Onze verbintenis tot net zero tegen 2050 is gevalideerd door Science Based Targets initiative

Begin dit jaar spraken wij als Lenovo ons doel opnieuw uit om tegen 2050 de broeikasgasemissies te herleiden tot Net-Zero. Een ambitie die gevalideerd en goedgekeurd werd door het Science Based Targets initiative (SBTi), een samenwerkingsverband tussen het UN Global Compact, CDP, World Resources Institute en het Wereld Natuur Fonds. Dat maakt van Lenovo de eerste fabrikant van pc’s en smartphones en één van de slechts 139 bedrijven ter wereld met een door SBTi gevalideerd Net-Zero doel.

Door samen te werken met SBTi en ons aan te sluiten bij hun Net-Zero Standard (de eerste ter wereld), kiezen wij resoluut voor een wetenschappelijke, collaboratieve en verantwoordelijke aanpak om de uitstoot te verminderen. Als wereldwijde technologieleider zet Lenovo zich al meer dan tien jaar in om zijn uitstoot te verminderen.

In de transitie naar een lage koolstof economie geloven we dat samenwerking en verantwoording de twee cruciale elementen zijn die nodig zijn voor collectief succes. We blijven ons inzetten om de klimaatwetenschap te volgen, onze metingen te standaardiseren en voortdurend validatie te zoeken voor onze doelstellingen en vooruitgang.

Door onze doelstellingen formeel af te stemmen op de SBTI, spreken wij ons duidelijk uit voor een wetenschappelijk onderbouwde, verantwoordelijke aanpak om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius.

  1. Standaardisatie: SBTi is de eerste instantie die standaardiseert wat Net-Zero betekent in relatie tot de inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius.
  2. Aanpassing: SBTi’s standaard is dynamisch en reageert op de collectieve inspanningen van bedrijven en de veranderende temperatuur van de planeet.
  3. Verantwoording: 2050 lijkt voor velen ver weg, en veel leiders die vandaag toezeggingen doen, zitten over 27 jaar misschien niet meer op hun positie. Het afstemmen van doelstellingen om klimaatverandering tegen te gaan op een externe instantie en het vastzetten van tussentijdse doelstellingen op korte termijn zorgt voor verantwoording en continuïteit.

Het mag duidelijk zijn, wij als Lenovo verbinden ons ertoe de broeikasgasemissies in de hele waardeketen tegen 2050 terug te dringen om Net-Zero te bereiken.

Op korte betekent dat:

Lenovo verbindt zich ertoe de absolute scope 1- en scope 2-emissies van broeikasgassen tegen FY2029/2030 met 50% te verminderen ten opzichte van het basisjaar FY2018/2019. Daarnaast verbinden we ons er eveneens toe de broeikasgasemissies binnen scope 3 als gevolg van het gebruik van producten binnen hetzelfde tijdsbestek met gemiddeld 35% te verminderen voor vergelijkbare producten. Lenovo verbindt zich ertoe de scope 3-broeikasgasemissies van aangekochte goederen en diensten binnen hetzelfde tijdsbestek met 66,5% per miljoen US$ brutowinst te verminderen. Lenovo verbindt zich er verder toe de scope 3 broeikasgasemissies van upstream transport en distributie binnen hetzelfde tijdsbestek met 25% per ton-km vervoerd product te verminderen.

Op de lange termijn

Lenovo verbindt zich ertoe de absolute scope 1, 2 en 3 broeikasgasemissies met 90% te verminderen tegen 2050, uitgaande van een FY2018/19 standaard. Lenovo is een vroege gebruiker van de op wetenschap gebaseerde emissiereductieaanpak. In 2023 was Lenovo een van de eerste 139 organisaties die een SBTi-validatie kreeg voor Net-Zero doelstellingen, nadat het in 2020 goedkeuring kreeg voor een vorige generatie emissiereductiedoelstellingen op korte termijn voor 2030 en hielp bij het testen van de eerste Net-Zero standaard.

De belangrijkste strategieën om de emissies van Lenovo te verminderen, omvatten het verminderen van de milieueffecten van zijn producten, het inzetten van innovatie om de duurzaamheid van de productie te vergroten en het verminderen van de emissies in de activiteiten en waardeketen. Deze strategieën zijn uiteengezet in de videoreeks Journey to Net-Zero van Lenovo, die laat zien hoe de deskundigen bij Lenovo hun bedrijfsprocessen veranderen om de Net-Zero-doelstellingen te halen.

De emissiemetingen van Lenovo zullen bijdragen aan een breder corpus van gezamenlijke gegevens om de klimaatverandering te begrijpen en te beperken, in overeenstemming met het doel van de Overeenkomst van Parijs om de opwarming te beperken tot niet meer dan 1,5 graden Celsius boven het pre-industriële niveau. Ongeveer 4700 bedrijven over de hele wereld zijn bezig hun emissiereductiedoelstellingen af te stemmen op de wetenschappelijk onderbouwde methodologie en validatieprocessen van SBTi.

Naast zijn werk om de uitstoot te verminderen, is Lenovo erkend in Gartner’s Top 25 Global Supply Chain, Fortune’s World’s Most Admired Companies en als leider op het gebied van klimaatverandering en waterveiligheid door CDP.  Lees meer over de inspanningen van Lenovo om een slimmere, duurzamere toekomst voor iedereen te creëren in het ESG-rapport van het bedrijf voor het boekjaar 2021-22.


Dit is een aangeleverde commerciële bijdrage van Lenovo met Mary Jacques, Executive Director, Global ESG en Regulatory Compliance bij Lenovo, aan het woord.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.