David-Orgaz

Media alert: Welke rol duurzaamheid voor bedrijven speelt in 2024 

Afgelopen jaar hebben de stijgende energiekosten en de toenemende bezorgdheid over het klimaat duurzaamheid bovenaan de wereldwijde bedrijfsagenda gezet. Deze verandering markeert een essentieel keerpunt voor industrieën wereldwijd. We zitten in een tijdperk van transformatie waarin de verantwoordelijkheid voor het milieu geen keuze meer is, maar een verplichting. Als ik mag voorspellen wat voor impact duurzaamheid heeft op het bedrijfsleven in het nieuwe jaar, kom ik tot de volgende vier zaken:  

Navigeren door het doolhof: de voortdurende worsteling met de EU CSRD-rapportage

Schneider Electric-onderzoek onder meer dan 500 bedrijven in België en Nederland onthult een opvallende uitkomst: medio 2023 was maar liefst 89% van de grote bedrijven nog niet klaar voor de verplichte Europese duurzaamheidsrapportage. Deze trend benadrukt de urgentie en de moeilijkheidsgraad van de taak die voor ons ligt. Op 1 januari begonnen de grootste bedrijven met het verzamelen van een set gedetailleerde gegevens; een lastige taak, zelfs voor de meest vooruitstrevende bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Een van de grootste uitdagingen ligt in het aanleveren van Scope 3-emissies. Hierbij gaat het om het navigeren door de complexiteit van de supply chain, de beschikbaarheid en kwaliteit van data en het gebrek aan standaardisatie en methodologieën voor het berekenen en rapporteren van deze emissies. Het wordt verwacht dat de EU sectorspecifieke normen verder zal ontwikkelen, normen voor het mkb zal invoeren en normen voor niet-EU-bedrijven zal vaststellen. Tegelijkertijd kan de EU rekening houden met feedback van ESG-bedrijven die de hoogste scores hebben behaald en de rapportagevereisten aanpassen, zodat ze geschikt zijn voor het beoogde doel en afgestemd zijn op de topprioriteiten. ​

Het opkomende tij: roep van werknemers om duurzaam te ondernemen

Bedrijven worden ook geconfronteerd met een duurzaamheidsuitdaging vanuit hun eigen gelederen. Ons onderzoek wijst uit dat bedrijven verduurzamen om veel verschillende redenen, naast stijgende prijzen en hun zorgen om duurzaamheid. Afgelopen jaar werd het aantrekken en behouden van werknemers en nieuw talent al door 24% van de bedrijven genoemd als reden om te verduurzamen, maar ik verwacht dat dit percentage sterk stijgt. Bij grote bedrijven geeft 1 op de 3 de druk van talent al aan als drijfveer, maar in een markt waar werknemers meer op zoek gaan naar bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, verwacht ik dat dit alleen maar stijgt. ​

De toekomst van energie: energie-efficiëntie omarmen ten tijde van netcongestie

Naast interne druk worden bedrijven geconfronteerd met externe uitdagingen, met name op het gebied van energie-efficiëntie en netwerkcongestie. In de praktijk proberen steeds meer bedrijven koolstofvrij te worden door digitalisering en elektrificatie. Deze trend zal zich versnellen en ertoe leiden dat de totale vraag groter wordt dan de huidige capaciteit van het elektriciteitsnet. 

Om die uitdaging aan te pakken, kunnen we in 2024 verschillende oplossingen verwachten, zoals een microgrid, wat betekent dat de decentralisatie van het elektriciteitsnet klanten helpt om onafhankelijk te werken en de veerkracht en efficiëntie van de elektriciteitssystemen vergroot. Dit systeem zal worden gecombineerd met lokale hernieuwbare energiebronnen en batterijopslag. Daarnaast gaan we een versnelling zien van ‘vraag en aanbod’-programma’s die bedrijven en consumenten stimuleren om hun elektriciteitsverbruik tijdens piekuren te verminderen om de belasting van het net in evenwicht te houden. Aan de andere kant van de vergelijking zullen de distributienetbeheerders ongetwijfeld de netupgrades en -uitbreidingen en het gebruik van slimme netwerktechnologieën versnellen. 

Een groener pad uitstippelen: best practices in het beheren van scope 3-emissies

Bedrijven zijn steeds meer op zoek naar de beste manier om hun scope 3-emissies in kaart te brengen en positief te beïnvloeden. Schneider Electric heeft verschillende best practices geïmplementeerd voor het beheer van zijn scope 3. Zo hebben we bijvoorbeeld een samenwerkingsmodel waarbij de 1000 belangrijkste leveranciers actief worden betrokken en geholpen bij hun duurzaamheidsreis. We krijgen steeds meer verzoeken van klanten en partners om onze ervaringen te delen, wat we graag doen omdat we geloven dat we door kennis te delen sneller duurzamer kunnen worden. Vooruitkijkend kunnen we een golf van innovatieve technologieën verwachten, zoals AI-gestuurde energiebeheersystemen, die een revolutie teweeg kunnen brengen in de manier waarop bedrijven duurzaamheid benaderen. Dit kan leiden tot een scenario waarin milieu-efficiëntie niet alleen voordelig is, maar zich ontwikkelt tot de kern van economisch succes. 

Nu we op het punt van verandering staan, is het belangrijker dan ooit dat we samenwerken, innoveren en gedurfde stappen zetten in de richting van een werkelijk klimaatneutrale bedrijfsvoering. Samen kunnen we een duurzame toekomst creëren, niet alleen voor onze bedrijven, maar ook voor onze planeet. 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.