dat zijn alvast mooie resultaten, want de zuivelsector investeert sterk in een duurzame toekomst. Melk en melkproducten passen dan ook perfect in een gezonde en duurzame voeding. In het onderzoek zien we duidelijk het vertrouwen van de Belgen: ruim zes op de tien beschrijven melkproducten als duurzame producten en vinden dat de zuivelsector zich inzet voor een duurzame productie.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.