Wat is de economische en maatschappelijke meerwaarde van MVO

KMO’s moeten vandaag meer dan ooit rekening houden met duurzaamheid en zorg voor mens en milieu. Heel wat multinationals leggen sociale voorwaarden en milieueisen op aan hun partners en leveranciers. Daarnaast beoordelen consumenten naast prijs, kwaliteit en dienstverlening steeds vaker het ethisch karakter van een bedrijf alvorens tot een aankoop over te gaan. En ook investeerders kijken niet meer alleen naar de financiële mogelijkheden van een bedrijf. Bedrijven hebben er dus alle belang bij om een duurzaamheidsbeleid te integreren in hun bedrijfsstrategie.

MVO: wat is het?

De Europese Commissie vat MVO samen als “de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze op de samenleving hebben”. Het doel is steeds om zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor zowel de eigenaren/ aandeelhouders als voor andere stakeholders en de samenleving als geheel. Daarnaast worden mogelijke negatieve effecten zoveel mogelijk opgespoord en geminimaliseerd. MVO is dus een proces van continue verbetering dat ondernemingen vrijwillig aangaan.

De meerwaarde van MVO voor je bedrijf?

MVO biedt marktkansen en concurrentievoordeel. Een positief imago, aandacht voor werkbaarheid en verbetering van de reputatie vergroten immers jouw aantrekkelijkheid als werkgever. Met de nakende krapte op de arbeidsmarkt is dat geen overbodige luxe.

Een doordacht stakeholderbeleid draagt ook bij tot een betere klantenbinding. Dit wordt steeds belangrijker in een digitale wereld waarin je alles kan kopen, waar en wanneer je maar wilt. Los van het concurrentiële voordeel gaat Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) over de bijdrage die ondernemingen kunnen leveren aan een duurzame ontwikkeling. De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn een geheel van universele doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, goedgekeurd door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties, om de overgang naar een duurzamere samenleving verder te zetten. De SDG’s leggen de link tussen economische, sociale en ecologische uitdagingen. Uiteenlopende milieuthema’s, zoals water, klimaat, oceanen, bossen en biodiversiteit, krijgen een prominente plaats. En ook de sociale dimensie van duurzame ontwikkeling wordt versterkt, met onder meer expliciete aandacht voor ongelijkheid binnen en tussen landen. Met infrastructuur, industrialisatie en technologie komt ook de economische dimensie goed naar voren. Tenslotte proberen de ontwerpers van de SDG’s bij verscheidene thema’s, zoals energie, voedsel en landbouw, de drie dimensies van duurzame ontwikkeling simultaan tot uiting te laten komen.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder VBO, is fan van de SDG’s. “Ze zijn een formidabel instrument voor ondernemingen om nieuwe marktopportuniteiten te ontplooien.”

Timmermans baseert zich op een studie van het Wereld Economisch Forum (WEF). De ‘Business and Sustainable Development Commission’ van het WEF becijferde de potentiële businessopportuniteiten van de SDG’s. Uit die studie blijkt dat ze 60 marktopportuniteiten openen voor een totale geschatte waarde van 12.000 miljard dollar. Ondernemingen die bijdragen aan de realisatie van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen versterken niet alleen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar zouden in het algemeen beter presteren.

Hoe start je als bedrijf met MVO?

Heel wat bedrijven onderschrijven het belang van duurzaam ondernemen, maar slagen er niet in om zelf een MVO-beleid te integreren in hun dagelijkse werking. Het begint allemaal bij een goed inzicht in de impact van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en maatschappij en hierover openlijk te communiceren naar de buitenwereld. Hiervoor kan www.mvoscan.be een handig instrument zijn. De MVO-scan wordt afgestemd op uw organisatie en

biedt relevante vragen voor uw type werkzaamheden. Deze scan biedt u een overzicht van uw sterke en zwakke punten inzake duurzaamheid. U ontdekt de link met de Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en uw GRI-duurzaamheidsverslag. De volgende stap is om de negatieve effecten op te sporen, te voorkomen en te verminderen.

Sommige bedrijven gaan hierin nog een stuk verder en gaan vanuit hun expertise op zoek naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Deze oplossingen kunnen op termijn economische waarde creëren en tegelijkertijd een positieve impact hebben op de maatschappij.

Het SDG compass (een platform van de Verenigde Naties) is een handig hulpmiddel voor bedrijven en overheidsinstellingen om de SDG’s te integreren in hun strategische aanpak en hun bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te verbeteren.

MVO Vlaanderen

Je kan momenteel echt een groep van koplopers identificeren, terwijl het peloton voorlopig de kat uit de boom kijkt. Momenteel proberen we met MVO Vlaanderen om via intermediaire partijen en kanalen dat peloton te sensibiliseren en in beweging te krijgen. In samenwerking met die organisaties vertalen we het algemene MVO-concept naar hun specifieke doelgroep. Een echt aanbod op maat van bedrijven met vergelijkbare activiteiten bijvoorbeeld de garagesector, de modesector,… . Op onze website verzamelen we relevantie informatie per sector,

goede praktijkvoorbeelden, verschillende instrumenten en tools ter inspiratie. Tevens hebben we een basisaanbod van opleidingen en informatie ontwikkeld waarmee quick wins kunnen worden behaald. We brengen met een mooi vormgegeven tijdschrift ook de inhoud van onze website in fysieke vorm tot bij de ondernemers. Hoe lager we de drempel maken en echt kunnen inspelen op de specifieke behoeften van de bedrijven, hoe sneller iedereen de weg naar MVO inslaat en hoe gunstiger de vooruitzichten voor Vlaanderen zijn. Want vergis je niet: duurzaam ondernemen is één van de belangrijkste troeven om in de toekomst business te doen en welvaart te creëren!

http://e.issuu.com/embed.js

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.