Alexander Rahusen Exact

Wie niet verantwoord onderneemt, zal jong talent zien vertrekken

Verantwoord ondernemen is anno 2023 van groot belang. Veel bedrijven beschouwen het als een essentieel onderdeel van hun morele verplichting richting hun personeel, klanten en de maatschappij. In het afgelopen jaar is het belang van verantwoord ondernemen alleen nog maar toegenomen door de arbeidsmarktkrapte: jong talent selecteert hun toekomstige werkgever op de aanwezigheid van een duurzaamheidsstrategie.

Zonder een goede duurzaamheidsstrategie laat je als bedrijf de kans op jong talent varen. Onderzoek van KPMG laat zien dat één op de vijf potentiële werknemers een job afslaat als het bedrijf geen degelijke duurzaamheidsstrategie heeft. Wat kunnen organisaties doen om voor hun werknemers te zorgen, als alleen een mooi salarisstrookje niet meer volstaat? Alexander Rahusen, CFO bij softwareontwikkelaar Exact, zegt dat de meest duurzame organisaties vooral hun mensen vooropstellen.

Hoe geef je als bedrijf duurzaam ondernemen vorm?

“Door het niet als één thema, maar juist als koepelterm te behandelen. Ik praat liever over verantwoord ondernemen. Duurzaamheid impliceert voor veel mensen slechts een focus op natuur en milieu, terwijl wij vinden dat je ook sociaal en economisch verantwoord moet zijn. Mensen vormen altijd de spil van dat verhaal. Door mensen voorop te stellen word je een aantrekkelijke werkgever met een divers, inclusief personeelsbestand. In zo’n organisatie vullen werknemers het ‘duurzaam ondernemen’ in, op een manier die bij ze past.”

Verantwoord ondernemen is dus iets dat je samendoet?

“Ja en nee. Je doet het inderdaad samen, want het is onderdeel van de bedrijfscultuur en -strategie. Iedereen wéét van elkaar dat hij of zij bezig is met verantwoord werken. Maar het is ook individueel, juist omdat we naast de inspanningen vanuit Exact, ook willen dat iedereen er op een eigen manier invulling aan geeft. Wat voor één persoon heel belangrijk is, hoeft voor een ander geen focuspunt te zijn. Daarom geven we onze mensen bijvoorbeeld de keuze om vrijwilligerswerk naar keuze te doen, op werkdagen waar zij geen vrij voor hoeven te nemen. We bieden ruimte om die tijd te nemen, en hoe je die tijd invult mag je zelf bepalen. Of het nu het rondbrengen van soep bij eenzame ouderen of het opruimen van een strand of park is: als het bijdraagt aan mens en maatschappij, vinden wij dat onze medewerkers er tijd voor moeten krijgen.”

Hoe maak je verantwoord ondernemen een deel van je bedrijfscultuur?

“De uitdaging is om het een gewoonte te maken. Motivatie komt en gaat, als het eindresultaat het doel is. Als je ‘verantwoord ondernemer’ wil zijn, is dat lastiger vol te houden dan wanneer je het proces zelf als doel hebt. Dus als bedrijf wil je niet zeggen: ‘ik ben verantwoord bezig’, maar ‘ik ben een werkgever die medewerkers elke dag aanmoedigt het goede te doen.’”  

Is het niet lastig om iets groots als ‘verantwoord ondernemen’ een behapbaar onderwerp te maken?

“Dat is te tackelen door prioriteiten aan te brengen en daar, specifiek voor het bedrijf, concrete doelen bij op te stellen. Bij Exact stelden we een programma samen dat leunt op vijf pijlers. Dat gaat onder andere over het verminderen van energieverbruik, het vergroten van diversiteit en inclusie, maar bijvoorbeeld ook over het leveren van een bijdrage aan de lokale gemeenschap. Daar kan iedereen, binnen de lijnen die het bedrijf opstelt, kleur aan geven. En juist dat is nu belangrijk, nu er grote concurrentie op de arbeidsmarkt is om jong talent dat hier veel waarde aan hecht aan je te binden.”

Kun je de inspanningen meetbaar maken?

“Dat probeer je natuurlijk zo veel mogelijk te doen. Niet alleen om te zien of wat je doet werkt, maar ook als signaal naar je medewerkers, sollicitanten, klanten en leveranciers. Die willen óók dat je verantwoord bezig bent. Wij stellen concrete doelen op en rapporteren over het behalen ervan. Zo hebben we expliciet gezegd dat we in 2030 onze uitstoot met 50 procent verminderd hebben ten opzichte van 2019. We rapporteren nu jaarlijks of we daarin goed op weg zijn of dat we moeten bijsturen. Mooie woorden zijn anno 2023 niet meer genoeg, zeker niet voor de jongere generatie op de arbeidsmarkt, die enorm kritisch is omdat greenwashing op de loer ligt. Dat wil je voorkomen door bewijslast te leveren.”

Welke tips zou je ondernemers willen geven, die ook meer verantwoord willen ondernemen?

“Dan kom ik terug op het creëren van gewoonten. Medewerkers moeten niet van hun manager te horen krijgen dat ze verantwoord bezig moeten zijn. Ze moeten het willen. Die intrinsieke motivatie installeren is moeilijk, maar wel de enige manier waarop het deel van het bedrijf wordt. Mensen zouden zich moeten focussen op een thema waar hij of zij passie voor voelt en energie van krijgt. Zo kunnen medewerkers voor een betere wereld zorgen. Dat kunnen alle medewerkers, van elke organisatie, ook doen. Als ze daar maar de ruimte en het vertrouwen voor krijgen – en die ruimte wil je bieden aan al het talent, van jong tot oud.”


Dit is een aangeleverde bijdrage van softwareontwikkelaar Exact met CFO Alexander Rahusen aan het woord.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.