Duurzaamheid in de zorgsector

Duurzaamheid in de zorgsector

Als er één sector is waarin een gezonde toekomst centraal staat, dan is het de zorgsector. Ziekenhuizen en thuiszorgcentra, maar ook woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen bekommeren zich om het welzijn van de mens.

Maar hoe ver staat het met ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (mvo) in die zorgsector? Een kleinschalig onderzoek eind 2015 leverde een gemengd beeld: soms lijkt mvo ‘zorgen voor morgen’ en voor sommigen is het zó vanzelfsprekend dat ze er niet mee naar buiten komen.

 

Dossier MVO Vlaanderen

Mvo komt – ook bij onze noorderburen – maar moeilijk op de agenda om drie redenen:

  • het is niet duidelijk wie binnen de organisatie verantwoordelijk is voor duurzaamheid: de milieucoördinator, de facilitaire afdeling, de raad van bestuur,…
  • het is moeilijk om een intern draagvlak op te bouwen. Duurzaamheid wordt vaak gezien als een financiële investering die niet onmiddellijk (financieel) resultaat oplevert.
  • Voor patienten is ‘duurzaamheid’ geen prioriteit bij de keuze voor een specifieke zorginstelling.

Maar jaar na jaar groeit de zorgsector in Vlaanderen en verbruiken de zorgorganisaties (te) veel water en energie. Aandacht voor mvo en besparingen op water, energie en afval kunnen misschien heel wat middelen vrijmaken voor investeringen in een betere zorg…

MVO Vlaanderen vroeg zich af hoe het duurzaam ziekenhuis, het rust- en verzoringstehuis van de toekomst eruit ziet en ging op zoek naar inspirerende praktijkvoorbeelden en goede instrumenten.

 

bron: MVO Vlaanderen
datum: 13-06-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.