CO2 neutral
(Beeld: CO2-neutral-label)

CO2logic lanceert nieuwe website rond CO2-NEUTRAL label

CO2logic lanceerde samen met Vinçotte de website co2-neutral-label.org, de nieuwe website rond zijn CO2-NEUTRAL-label. Het onafhankelijke klimaatadviesbureau en de certificatie-instelling deden dat niet toevallig op Earth Day, de internationale dag die klimaatacties in de kijker zet en bewustwording creëert rond de menselijke impact op het milieu. De website benadrukt het belang van gecertificeerde CO2-neutraliteit en neemt bedrijven en organisaties mee in het traject om ook hun impact op het milieu te verlagen.

Naar jaarlijkse gewoonte is 22 april Earth Day. Die dag zet wereldwijde acties rond de bescherming van het klimaat in de kijker en wil bewustwording creëren rond het consumentengedrag en de invloed hiervan op onze planeet. Ook nu,in tijden van het coronavirus, is een initiatief als Earth Day bijzonder actueel. Ontbossing, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zijn volgens onderzoekers van de universiteit van Stanford namelijk een sterke katalysator voor pandemieën. Ook de stijgende temperaturen vergemakkelijken bijvoorbeeld de verspreiding van door muggen overgebrachte virale ziektes zoals malaria of denguekoorts.

“Gelukkig doen de maatregelen en factoren die milieurisico’s helpen beperken ook het risico op pandemieën dalen”, vertelt Antoine Geerinckx, oprichter van het onafhankelijk klimaatadviesbureau CO2logic, gespecialiseerd in de berekening, reductie en compensatie van CO2-uitstoot. “Denk maar aan het voorkomen van ontbossing, het verbeteren van het consumentengedrag, het verkorten van de leveringsketens en het reduceren van vervuiling. In die zin is Earth Day het ideale moment voor ons om de nieuwe website rond het label te lanceren. Met het CO2-NEUTRAL-label willen we niet alleen multinationals maar ook bedrijven en organisaties van andere grootordes die werkelijk hun klimaatverantwoordelijkheid nemen, de nodige erkenning geven. Erkenning geven en krijgen is essentieel zodat klanten en prospecten klimaatbewuster kunnen aankopen. Klimaatverantwoordelijkheid onder de vorm van het CO2-NEUTRAL-label levert zo ook een competitief voordeel op.”

Label bestaat sinds 2008

Op www.co2-neutral-label.org vinden bedrijven zoals pakweg Proximus, Spadel, DPD, CMB en Interparking en organisaties meer informatie over het belang van het verminderen en compenseren van hun CO2-uitstoot. Ook krijgen ze er zicht op het stappenplan dat ze samen met de experts van CO2logic kunnen doorlopen om het label te behalen. Het label bestaat sinds 2008, wordt sinds 2015 gecertificeerd door Vinçotte en is conform het internationale label PAS 2060 voor CO2-neutraliteit.

“Nog te veel bedrijven en organisaties praten over SDG’s en het klimaat zonder over te gaan tot concrete actie”, vertelt Geerinckx. “Zij die het label behalen voegen de daad wel bij het woord en tonen dat ze zich echt engageren om de kosten van hun uitstoot niet door te schuiven op de maatschappij en toekomstige generaties. Elke onderneming die het CO2-NEUTRAL-label behaalt, gelooft dat de bescherming van onze planeet een gedeelde verantwoordelijkheid is. Het label levert bovendien verschillende competitieve voordelen op, zoals sterke recruteringsaantrekkingskracht voor sterke profielen, recurrente energiekostenreductie, voordeel bij selectie aanbestedingen, meer geloofwaardigheid en een sterker merk.”

In 2019 behaalden 128 ondernemingen het CO2 NEUTRAL-label, goed voor een lokale en globale vermindering aan CO2-emissies van minstens 1.679.809 ton of een uitgespaarde kost voor de maatschappij van niet minder dan 700.480.222 dollar, omgerekend 639.650.519 euro.

Social cost of carbon

Deze voorkomen maatschappelijke kost of ‘social cost of carbon’ wordt berekend aan de hand van een recent gepubliceerde studie en uit zich op verschillende manieren die verband houden met de klimaatverandering, zoals een verminderde landbouwopbrengst, schade aan de menselijke gezondheid, een lagere productiviteit van de werknemers, kost van overstromingen, migratie … Volgens het gerenommeerde wetenschappelijk magazine ‘Nature’ bedraagt de ‘social cost of carbon’ 417 dollar per ton uitgestoten CO2, een trend die bevestigd wordt door onder meer onderzoekers van Stanford University.

“Wereldwijd wordt tussen 40 à 50 miljard ton CO2 uitgestoten per jaar. Dit resulteert in een enorme klimaatschuld, een kost die momenteel nog steeds wordt doorgeschoven naar de maatschappij en toekomstige generaties. Door CO2-neutraal te worden kunnen bedrijven en organisaties hun verantwoordelijkheid opnemen voor deze kost en verdienen ze dan het CO2-NEUTRAL label”, aldus Antoine Geerinckx.
         

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.