Eerste Alternatieve Energiehub met LNG

Eerste Alternatieve Energiehub

LNG voor binnenscheepvaart en wegtransport in België

De haven van Antwerpen en ENGIE hebben een concessieovereenkomst voor dertig jaar gesloten voor de realisatie van een Alternatieve Energiehub op Kaai 526 en 528 in de haven van Antwerpen. De Alternatieve Energiehub zal bestaan uit een bunker- en vulstation met vloeibaar aardgas (LNG) voor binnenvaart en wegtransport, daarnaast komen op de locatie een aardgas (CNG) vulpunt en snel-laders voor elektrische voertuigen. De eerste fase van de hub zal operationeel zijn vanaf eind 2017.

 

Antwerpse haven, groene haven

De haven van Antwerpen wil koploper blijven in het creëren van een duurzame en groene haven. Door haar inspanningen neemt het aantal milieuvriendelijke zeeschepen jaar na jaar toe. Het initiatief om een concessionaris aan te duiden voor de ontwikkeling van een Alternatieve Energiehub toont het engagement in deze vergroening.

Het Havenbedrijf is reeds enkele jaren pionier op het vlak van LNG. Met het LNG Masterplan voor Rijn-Main-Donau werkt de haven met 32 andere partners uit heel Europa samen om van de schonere brandstof LNG een realiteit te maken in de binnenscheepvaart. Met de realisatie van het LNG-bunkerstation zal LNG vanaf 2017 permanent en continu beschikbaar zijn in de Antwerpse haven.

 

Verduurzaming van de transportsector

Het transport van personen en goederen brengt een groot aandeel broeikasgassen in de atmosfeer mee. In Europa is dertig procent van de CO2-uitstoot te wijten aan wegtransport en zijn gemotoriseerde verplaatsingen goed voor achttien procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. 

ENGIE stimuleert het gebruik van aardgas (LNG en CNG) en biogas om de uitstoot van vervuilende gassen te doen dalen. Het is een schone, relatief goedkope en veilige brandstof en geschikt om aan de steeds strenger wordende milieueisen te voldoen. Het gebruik van aardgas resulteert immers in reducties van CO2, SOx, NOx en fijnstof.

Met de realisatie van de Alternatieve Energiehub in de haven van Antwerpen draagt ENGIE bij tot de verduurzaming van de transportsector. Ze zal het eerste shore-to-ship LNG bunkerstation in Europa bouwen voor de binnenvaart, kleine kustvaarders, baggerschepen en sleepboten.

 

LNG- en CNG-tankstation voor wegvoertuigen

 

Op de locatie wordt ook een LNG- en CNG-tankstation voor vrachtwagens, bussen en wagens gebouwd. Er komt ook een permanente opslagtank en het CNG zal op de site zelf geproduceerd worden vanuit de LNG opslagtank (via het boil-off managementproces). Het station voorziet:

  • een eiland met twee afleverzuilen voor LNG voor vrachtwagens
  • een eiland met twee afleverzuilen CNG voor vrachtwagen, bussen en auto’s
  • een aanbod van diesel om ook dual fuel vrachtwagens van hun brandstoffen te voorzien

 

Laadplaats voor elektrische voertuigen

Op de site worden ook laadplaatsen voor elektrische voertuigen voorzien. Het gaat om een snellaadinfrastructuur. De elektriciteit voor dit deel van de installatie zal komen uit het boil-off gas management systeem aanwezig op de LNG installatie. Het gas dat ontstaat bij opwarming van LNG, wordt als brandstof gebruikt in de generator die de elektriciteit zal opwekken voor de laadpalen. Die omzetting van boil-off gas naar elektriciteit draagt bij aan de duurzaamheid van het systeem.

 

Bron: Port of Antwerp
Datum: 28-04-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.