Earth Overshoot Day
(Beeld: National Footprint and Biocapacity accounts 2021 Edition)

Earth Overshoot Day verschuift naar 29 juli

De bescheiden voordelen van de door de pandemie veroorzaakte vermindering van het gebruik van hulpbronnen waren van korte duur, wat duidelijk maakt hoe dringend het is om een economisch herstel op gang te brengen waarin iedereen kan gedijen binnen de middelen van de aarde.

“Met nog bijna een half jaar te gaan, zullen we ons quotum van de biologische hulpbronnen van de aarde voor 2021 al opgebruikt hebben tegen 29 juli. Als we eraan herinnerd moeten worden dat we in de greep zijn van een klimaat- en ecologische noodsituatie, dan is het met Earth Overshoot Day,” aldus raadslid Susan Aitken, de leider van de gemeenteraad van Glasgow.

De datum van Earth Overshoot Day is bijna dezelfde als die van 2019, nadat in 2020 alles even werd uitgesteld door de door het coronavirus veroorzaakte pandemie. Opvallende factoren zijn de stijging van de koolstofvoetafdruk met 6,6% ten opzichte van vorig jaar, alsook de daling van de mondiale boscapaciteit met 0,5%, grotendeels te wijten aan de piek in de ontbossing in het Amazonegebied – alleen al in Brazilië ging in 2020 1,1 miljoen hectare verloren en ramingen voor 2021 wijzen op een toename van de ontbossing met 43% ten opzichte van het vorige jaar.

“Nu het VN-decennium voor het herstel van ecosystemen op 5 juni, Wereldmilieudag, van start gaat, maken deze gegevens overduidelijk dat herstelplannen in het post-COVID 19-tijdperk alleen op lange termijn succesvol kunnen zijn als ze regeneratie en ecologische hulpbronnenefficiëntie omarmen”, aldus Laurel Hanscom, CEO van het Global Footprint Network.

Elk jaar markeert Earth Overshoot Day de datum waarop de mensheid alle biologische hulpbronnen heeft gebruikt die de aarde gedurende het hele jaar regenereert. De mensheid gebruikt momenteel 74% meer dan wat de ecosystemen van de planeet kunnen regenereren – of “1,7 aardes”. Vanaf Earth Overshoot Day tot het einde van het jaar, werkt de mensheid op ecologische tekorten. Volgens de National Footprint & Biocapacity Accounts (NFA), die zijn gebaseerd op VN-gegevensbestanden, zijn deze uitgaven momenteel een van de grootste sinds de wereld begin jaren zeventig in een ecologische overshoot terechtkwam.

In 2021 blijft de koolstofvoetafdruk van het vervoer lager dan het niveau van vóór de pandemie. De CO2-emissies van het binnenlandse lucht- en wegvervoer zullen 5% onder het niveau van 2019 blijven, terwijl de internationale luchtvaart naar verwachting 33% lager zal noteren, aldus het Internationaal Energieagentschap (IEA). De wereldwijde energie gerelateerde CO2-emissies zullen daarentegen naar verwachting opveren en met 4,8% stijgen ten opzichte van vorig jaar omdat het economisch herstel de vraag naar fossiele brandstoffen aanwakkert. Met name het mondiale gebruik van steenkool zal naar verwachting in 2021 sterk toenemen en dit jaar naar schatting 40% van de totale koolstofvoetafdruk voor zijn rekening nemen.

Business-as-usual moet achter ons gelaten worden

Vorig jaar, toen de pandemie over de hele wereld toesloeg, hebben regeringen laten zien dat zij snel kunnen handelen, zowel wat regelgeving als uitgaven betreft, wanneer zij mensenlevens boven alles stellen. De perfecte storm die op komst is, nu de gevolgen van de klimaatverandering en de veiligheid van biologische hulpbronnen samenkomen, vereist dezelfde mate van alertheid en snelle actie van besluitvormers, of zelfs een grotere mate van alertheid.

“In november, wanneer een vermoeide wereld haar aandacht richt op Schotland en COP26, kunnen we samen kiezen voor welvaart op één planeet in plaats van ellende op één planeet. We kunnen en moeten voortbouwen op de pandemie – ons wereldwijde vermogen om te plannen, te beschermen en snel te handelen. Schotse innovatie heeft de industriële revolutie helpen leiden; in 2021 bieden de top van Glasgow en de toekomst die wij als gemeenschap, stad, bedrijf of land kiezen, echte hoop op een nieuwe nul-op-de-meter-revolutie,” zei SEPA CEO Terry A’Hearn.

Door hun bevoegdheden op het gebied van infrastructuur en regelgeving hebben steden aanzienlijke mogelijkheden om hun hulpbronnenefficiëntie, en daarmee hun toekomst, vorm te geven. Gezien hun blootstelling aan risico’s is het afstemmen van hun ontwikkelingsplannen op wat veerkracht vereist in een wereld die gevormd wordt door klimaatverandering en biologische hulpbronnenbeperkingen, de hoogste prioriteit van steden geworden, ongeacht internationale overeenkomsten.

“Steden zijn ideale levende laboratoria voor sociale en milieu-innovatie, waar men veel kan leren om oplossingen en veranderingen in de echte wereld te creëren. En universiteiten hebben de verplichting om in partnerschap met hun gaststeden te werken aan een snellere vooruitgang naar een rechtvaardige en duurzame toekomst,” aldus professor Jaime Toney, directeur van het Centre for Sustainable Solutions van de Universiteit van Glasgow. “We werken met een op mensen en plaatsen gebaseerde aanpak om positieve verandering teweeg te brengen voor een klimaatbestendige stad waarvan de erfenis ook na COP26 blijft voortbestaan.”

“Laat Earth Overshoot Day onze oproep zijn,” verklaarde raadslid Susan Aitken, de leider van de gemeenteraad van Glasgow. “In november zullen de ogen van de wereld gericht zijn op Glasgow, gastheer van COP26, de klimaattop die de beslissingen moet nemen die onze planeet een veiligere en duurzamere toekomst zullen bezorgen. We hebben hier in Glasgow de kans om de wereld te laten zien waar we mee bezig zijn, door als stad samen te spannen om echte verandering te laten zien, om te reageren op de klimaat- en ecologische noodsituatie. Laten we onze planeet op de eerste plaats zetten en laten we samen #MoveTheDate doen.

Hoe Earth Overshoot Day berekend wordt, lees je hier

Extra ecoTips artikels over Earth Overshoot Day

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.