3 relevante gebeurtenissen in duurzaam beleggen

Beleggers tonen steeds meer interesse in duurzaam sparen en beleggen. Financiële instellingen zetten meer in op duurzame producten en beseffen dat het belangrijk is om in hun adviesgesprekken met klanten hierover te spreken. Er beweegt dus heel wat. Hieronder bespreken we drie relevante gebeurtenissen van de voorbije maanden die je misschien gemist hebt.

Duurzame beursindexen 

Euronext heeft in augustus 2020 de Eurozone ESG Large 80 Index gelanceerd. In die index zijn 80 Europese large caps opgenomen die voorop lopen als gekeken wordt naar ESG (Environmental, Social en Governance). In de index zijn 30 Franse, 15 Duitse en 3 op Euronext Brussel genoteerde aandelen opgenomen: KBC, Solvay en Cofinimmo. 

Ook van gekende beursindexen zoals de Dow Jones en de MSCI World zijn er meestal duurzame varianten te vinden. Zo bevat de gewone MSCI Europe 435 aandelen. De top 25 % bedrijven die binnen hun sector het best scoren op vlak van ESG blijven over voor opname in de MSCI Europe SRI index. Van de 435 bedrijven blijven er dan 114 over. 

Er is ook wel wat kritiek op deze indexen. Sectoren zoals die van de olie worden niet altijd op voorhand uitgesloten. Voor de MSCI World SRI worden bedrijven met de hoogste score in hun sector opgenomen. Daardoor staat Total wel op plaats 6 van bedrijven die opgenomen zijn in de MSCI Europe SRI, wat heel wat beleggers niet begrijpen. Voorstanders zeggen dat een kleine vooruitgang in erg vervuilende sectoren zoals de oliesector een grote vooruitgang kunnen betekenen voor de samenleving. Tegenstanders zoals Réseau Financité zijn niet akkoord met deze benadering en vinden dat 80 % van de duurzaam aangeboden producten helemaal niet duurzaam zijn. Ook de Divestment-beweging vindt dat beleggers het tegenovergestelde moeten doen van investeren, namelijk desinvesteren in sectoren zoals olie.

Een duurzame beursindex bekijken kan voor de belegger toch interessant zijn om zo te zien welke bedrijven goed scoren op het vlak van ESG. ETF’s of trackers volgen een beursindex en kan je kopen op de beurs. Op die manier is het mogelijk om in één handeling te investeren in de meest duurzame bedrijven. Voor de MSCI Europe SRI index kan dit bijvoorbeeld via de iShares MSCI Europe SRI ETF die noteert op Euronext Amsterdam of de Amundi MSCI Europe SRI ETF die noteert op Euronext Parijs. 

Daarnaast bestaan er ook trackers die inspelen op specifieke thema’s. De Amundi Index Equity Global Low Carbon ETF is een tracker die de MSCI World Low Carbon volgt en bestaat uit (middel)grote bedrijven uit ontwikkelde landen. Bedoeling is bedrijven te selecteren die gezamenlijk een CO2-uitstoot hebben die 50 % lager is vergeleken met het niveau van de MSCI World Index. De iShares Clean Energy ETF spiegelt zich aan de S&P Global Clean Energy Index, een index van ongeveer 30 van de grootste beursgenoteerde bedrijven in de wereldwijde sector van schone energie (zowel productie als apparatuur voor schone energie).

Volgens cijfers van Morningstar vloeide er in het 2de kwartaal van 2020 6,7 miljard euro naar duurzame Europese ETF’s. Daarmee zit nu 5,2 % van het totaal beheerde ETF-vermogen binnen Europa in duurzame ETF’s. In het eerste kwartaal was dit nog 4,6%.

Towards Sustainability

Febelfin kondigde in februari 2019 aan dat het een kwaliteitsnorm zou gaan uitwerken, het Towards Sustainability label. Het heeft daarvoor de Central Label Agency (CLA) vzw opgericht, die toeziet op het correct toekennen van het label en het herzien van de kwaliteitsnorm in de toekomst. In november 2019 kregen voor het eerst 319 producten het label, waarvan beleggingsfondsen en de Tak 23-verzekeringsfondsen met respectievelijk 247 en 29 producten de twee grootste categorieën waren.

Financiële instellingen kunnen vier keer per jaar het label aanvragen. Het label is telkens voor één jaar geldig, en moet nadien worden vernieuwd. De aanvraag van het label is niet gratis. De prijs is afhankelijk van de complexiteit van het product en het aantal duurzaamheidsstrategieën dat het hanteert. 

Ondertussen bestaat het label dus bijna een jaar en hebben 472 producten het label al verkregen. Het overzicht van de producten met een label kan je terugvinden op de website www.towardssustainability. be. De producten die op deze website staan hebben het label aangevraagd en gekregen en voldoen aan de minimale norm die wordt vooropgesteld. Elk gelabeld product heeft ook een Sustainability ID, zodat de belegger kan zien op welke manier het product precies duurzaam is.

Als een beleggingsproduct geen label heeft, wil dat nog niet zeggen dat het niet duurzaam is. Er zijn een aantal mogelijke redenen waarom een product geen label heeft. Een eerste reden kan zijn dat men het label (nog) niet heeft aangevraagd. Dit kan te maken hebben met de kostprijs, of omdat men van plan is dit label in de toekomst aan te gaan vragen. Een andere reden voor het feit dat een product nog geen label heeft, ligt in de minimale norm die wordt gehanteerd en daar zijn een aantal voorwaarden aan gekoppeld. Die zijn te raadplegen op de website van Towards Sustainability. Het implementeren van deze richtlijnen vergt tijd, wat niet altijd vanzelfsprekend is voor bijvoorbeeld fondsenbeheerders die actief zijn in verschillende landen.

De volledige beschrijving van de minimale norm en de voorwaarden zijn dus gepubliceerd op de website Towards Sustainability. Een eerste herziening is gepland voor 2020, en zal dan van start gaan in 2021. Net zoals voor het uitwerken van de norm, worden voor de herziening diverse stakeholders bevraagd; financiële instellingen, asset managers, ngo’s …

Europese taxonomie 

De Green Deal is het plan van de Europese Commissie om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Die Green Deal bestaat uit heel wat onderdelen, zoals het verhogen van de klimaatambitie, duurzame energie, circulaire economie, duurzame mobiliteit, biodiversiteit …  Belangrijk hierbij is het financieren van deze transitie, dus ervoor zorgen dat er kapitaal naartoe vloeit. Daarbij is er zowel nood aan overheidsinvesteringen als private investeringen. Om dit te structureren is de EU gekomen tot een taxonomy ofwel een groene encyclopedie om te bepalen welke activiteiten duurzaam zijn en welke niet. Die taxonomy maakt deel uit van ruimere actieplannen van de Europese commissie.

Zo is op termijn de Commissie ook van plan om het Europees Ecolabel uit te breiden naar financiële producten, maar de datum van deze uitbreiding en de voorwaarden voor het verkrijgen van het Europese Ecolabel voor financiële producten zijn nog niet bekend.  

Duurzaam Beleggen Academy

Er beweegt dus heel wat, en in de toekomst zal de aandacht voor duurzaam sparen en beleggen onder impuls van Europa nog toenemen. Uit studies is echter gebleken dat als er gevraagd wordt aan Belgen of ze duurzaam gedrag vertonen, er vaak wordt verwezen naar huishoudelijk afval recycleren of vermijden, het energiezuiniger maken van de woning of de aankoop van lokaal geproduceerde goederen. Heel wat Belgen zijn niet op de hoogte van het bestaan van duurzaam beleggen of weten nog niet goed wat duurzaam beleggen precies is. Anderen staan vaak sceptisch tegenover deze duurzame beleggingsproducten. Een betere kennis zou helpen om in discussie te gaan met je bankier en zo goede duurzame spaar- en beleggingsproducten te kiezen die bovendien bij je passen.

Om die reden hebben wij met de UCLL het voorbije jaar de Duurzaam Beleggen Academy opgericht waar je een e-learning kan vinden over duurzaam sparen en belegen.

Meer ecoTips artikels over duurzaam beleggen

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.