Paul Bernaert
(Beeld: LNE)

Een kijk op de Vlaamse milieuinspectie

Paul Bernaert is afdelingshoofd van de milieu-inspectie van het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, kortweg LNE. Hij licht ons het reilen en zeilen toe van de afdeling. Onder meer heeft hij het over toezicht, handhaving, resultaten en uitdagingen. Hij heeft het over depenaliseren, ‘compliance promotion’, de omgevingsvergunning, betere regelgeving en nog veel meer. Het interview levert een interessant beeld op van wat is en wat komen gaat.

Paul Bernaert, afdelingshoofd milieu-inspectie

Een nieuw milieuhandhavingsdecreet en –besluit werden operationeel in 2009. Ze bundelen de handhavingsbepalingen van de vele verschillende milieuwetgevingen. Het decreet geeft toezichtsopdrachten aan een hele reeks toezichthouders: deze van de afdeling milieu-inspectie, maar ook milieuambtenaren van gemeenten, ambtenaren van OVAM, van VLM, VMM,… Afdeling milieu-inspectie oefent zelf toezicht uit op dertig verschillende regelgevingen en is daarmee het belangrijkste handhavingsorgaan wat milieuhygiënewetgeving betreft. Paul Bernaert: “Maar we doen niet alleen aan handhaven. We proberen ook een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de regelgeving. En de kennis die we hebben en beheren, dragen we uit en lichten we toe bij de verschillende actoren.”

(het volledige artikel lees je in ecoTips 17.1)

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.