SDG12.6
(Beeld: GRI)

GRI doet aanbevelingen rond SDG 12.6

Het Global Reporting Initiative heeft aanbevelingen gepubliceerd voor regeringen rond de SDG of Sustainable Development Goal 12.6. Dat duurzaam ontwikkelingsdoel van de VN stelt dat bedrijven blijvend aangemoedigd moeten worden om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinfo te integreren in hun rapporteringscyclus. Meer concreet schetst het GRI manieren waarop regeringen die duurzaamheidsinfo kunnen opnemen in hun VNR’s of Voluntary National Reviews.

Het GRI is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. De missie van GRI is om duurzaamheidsverslaggeving net zo routinematig te maken als financiële verslaggeving.

Het doet in een rapport nu aanbevelingen rond de SDG 12.6 voor VNR’s. Artikel 6 van duurzaam ontwikkelingsdoel 12 geformuleerd door de VN – verantwoorde consumptie en productie – stelt dat bedrijven, in het bijzonder grote en transnationale bedrijven, moeten worden aangemoedigd om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus. De GRI schetst hoe regeringen die rapportages moeten opnemen in hun VNR of Voluntary National Review, een jaarlijks verslag dat regeringen moeten publiceren, waarin ze tonen wat allemaal ondernomen werd om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen en waarmee de vooruitgang van hun land op vlak van de SDG’s wordt gemeten op zowel nationaal als internationaal niveau.

Vijf aanbevelingen

Het gaat concreet over volgende aanbevelingen:

– Betrek de particuliere sector bij elke stap van de implementatie van SDG’s;

– Faciliteer en dwing het effectief openbaar maken van acties door bedrijven in het kader van de SDG’s met richtlijnen en regelgeving rond verplichte rapportage af;

– Stem die rapportage af op veelgebruikte andere kaders voor bedrijfsbekendmaking, zoals de GRI-normen;

– Ontwikkel een meet- en monitoringtool om de input van de private sector te volgen, te beginnen met gegevens die beschikbaar zijn gesteld via duurzaamheidsverslagen van bedrijven, waar in de SDG 12.6 om wordt verzocht;

– Zorg ten slotte voor een regelmatige dialoog tussen bedrijven, beleidsmakers en investeerders om samenwerking aan te moedigen en hun respectievelijke SDG-bijdragen te versterken.

Veel ruimte voor verbetering

De publicatie, die op 8 april werd uitgebracht, is bedoeld om landen te helpen zich voor te bereiden op de volgende VNR-ronde tijdens de VN-vergadering over duurzame ontwikkeling in juli van dit jaar. De bijdrage van de private sector vastleggen is noodzakelijk om te begrijpen welke acties nodig zijn en wie die kan nemen om de SDG-doelstellingen in elk land te bereiken. De publicatie geeft ook een overzicht van hoe de VNR’s tot nu toe bijdragen van bedrijven aan de SDG’s hebben vastgelegd. In 2018 bijvoorbeeld, hadden maar zes landen een specifiek deel over de private sector opgenomen in hun VNR. Dat waren Ecuador, Griekenland, Libanon, de Verenigde Arabische Emiraten, Hongarije en Uruguay.

Vorig jaar maakte een aantal bevindingen van VN-lidstaten duidelijk dat deze stap gezet diende te worden. Zo erkenden IJsland en Mongolië de sleutelrol van het bekendmaken van duurzaamheidsgegevens in het behalen van de SDG’s, voerde Turkije een sectoraal duurzaamheidsonderzoek uit naar rapportage en SDG-doelstelling 12.6 waaruit bleek dat er meer inspanningen nodig zijn om de rapportagepraktijken van bedrijven te implementeren in de VNR en gaf de Filippijnse Securities and Exchange Commission richtlijnen uit voor duurzaamheidsrapportage voor beursgenoteerde bedrijven die een kader bieden voor bedrijfsbijdragen aan de SDG’s.

“Gaat momenteel te traag”

Peter Paul van de Wijs van de GRI: “Het gaat nu allemaal te traag. Om de doelen toch te bereiken, zijn partnerschappen en samenwerking cruciaal. Beleidsmakers moeten dan ook meer doen om de bijdrage van de private sector te begrijpen en optimaal te benutten.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.