Eengemaakte Europese markt belangrijke troef voor Vlaamse ondernemers

België is een nettobijdrager aan de Europese unie. Dat betekent dat we jaarlijks meer geld bijdragen dan dat we er rechtstreeks uithalen. Je zou daaruit kunnen besluiten dat België een slechte deal gemaakt heeft met Europa. 

Maar Europa is meer dan de uitkomst van bijdragen versus inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan de vele subsidies die Europa geeft voor innovatie, onderzoek en opleiding. Toch blijkt dat niet de belangrijkste troef om in de Europese boot te blijven. Voor Belgische bedrijven is de eengemaakte markt de echte plus.

Ook bedrijven die actief zijn in duurzaam ondernemen en innoveren, doen hun voordeel met de Europese steun en de eengemaakte markt. 

Innovatie subsidiëren en mogelijk maken

“Zonder Europese subsidies zou België op vlak van onderzoek niets betekenen,” zegt Michael Gillon van de Luikse universiteit. Gillon is sterrenkundige en ontdekker van exoplaneten. De ontdekking van het TRAPPIST systeem, de grootste batch van exoplaneten van een gelijkaardige grootte als de aarde, was recent nog in het nieuws. “Het onderzoek dat wij doen is erg gespecialiseerd en vergt veel middelen. Mocht Europa dit niet ondersteunen, dan was dergelijk onderzoek in België uitgesloten. Het voordeel is ook dat de EU complementaire projecten ondersteunt. Zo wordt er niet 2 keer hetzelfde onderzocht maar vullen projecten elkaar aan. Een project is per definitie een tijdelijk gegeven maar indien je een succesvol project hebt, kan je wel een opvolgproject indienen. Zo is er toch continuïteit in het onderwerp van je onderzoek.”

Toch zijn er op het subsidiesysteem ook bemerkingen te maken. De administratieve last is enorm en de slaagkans klein. Vooral voor kleine bedrijven is het maar de vraag of het de moeite loont om veel tijd in een aanvraag te stoppen als de kans op succes minder dan 5% is. “Europa is zich bewust van dat probleem,” zegt Steven Van Hecke, EU-expert. “De Europese Commissie moet zich over die anomalie buigen. Vele projecten zijn trouwens samenwerkingen tussen verschillende partijen. Indien er in je project partijen zitten die ervaring hebben met het indienen van projecten, is dat zeker een plus.”

Europa besteedt jaarlijks een mooie som aan ondersteuning voor projecten. Het gaat om ongeveer 136 miljard per jaar en dat budget stijgt nog.

Ook Bio-Base Europe, een pilootfaciliteit voor procesontwikkeling van bio gebaseerde producten, gevestigd in Gent, mocht al genieten van Europese steun. De totale investering van meer dan 6 miljoen euro werd voor meer dan 3 miljoen euro gesubsidieerd vanuit het European Regional Development Fund. Bio-Base Europe fungeert als een pilootlocatie voor startups en innovatieve bedrijven. Op die manier moeten de individuele bedrijven niet investeren in dure technologie om hun innovatie van laboschaal naar productieschaal te brengen. Dankzij deze infrastructuur konden al 4 bedrijven hun product commercialiseren en zitten er nog een hele rist in de pijplijn. 

Belang van eengemaakte markt

Patricia Ceyssens, medestichter van WeWatt, een bedrijf dat kantoormeubilair met trappers en oplaadmogelijkheid maakt, wijst op een ander, misschien wel interessanter voordeel van Europa. “Europa is niet alleen maar een subsidiemachine. Wij hebben voor WeWatt bijvoorbeeld nog niet met subsidies gewerkt maar we bestaan wel dankzij de Europese eengemaakte markt en de handelsakkoorden die Europa afsluit met derde landen. Enkel onze thuismarkt was te beperkt geweest voor het toch wel specifieke product dat wij maken. En uiteraard helpt het ons bedrijf dat Europa volop inzet op de circulaire economie.”

Ceyssens waarschuwt dat bedrijven soms te veel belang aan subsidies hechten. “Een eerste klant hebben, is zoveel waardevoller. Ik pleit er dan ook voor dat de overheid innovatie in de praktijk ondersteunt door innovatieve producten aan te kopen. Zij moeten de minst kritische koper zijn zodat startups een eerste klant kunnen binnenhalen.” 

Heel wat Belgische bedrijven genieten van deze eengemaakte Europese markt. Van de totale productenuitvoer uit België gaat 72% rechtstreeks naar andere Europese landen, zonder belemmeringen van grenzen en invoerheffingen.

 

Meer info 

European Structural and Investment Funds

Horizon 2020

Investeringsplan voor Europa

EU-projecten in België

Whitepaper over de toekomst van Europa

Gids over EU funding

Belang van Europese handelsverdragen voor België

(beeld: Dreamstime) 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.