Circubuild
(Beeld: Palindroom)

Circubuild: naslagwerk over circulair bouwen

Redactiebureau Palindroom bracht met Circubuild een boek uit voor ontwerpers en bouwprofessionals die circulair (willen) (ver)bouwen. Circulair bouwen is een vernieuwend bouwprincipe dat de grondstoffenketen wil sluiten door volop in te zetten op hergebruik van materialen en producten en verlenging van de levensduur ervan om de dreigende grondstoffenschaarste, het steeds groter wordend ruimtebeslag door gebouwen en de CO2-uitstoot te counteren. Ecodesign en circulair bouwen gaan dus hand in hand. 

De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor 40% van het geproduceerde afval. En hoewel de gebouwde omgeving de laatste jaren minder CO2 uitstoot, is de bouwsector zelf, door de productie van bouwmaterialen en het aan de sector gerelateerde transport, nog steeds verantwoordelijk voor een aanzienlijk percentage van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om beide redenen hebben we dus alleen maar baat bij het sluiten van de kringloop van grondstoffen- en materialen die in een gebouw zitten. De aarde is immers een gesloten systeem. Circulair bouwen is niet iets dat enkel moet worden toegepast bij nieuwbouwprojecten. Er moet ook worden gekeken naar het bestaande patrimonium. Aangezien een groot deel van onze ruimte bebouwd is, beschikken we over een schat aan bouwmaterialen.

Redactiebureau Palindroom, gespecialiseerd in het schrijven van teksten voor en over de architectuur- en bouwsector en drijvende kracht achter de websites architectura.be, intsite.be en circubuild.be bracht recent in het verlengde van die laatste website een boek uit rond circulair bouwen. Het boek, dat er kwam met steun van Kamp C, Netwerk Architecten Vlaanderen, Vlaanderen Circulair, VIBE vzw en Pixii werd voorgesteld op het Circubuild-event op Batibouw op 3 maart. Het telt 280 pagina’s en wil een praktische gids zijn voor ontwerpers en bouwprofessionals die circulair (willen) (ver)bouwen. Naast een overzicht van bedrijven en producten en diensten die van pas kunnen komen bij circulair bouwen, bevat het boek ook 63 FAQ’s, een lexicon en enkele casestudy’s.

Het boek is (nog) niet verkrijgbaar in de boekhandel, maar kan besteld worden via een mailtje naar info@circubuild.be. Vermeld in de mail zeker het adres waar het boek/de boeken geleverd mogen worden en je facturatiegegevens (inclusief btw-nummer, als je daarover beschikt). Redactiebureau Palindroom bezorgt je vervolgens een mail met de factuur en stuurt het boek/de boeken op naar het opgegeven adres. De prijs van het boek bedraagt 18 euro (17 euro + 6% btw), de verzendingskosten 6 euro. Wie meerdere exemplaren bestelt, krijgt een korting op die verzendingskosten. Vanaf vijf bestelde exemplaren geldt ook een korting op de prijs per boek. Daarvoor wordt een voorstel op maat uitgewerkt.

Naast ontwerpers en bouwprofessionals zijn ook particulieren met interesse in circulair bouwen zeker iets met het Circubuild-boek. Het naslagwerk voor circulair bouwen verdient een plaatsje op de boekenplank van iedereen die circulair bouwen een warm hart toedraagt.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.