Duurzame bietenteelt voor Tiense Suikerraffinaderij

Een verbeterde integratie van de voedingssector (van landbouw/grondstof tot afgewerkt voedingsproduct) zorgt voor stijgende eisen in de verschillende lagen van de keten. Het Sustainable Agriculture Initiative (SAI) is hierop een antwoord. Alle suikerproducerende filialen van Südzucker AG beantwoorden aan de zilveren criteria van het SAI platform.

Samenwerking tussen suikerfabrikant en landbouwer

SAI staat voor Sustainable Agriculture Initiative en werd in 2002 door Nestlé, Unilever en Danone opgericht om duurzame landbouwpraktijken samen te brengen en uit te wisselen. Het platform telt vandaag 80 leden uit de voedings- en drankindustrie en creëerde de Farm Sustainability Assessment tool (FSA 2.0) om de duurzame ontwikkeling van een landbouwbedrijf te beoordelen. 

Het SAI focust op diverse milieu, sociale en economische onderwerpen:

  • waterbescherming
  • duurzame arbeidsvoorwaarden voor de werknemers
  • economische rentabiliteit van het landbouwbedrijf

Kortom, het evenwicht tussen planet – people – profit, de 3P’s van duurzaamheid.

Erkenning Vegaplan

SAI heeft in België Vegaplan (een certificeringsysteem voor primaire landbouwproducten dat zich richt tot de landbouwers) erkend als duurzame partner. Vegaplan is opgericht door de landbouwsector zelf en garandeert de kwaliteit, voedselveiligheid en duurzaamheid van de landbouwpraktijken in België. 

Vegaplan haalde ‘zilver’ voor alle akkerbouwmatige teelten, waaronder aardappelen, cichorei, granen, industriegroeten en suikerbieten. De erkenning toont dat het lastenboek (en dus ook de gecertificeerde landbouwer) aan de voorwaarden van duurzaamheid voldoet.  

Het Vegaplan-certificaat maakt deel uit van de contracten tussen de telers die suikerbieten leveren en de Tiense Suikerraffinaderij. Hiermee wordt de duurzaamheid in de verdere productieketen gegarandeerd. 

Meer over het SAI-platform.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.