ECOPINIE: Urban development vs. environmental impact

Op 21 november 2019 organiseerde VLAMEX, een Vlaamse milieugerelateerde sectorfederatie, in samenwerking met de Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning vzw het network event Urban Environmental Challenge. Walter Mondt, voorzitter van VLAMEX, opende de avond die doorging in het nieuwe Antwerpse provinciehuis met een bevlogen welkomstwoord. In deze Ecopinie doet hij dat nog eens over.

De combinatie van een alsmaar sneller toenemende bevolkingsgroei en een nog sterkere groei van onze verstedelijking, heeft een steeds grotere impact op de klimaatopwarming. Urban development vs. environmental impact is dan ook dé uitdaging voor de toekomst. De kernvraag luidt: hoe houden we onze groeiende metropolen leefbaar met een minimale milieu-impact en de vooropgestelde CO2-neutraliteit?

Het antwoord is evident: een aangepast beleid, samen met nieuwe inzichten omtrent ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling, is absoluut noodzakelijk om de milieueffecten van die groeiende bevolkingscentralisatie te neutraliseren of op z’n minst te minimaliseren.

De concretisering van dat antwoord is helaas een pak minder eenvoudig dan vanzelfsprekend. De kans is daardoor groot dat Vlaanderen de vooropgestelde milieudoelstellingen, een reductie in de uitstoot van broeikasgassen van 17,5% in 2020 en 35% in 2030 in vergelijking met 2005, niet tijdig zal behalen. We zitten vandaag ondanks alle reeds genomen maatregelen onder de noemer ecorealisme aan slechts 10%…

Het Europese doel voor meer groene energie zal wellicht ook niet gerealiseerd worden, ondanks de huidige Vlaamse inspanningen op het vlak van energiebesparing en -transitie, maar vooral op het vlak van transport en gebouwen lopen we dus het meest achter, waardoor onze steden ver verwijderd zijn van de erkenning smart cities.

Dwangsommen betalen voor het niet-behalen van deze klimaatdoelstellingen – voor Vlaanderen zo’n 40 miljoen euro – is geen optie, want dan doen we niets aan het probleem. Een onderzoek van de universiteit van Zürich goot dat probleem in cijfers. Volgens de onderzoekers zullen het vooral de steden zijn die warmer worden. Zo wordt een gemiddelde temperatuurstijging voorspeld van 1,8°C voor Brussel tegen 2050, 2,1°C voor Madrid en zelfs 3°C voor Stockholm. Termen als ‘Brussel als het nieuwe Canberra aan de Zenne’ zijn in die context al gevallen…

Daarom: nieuwe concepten zoals de vergroening van onze steden, het streven naar CO2– of nog beter klimaatneutraliteit, hergebruik van energie en warmte, optimalisatie van isolatie en een duurzaam water- en afvalbeheer zijn dan ook dagelijkse, niet meer weg te denken bekommernissen van onze huidige ruimtelijke planners, architecten, projectontwikkelaars, milieudeskundigen enzovoort. Maar dat moet in samenwerking met het beleid op zowel lokaal, regionaal als federaal niveau. De overheid moet rond al die concepten in overleg met alle betrokken partijen een doelgericht handhavingsbeleid uittekenen. Dat doet ze al met onder meer kilometerheffingen, ecotaksen en emissienormen, maar het kan nog een pak beter. Daarin willen wij met VLAMEX een faciliterende rol spelen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.