ALDI BREEAM
(Beeld: Hilde De Wachter)

Nieuw distributiecentrum van ALDI in Turnhout krijgt BREEAM Outstanding certificaat

Op 15 januari opende ALDI zijn gloednieuw distributiecentrum in Turnhout. Dit nieuwe gebouw moet het oudste distributiecentrum van ALDI in België, gelegen in Rijkevorsel, vervangen. De retailer kiest, in tegenstelling tot een aantal concurrenten, nog altijd voor een decentrale aanpak van zijn logistiek. Met het nieuwe gebouw in Turnhout, laat ALDI zich meteen van zijn duurzaamste kant zien: het gebouw kreeg het certificaat BREEAM Outstanding. Volgens de retailer is het daarmee het duurzaamste industriegebouw van België.

50 miljoen euro investering

Het nieuwe gebouw is gelegen op een site met een oppervlakte van 12 ha. Het magazijn zelf is 41.000 m2 groot (ten opzichte van 28.800 m2 in Rijkevorsel) en vergde 50 miljoen euro investering. Ook alle personeelsleden uit Rijkevorsel maakten de overstap en komen in een gloednieuw kantoorgebouw terecht. Frank Vissers, Managing Director van ALDI Turnhout, wijst erop dat het bedrijf blijft groeien en dat een verhuis en uitbreiding dus noodzakelijk waren. “Bovendien is de keuze voor regionale verankering, ook een duurzame en sociaal verantwoorde keuze”, aldus Vissers. “Het zijn de mensen die het verschil maken in een onderneming. Werk in eigen regio is dus belangrijk. En we besparen daarmee jaarlijks meer dan 7 miljoen transportkilometers, die onze vrachtwagens anders van en naar een centraal gelegen distributiecentrum zouden moeten rijden. Van de 27 trekkers die voor ALDI Turnhout rondrijden, werden er recent 8 vervangen door nieuwe met de strenge EURO 6 norm.” Vissers wijst er verder op dat de vrachtwagens altijd volledig geladen rijden. Ze brengen alle afval van de plaatselijke winkels mee naar het ‘milieu-eiland’ in Turnhout. Daar wordt alle afval gesorteerd, in balen geperst en naar verwerkers getransporteerd. Organisch afval wordt door een verwerker gecomposteerd. ALDI gebruikt voor het transport op paletten trouwens geen krimpfolie maar herbruikbare rubberen rekkers, om op die manier het gebruik van kunststoffen verpakkingen te verminderen.

90 duurzaamheidsparameters voor BREEAM

Tijdens de officiële opening op 15 januari kregen de aanwezigen ruimschoots de tijd om alle hoeken en kanten van het gebouw te bekijken, tot op het dak. Daar installeerde de retailer zo’n 4.077 zonnepanelen, goed voor een vermogen van 1.100 kWp. De helft van de dakoppervlakte wordt erdoor ingenomen. De jaarlijkse opbrengst wordt geschat op 1 miljoen kWh wat overeenkomt met 359 ton uitgespaarde CO2 of het jaarverbruik aan elektriciteit van 285 gezinnen.

De zonnepanelen springen dan misschien het meest in het oog, om een BREEAM Outstanding certificaat te halen is er meer nodig. Koen Piessens, Manager Logistiek bij ALDI Turnhout, en Erik Winters, Managing Director bij ALDI Zemst, weten er alles van. “Om aanspraak te kunnen maken op een BREEAM-certificaat, moet je rekening houden met zo’n 90 verschillende   parameters. En die hebben ook een zware impact op het bouwproces. Zo hebben wij de bestaande bomen op het terrein zo veel als mogelijk behouden en beschermd. En de groenzones rond de gebouwen, zijn uiteraard aangeplant met streekeigen groen. Deze werken stonden trouwens onder toezicht van een erkend ecoloog.”

Het nieuwe duurzame en BREEAM gecertificeerde distributiecentrum van ALDI in Turnhout, met rechts vooraan het nieuwe kantoorgebouw, aan de achterkant van het magazijn de koelcel en op de helft van het dakoppervlak de zonnepanelen.

De keuze van de bouwmaterialen, is een ander aspect dat voor BREEAM erg belangrijk is. “Voor elk bouwmateriaal is er een LCA (levenscyclusanalyse) nodig en kozen we voor het materiaal met de laagste impact. Dat lijkt evident maar dat is het niet. Ook van verpakkingsmaterialen die op de werf toekwamen, moesten wij bijvoorbeeld de herkomst kennen. Zo is elk stukje hout dat gebruikt werd, FSC-gecertificeerd.” ALDI stopte het volledige gebouw ook in een digitaal model om op die manier energieverliezen maar ook andere parameters, op voorhand te kunnen definiëren en de nodige maatregelen te nemen.

BREEAM verstrengde in 2016 zijn parameters om een certificaat te halen. ALDI Turnhout is het eerste gebouw dat sinds die verstrenging het Outstanding certificaat krijgt. Gevraagd naar de moeilijkste te nemen klip op weg naar BREEAM-certificatie, is Koen Piessens duidelijk: “De juiste aannemer aan boord halen, is het aller moeilijkste. Want niet alleen het management of de ingenieurs van de aannemer moeten doordrongen zijn van het belang van BREEAM en de manier waarop ze te werk moeten gaan. Ook de mensen op de werf moeten overtuigd zijn van de processen en de werkwijze. Dat is een hele uitdaging maar in Turnhout zijn we er wel in geslaagd.”

Vloerverwarming en CO2-koeling

Omdat ook een aangenaam werkklimaat belangrijk is, koos de retailer in het magazijn zelf voor vloerverwarming onder een geluidsarm uitgevoerde vloer.  De vloerverwarming wordt gevoed met de restwarmte die de koelcel produceert. De verwarming met mogelijkheid tot bijverwarming maakt gebruik van twee grote warmtevaten. De koelinstallaties werken niet met traditionele koelmiddelen maar maken gebruik van CO2. Het gebouw heeft natuurlijke lichtinval via ramen op hoogte langs de muren en de LED-verlichting is bewegingsgestuurd. Omwille van de grote oppervlakte wordt het gebouw onderbroken door een brandmuur, zodat de wettelijk verplichte compartimentering gewaarborgd kan worden.

Om lekken in de waterbevoorrading snel op te sporen, werden sensoren op de kranen geïnstalleerd. Indien er in een bepaalde regio te veel water verbruikt wordt, geeft het systeem een alarm. Het gebouw is volledig intelligent uitgevoerd. Zo stuurt het zonne-energiesysteem de laadprocessen van de elektrische heftrucks. Op het moment dat de zonnepanelen veel elektriciteit opwekken, worden de heftrucks maximaal geladen om de energie zo veel mogelijk intern te gebruiken. Ook de koelcel wordt op die manier aangestuurd. De producten in de koelcel worden overdag tot de toegelaten minimumtemperatuur gekoeld zodat er ’s nachts, wanneer de zonnepanelen niets produceren, minder gekoeld moet worden.

Andere milieumaatregelen

Nog een paar andere milieumaatregelen die in het oog springen: onder het milieu-eiland en onder de personeelsparking bevinden zich twee hemelwaterbuffers die bij hevige regenval  het water moeten opvangen. Alle apparatuur in het kantoorgebouw, dat naast het magazijn gelegen is, heeft de strengste energielabels. Er werd gekozen voor materialen die zo weinig mogelijk VOC’s (vluchtige stoffen) uitstoten. Voor het personeel werd er verder geïnvesteerd in een personeelsplan met focus op alternatieven voor de wagen.

BREEAM en/of LEED

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om bij bouw of renovatie van een gebouw te gaan voor een certificaat. Dat kan BREEAM of LEED zijn en er bestaan ook nog andere, minder bekende, certificaten. BREEAM certificeerde wereldwijd al meer dan 100.000 gebouwen en werd ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk. De certificaten worden ofwel in het VK ofwel in  Nederland uitgereikt. Het systeem heeft verschillende niveaus, van 1 tot 5. Zelfs in niveau 1 doet een bedrijf het al beter dan wat de wet voorschrijft. Er zijn 9 categorieën waar BREEAM rekening mee houdt richting certificatie: gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie, en vervuiling. LEED is de tegenhanger van BREEAM in de Verenigde Staten en wordt  doorgaans meer gekozen door bedrijven met een Amerikaanse link of hoofdzetel. Soms kiezen organisaties voor een dubbele certificatie: BREEAM en LEED. De doelstellingen van beide zijn immers vergelijkbaar. De regels en de toepassing van de regels, zijn wel anders.

www.breeam.com

https://new.usgbc.org/leed

Powered by themesort WordPress themes

Powered by flickr embed.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.