Kiezen voor CO2neutraal water

Spadel krijgt certificaat voor al haar Europese vestigingen

In 2010 nam het bedrijf Spadel, bij ons onder andere bekend van de mineraalwaters Spa en Bru, een uitdagende beslissing: op vijf jaar tijd wilde het bedrijf twintig procent minder CO2 uitstoten, om tegen 2020 volledig CO2-neutraal te zijn. Vandaag betekent dit dat alle Europese vestigingen het CO2-neutraal label krijgen. “Achteraf gezien een erg ambitieuze visie,” geeft Marc Du Bois, CEO van Spadel, toe. “Maar die beslissing gaf ons wel de drive en de energie om er volop voor te gaan. En vandaag is de eerste stap genomen! Het bewijs dat niets onmogelijk is.”

In lijn met de bedrijfsvisie

Voor Spadel was deze keuze erg logisch. “Wij zijn dagelijks bezig met een natuurlijk product,” legt Marc Du Bois uit. “Bescherming van natuur en water, zit ons als het ware in de genen. Daarom bijvoorbeeld onze keuze om ook in onze gearomatiseerde waters en limonades enkel natuurlijke producten te gebruiken.”

Vijftien procent eigen inspanningen

Spadel ging doordacht te werk om het project te laten slagen. Eerst werd er een Life Cycle Assesment (LCA) uitgevoerd om te bekijken waar de grootste CO2-uitstoters zaten in de volledige keten. Zo kwam het bedrijf op één directe en twee indirecte scopes:

  1. De eigen transportmiddelen en het brandstofverbruik, ook in de fabrieken
  2. De energie die extern aangekocht werd
  3. De productie van de aangekochte materialen, het personeelstransport, transport door derden, productgebruik en afvalbeheer

Met die scopes ging het bedrijf aan de slag en kwam het tot vijftien procent CO2-besparing ofwel 42.000 ton CO2, in vijf jaar tijd, door de volgende maatregelen te nemen:

  • Het bespaarde 22.000 ton CO2 via gewichtsvermindering van de Petflessen in alle sites van de groep. Daarnaast gebruikt het gerecycleerde Pet voor de flessen Spa. Spa flessen bestaan voor vijftig procent uit gerecycleerde Pet, waarbij ook Belgische Pet gebruikt wordt. Deze heeft twintig procent minder impact dan het marktgemiddelde.
  • De volgende 13.000 ton CO2-vermindering kwamen er door maatregelen te nemen in de productievestigingen. Dit gebeurde door het energieverbruik te rationaliseren, nieuwe productlijnen te implemeneren zoals de glasvullijn in 2010 met een daling van het energieverbruik met dertig procent, en een verwarmingssysteem in Bru-Chevron voor de spoelmachines. Daarnaast zette het bedrijf volop in op hernieuwbare energie. Zo kwam er groene stroom in alle productievestigingen, werd er 13.216 m2 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van Spa Monopole (de grootste oppervlakte zonnepanelen in Wallonië) en 2.450 m2 in Bru-Chevron. Daarmee vertegenwoordigt de totale hernieuwbare energie op groepsniveau 37 procent van het totale energieverbruik.
  • 7.000 ton CO2 daling haalde Spadel bij de distributie, in transport en in de hele logistieke keten. Het bedrijf had al de bedrijfspolicy dat het sowieso in een straal van maximum 350 km van een productiesite blijft met zijn waters. Maar daarnaast investeerde het in pallet optimalisatie, een ‘Lean & Green’ actieplan, stockcentralisatie en –automatisatie en het gebruik van ‘long trucks’ voor transport in Nederland.

Dit alles betekent samen dat de CO2-uitstoot vermindert van 211 gCO2 per liter naar 180 gCO2 per liter mineraalwater.

“Wist je dat het gewicht van een fles Spa sinds 1971 met vijftig procent daalde? Zowel in materiaalgebruik als in transport zorgt dit voor een significante milieubesparing “

Resterende vijf procent

Met de interne inspanningen strandde Spadel op vijftien procent reductie. Maar het bedrijf was vastberaden om de twintig procent te halen. Daarom koos het een Gold Standard gecertificeerd compensatieproject, Saving Trees, uit in Oeganda, om daar de resterende 15.358 ton CO2 voor 2015 te reduceren door compensatie.

“In een globale economie dragen we een globale verantwoordelijkheid,” vindt de CEO. “Wanneer we in Oeganda CO2-emissies kunnen reduceren door de plaatselijke bevolking te voorzien van efficiënte kookstellen op hout, dan past dat perfect in onze bedrijfsstrategie. Er is nu eenmaal een grens aan wat je zelf op een bepaald moment intern kunt verwezenlijken. Daar moet je realistisch in zijn. Maar in plaats van bij de pakken te blijven zitten, kun je dan wel andere projecten steunen die eveneens CO2 reduceren. De winst is op die manier altijd voor de planeet. In dit project vonden we bijvoorbeeld de focus op biodiversiteit en het sociale luik voor de lokale bevolking in Oeganda, erg belangrijk. Dat zijn thema’s waar we zelf ook veel aandacht aan besteden.”

Op naar 2010

Dat Spadel nog niet zelfvoldaan achterover gaat leunen, maakt CEO Marc Du Bois meteen duidelijk. “Duurzaamheid is één van de strategische pijlers van Spadel. Onze volgende milestones zijn 2020 en 2039. Wij zullen onze leiderspositie in dit domein nog versterken, daarom hebben we ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd rond drie pijlers:

  1. Nature’s best, close to you: natuurlijkheid in alle producten door productinnovatie en een proactief beleid voor de bescherming van de natuurlijke bronnen.
  2. Our footprint: we werken hiervoor zowel op de reductie van de CO2-voetafdruk als op de watervoetafdruk.
  3. People & Society: we willen een belangrijke rol spelen op sociaal en maatschappelijk vlak, en dat zowel intern als extern.

Ik kan andere bedrijven alleen maar aanmoedigen hetzelfde te doen. Onmogelijk bestaat immers niet. Als bedrijfsleiding moet je de weg tonen die je wil volgen. Stel een ambitieus doel, dat helpt. Wat je doet moet in lijn zijn met je visie, dat is erg belangrijk. Bij ons was alles eigenlijk al aanwezig om het een succes te maken. Dat is zeker in andere bedrijven ook zo. Je moet het alleen zien en er werk van willen maken. Daarbij kan ik alleen maar aanraden niet te liegen. ‘Walk the talk and talk the walk’ is mijn motto. Zelfs wanneer er in het begin erg terughoudend gereageerd wordt, mag je je daar niet door laten afschrikken. Je visie onderbouwen met cijfers en analyses, helpt daarbij zeker. Een goeie rekenmethode ontwikkelen is cruciaal. En het helpt natuurlijk om de verkoopsmensen te overtuigen, wanneer een grote nieuwe klant je kiest omwille van je verwezenlijkingen in duurzaamheid,” sluit Marc het gesprek lachend af.

Gemeenschappenlaan 110
1200 Brussel
Tel. +32 (0)2 702 38 11
spadel@spawater.com

www.spadel.com

Beeld: Spadel
Datum: 30-06-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.