Carmina Coenen (Deputy Consultant Leader bij Salesforce Belux): “Voor bedrijven is COVID-19 unieke kans om aan duurzame toekomst te bouwen”

Als COVID-19 iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het dat we als mensen allemaal verbonden zijn. Het is dan ook niet moeilijk om een brug te slaan van de pandemie naar een ander bekend probleem waar we met z’n allen mee te maken krijgen: de klimaatverandering. In beide gevallen is het noodzakelijk om wereldwijd actie te ondernemen en op lange termijn te denken, en is er een grote rol weggelegd voor bedrijven. Het enige lichtpuntje van deze globale gezondheidscrisis is trouwens ook het feit dat de luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen tijdelijk verminderd is, omdat we nog steeds minder reizen en pendelen.

We mogen nooit uit het oog verliezen wat er mogelijk is wanneer we ergens samen onze schouders onder zetten. Veel bedrijven hebben hun impact op het milieu al te lang genegeerd en duurzaamheid enkel als een optie beschouwd. In de bedrijfswereld hebben we het vaak over stakeholders zoals werknemers, partners en gemeenschappen, maar er is geen grotere stakeholder dan onze planeet.

Advertising
 

Net zoals in de rest van de wereld was het ook in België voor bedrijven, horecazaken en winkels een serieuze uitdaging om tijdens de coronacrisis continuïteit te verzekeren en hun activiteiten na de lockdown terug op te starten. Intussen hebben veel organisaties hun blik alweer op de toekomst en op groeien gericht. Maar we krijgen ook een unieke kans om de bestaande regels en procedures met duurzaamheid in gedachten te hervormen.

 
Wendbaarheid kweken

 Gelukkig kunnen organisaties in elke fase van deze crisis op ondersteuning uit de technologiewereld rekenen. Toen bedrijven door de lockdown plots de deuren moesten sluiten, maakte technologie het mogelijk om medewerkers haast van de ene dag op de andere van thuis te laten werken. Digitale tools hielpen nadien om de activiteiten te hervatten en ook in de toekomst moeten bedrijven zich snel kunnen aanpassen. Technologie zal hierin een grote rol blijven spelen door mensen met elkaar te verbinden, besluitvorming te ondersteunen en organisaties wendbaarder te maken om met verandering om te gaan.

In iedere sector moeten bedrijven schalen en hun producten aanpassen aan een nieuwe manier van werken. Het is de verantwoordelijkheid van de technologiesector om hen hierin te ondersteunen. Voor organisaties was het nooit belangrijker om data te benutten en teams de mogelijkheid te geven om in realtime samen te werken. Wie z’n digitale transformatie al had ingezet, heeft hier tijdens de coronacrisis zeker de vruchten van geplukt. Al de rest moet daar op korte termijn werk van maken om veerkrachtig op nieuwe uitdagingen te kunnen reageren.

Duurzaamheid dankzij technologie

Al voor de crisis waren bedrijven op zoek naar manieren om duurzamer te worden en intussen is duidelijk dat technologie hierbij kan helpen. De integratie van technologische oplossingen geeft organisaties een beter besef van hun impact op de planeet en maakt het mogelijk om zich hiervoor bij medewerkers, klanten en stakeholders te verantwoorden. Het is bijvoorbeeld vaak heel tijdrovend én ontmoedigend om een goed beeld te krijgen van de CO2-uitstoot die een organisatie veroorzaakt met energieverbruik en zakenreizen. Dankzij de combinatie van data-gestuurde inzichten en technologie voor een CO2-boekhouding, kunnen bedrijven hun ecologische voetafdruk kwantificeren en hun impact beter begrijpen.

Het benutten van data is dan ook essentieel voor ieder bedrijf dat duurzamer wil worden. Door de bekomen inzichten te publiceren, kunnen organisaties ook effectief aantonen dat ze milieubewuste en duurzame praktijken belangrijk vinden, zowel tegenover hun medewerkers als bij klanten en regelgevende instanties. Vervolgens kunnen ze die inzichten uiteraard gebruiken om iets te veranderen.

Het visualiseren van data is een zeer nuttige manier om de impact van een onderneming op het milieu te evalueren, om energiepatronen en emissietrends te volgen, en om leidinggevenden te ondersteunen. Van zodra een organisatie haar eigen impact op het milieu begrijpt, kunnen beleidsmakers immers beginnen met het uittekenen van milieugerichte draaiboeken en programma’s.

Andere initiatieven ondersteunen

Enkel aan hun eigen ecologische voetafdruk denken, is voor bedrijven eigenlijk niet voldoende. We hebben een globale en systematische aanpak nodig om de opwarming van de planeet in de toekomst onder 1,5 graden Celsius te houden. Dat kan enkel dankzij een grootschalige samenwerking tussen bedrijven, ngo’s, overheden en andere instellingen.

Een voorbeeld van zo’n initiatief is 1 Trillion Trees – een idee van het Wereld Economisch Forum en verschillende belangrijke partners. Dit project wil een gemeenschap met het oog op herbebossing verbinden, versterken en mobiliseren, om zo in het komende decennium het behoud en herstel van één biljoen bomen te kunnen garanderen.

Daarnaast hebben bedrijven nog een krachtig hulpmiddel om iets in beweging te zetten: hun stem. Ze zouden zich officieel achter het Akkoord van Parijs kunnen scharen om de opwarming tot 1,5 graden te beperken, open brieven gericht aan de overheid kunnen schrijven ter ondersteuning van herstelplannen voor een meer inclusieve, sterkere en veerkrachtigere economie, of kunnen deelnemen aan invloedrijke evenementen zoals LEAD on Climate 2020 – in mei bracht dit initiatief nog meer dan 300 bedrijven bij elkaar om hun systemen te evalueren en te beseffen dat zich na COVID-19 een reorganisatie opdringt.

Kortom, in iedere organisatie moet het milieu nu een glansrol krijgen. De bedrijfswereld is een geweldig platform om verandering in gang te zetten, en om medewerkers, burgers en toekomstige generaties aan te moedigen actie te ondernemen en aan een duurzamer klimaat te werken. Bedrijven moeten zich voorbereiden op hun eigen toekomst binnen de context van het nieuwe normaal. In de post-coronawereld mogen we niet gewoon vervangen wat er voordien al was, maar moeten we de tijd nemen om met innovatieve technologieën aan een betere toekomst voor milieu en planeet te bouwen.

Meer ecoTips artikels over duurzaam ondernemen en COVID-19

Meer over Salesforce Belgium

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.