Duurzaamheidstool van VITO helpt haven met selectie van bedrijven voor NextGen District

Port of Antwerp-Bruges wil van het NextGen District een hotspot maken voor duurzame innovaties en circulaire economie. Bij de selectie van kandidaat-concessiehouders gebruikt ze een duurzaamheidstool ontwikkeld door VITO/Energyville

Het NextGen District is een nieuwe, op duurzaamheid geënte industriecluster die gebouwd wordt op de vroegere Opel-site. Vijf bedrijven kregen al groen licht om zich op NextGen District te vestigen. Ze moesten daarbij aan strikte toelatingsvoorwaarden voldoen.

Objectieve criteria

De toelatingsvoorwaarden voor kandidaat-concessiehouders bestaan uit criteria op het vlak van duurzaamheid, circulariteit en klimaatimpact. Ook meer economische en praktische criteria spelen mee, zoals toegevoegde waarde voor de Vlaamse economie en opportuniteiten op vlak van industriële symbiose met andere bedrijven.

Om de criteria zo objectief mogelijk te kunnen evalueren en vergelijken deed het havenbestuur een beroep op VITO/EnergyVille. Zij ontwikkelden een duurzaamheidsevaluatietool op maat van het NextGen District, meer bepaald met het oog op bedrijven die actief zijn in de energievoorziening en procesindustrie.

lees ook

PureCycle plant plastic recyclingfabriek in Antwerpen

Breder toepasbaar

De tool licht een project volledig door op het vlak van duurzaamheid en circulariteit. Het gaat daarbij niet alleen om de CO2-uitstoot of andere schadelijke emissies, maar ook om circulaire criteria zoals grondstoffen-, water- en landgebruik, afvalbeheer, mobiliteit en transport. Ook indirect impact speelt mee, zoals de manier waarop grondstoffen vervoerd worden.

Kandidaat-concessiehouders krijgen door hun score een beter zicht op hun prestaties en kunnen vervolgens verbeteracties ondernemen. Het algemene kader is bovendien toepasbaar buiten de havencontext en leent zich bijvoorbeeld voor stedenbouwkundige diensten van lokale overheden.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.