opleidingen
(Beeld: Adobe Stock)

COVID 19-crisis vergt ook van opleidingscentra heel wat flexibiliteit

Naar jaarlijkse traditie brengt ecoTips in het juninummer een overzicht van de opleidingen die opleidingscentra plannen in de zomermaanden en in het najaar. Maar ook deze sector werd zwaar getroffen door de coronacrisis. De meeste opleidingen hadden begin 2020 nog op een fysieke locatie plaats, tot dat midden maart plots niet meer mocht.

Eerst was er sprake van verschuivingen in het aanbod. Opleidingen werden verschoven naar de zomermaanden of het najaar. Ondertussen weten we dat we nog een tijd met dit virus zullen moeten leven en dat we een aantal gewoontes moeten herdenken.

Veel voordelen

En dat deden de opleidingscentra meteen. Sommigen waren al bezig met online opleidingen, webinars op aanvraag of andere formules. Maar sinds maart was dat de enige mogelijkheid om een opleiding te volgen. Dus moest er snel geschakeld worden want net in maart, april en mei zaten veel mensen thuis en hadden ze dus tijd om zich bij te scholen.

Een blik op onze online agenda www.milieumagazine.be/nl/agenda leert ons dat er nu een veel breder aanbod aan online opleidingen is dan voorheen. De opleidingscentra zweren de gezamenlijke opleidingen niet af maar ze bieden nu verschillende formules aan: de traditionele opleiding op een locatie en met verschillende mensen in kleine groepen, de online live opleiding en de opleiding op aanvraag, die je kan volgen wanneer je wil. Er zullen zeker nog mengvormen en nieuwe formules ontstaan.

Want eerlijk, dit is een verrijking van het aanbod. Hoe dikwijls heb je een interessante opleiding laten voorbijgaan omdat je de verplaatsing niet zag zitten of het tijdstip jou niet uitkwam? Of je was onderweg maar stond vast in de file?

Door deze snelle omschakeling naar een online aanbod, zijn er nu meer mogelijkheden om bij te scholen.

Ook nadelen

Uiteraard zijn er ook nadelen verbonden aan online opleidingen. Het netwerkmoment tijdens de pauzes of een lunch, is er niet meer bij. Er zijn weinig losse babbels via video conferencing. Mensen voelen zich nog wat onwennig, al is die schroom de laatste maanden wel wat weggeëbd.

We zijn ook afhankelijk van de technologie, niet alleen op de plaats waar het webinar gegeven wordt, maar bij elke individuele deelnemer. Niet iedereen heeft supersnel internet ter beschikking en supersnel internet heeft ook wel eens last van oprispingen. En er is natuurlijk het veiligheidsaspect. Niet alle tools zijn even betrouwbaar en zijn maar zo veilig als de zwakste schakel. Aangezien niet iedereen even ‘tech savvy’ is, durft er wel eens wat mislopen in cyberspace.

Maar dat geldt natuurlijk ook voor andere opleidingen: de beamer die het niet doet, het filmpje dat niet wil starten in de presentatie, het geluid dat niet werkt of de connectie met de wifi die wegvalt, dat kennen we ook in de traditionele opleidingen.

Nu alle spelers in de opleidingssector zichzelf in snel tempo hebben moeten aanpassen en heruitvinden, kunnen we ervan uitgaan dat het online aanbod de komende maanden alleen nog maar zal toenemen en zal verbeteren.

Laat COVID-19 je dus zeker niet tegenhouden om je bij te scholen in duurzaam ondernemen. Vergeet daarbij ook je collega’s en kennissen niet. SDG 4 zegt immers: VERZEKER GELIJKE TOEGANG TOT KWALITEITSVOL ONDERWIJS EN BEVORDER LEVENSLANG LEREN VOOR IEDEREEN.

Het opleidingsoverzicht duurzaam ondernemen vind je via deze link.

Meer info:

AGORIA
BluePoint Brussels Bd A. Reyers 80
1030 Brussel
Tel. +32 (0)2 706 78 00
jo.boullart@agoria.be

AMELIOR
Beneluxpark 1
8500 Kortrijk
+32 (0)56 23 20 60
info@amelior.be

ALLANTA
Hendrik van Veldekesingel 150 bus 58
3500 Hasselt
Tel. +32 (0)11 87 09 44
info@allanta.be

BOVA ENVIRO +
Wellingstraat 102
9070 Destelbergen
Tel. +32 (0)9 210 28 60
info@bovaenviroplus.be

CENTRUM DUURZAAM GROEN
Industrieterrein Genk-Zuid, zone 9
Troisdorflaan 19 – bedrijfsgebouw nr 6675
3600 Genk
Tel. +32 (0)89 44 90 25
info@centrumduurzaamgroen.be

CONFOCUS
Parc 51
Lummense Kiezel 51
3510 Hasselt
Tel. +32 (0)11 75 41 02
info@confocus.be
www.confocus.be

CSR CAMPUS
Merelbekestationplein 10
9050 Gent
melvin.laurent@csrcampus.org
www.csrcampus.org

EPAS
Eco Process Assistance
Dok Noord 4C bus 003
9000 Gent
Tel. +32 (0)9 381 51 30
admin@epasconsultancy.com

ESCALA
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge
Tel. +32 (0)78 35 39 30
info@escala.be

ESSENSCIA
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
Tel. +32 (0)2 238 97 11
info@essenscia.be

IBEVE
Interleuvenlaan 58
3001 Heverlee
Tel. +32 (0)16 39 04 90
info@ibeve.be

KLUWER
Motstraat 30
2800 Mechelen
Tel. +32 (0)15 45 34 30
info.opleidingen@wolterskluwer.com

NBN ACADEMY
Jozef II-straat 40 bus 6
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 300 78 52
academy@nbn.be

ODISEE HOGESCHOOL
Warmoesberg 26
1000 Brussel
oae.gent@odisee.be

PREVENT
Kolonel Begaultlaan 1A/51
3012 Leuven
Tel. +32 (0)16 91 09 10
academy@prevent.be

PIXII – KENNISPLATFORM ENERGIENEUTRAAL BOUWEN
Turnhoutsebaan 139 A
2140 Borgerhout
www.pixii.be

SBM
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge
Tel. +32 (0)78 35 36 38
info@sbm.be

TRACIMAT VZW
Lombardstraat 34-42
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 545 58 60
info@tracimat.be

THE SHIFT
Hoogstraat 139
1000 Brussel
+32 (0)2 503 54 18
hi@theshift.be

UHASSELT – SEE
Martelarenlaan 42
3500 Hasselt
Tel. +32 (0)11 26 81 11
info@uhasselt.be
www.uhasselt.be

VMX
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
Tel. +32 (0)9 324 40 44
info@vmx.be

VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP
Kortenberglaan 71
1000 Brussel
Tel. +32(0)2 737 14 30
info@vleva.eu

VOKA
Koningsstraat 154-158
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 229 81 11
info@voka.be

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.