Eerste koolstofneutrale distributiecentrum Bpost operationeel

Het nieuwe distributiecentrum van bpost in Evere is volledig operationeel nu bijna alle teams de overstap hebben gemaakt.

Dit koolstofneutrale gebouw – een primeur voor bpost – is voorzien van alle moderne technologieën en werd ontworpen met bijzonder veel aandacht voor duurzaamheid en klimaatneutraliteit: zonne-energie, warmtepompen voor verwarming en ventilatie met energieterugwinning, modulaire LED-verlichting, laadinfrastructuur, opvang van regenwater, enz.

Koolstofneutraal gebouw

Tot voor kort zaten de diensten verspreid over verschillende distributiecentra in Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe. Toen de huurovereenkomst voor het kantoor in Schaarbeek afliep, heeft bpost omwille van efficiëntie- en kostenredenen beslist om de diensten op een enkele site samen te brengen. Er werd gekozen voor een nieuw, duurzaam distributiecentrum in Evere. Het nieuwe gebouw, gelegen aan de Schiphollaan 2, 1140 Evere, voldoet aan strenge duurzaamheidsnormen en biedt zoveel betere werk- en operationele omstandigheden.

Het nieuwe gebouw beschikt over tal van troeven. Niet alleen kunnen alle diensten er worden geconsolideerd, maar het gebouw is tevens vlot bereikbaar en er is ruim voldoende parkeergelegenheid; er werd fors geïnvesteerd in zonne-energie en in laadinfrastructuur voor de continu groeiende elektrische vloot van bpost. De onderneming maakt zich sterk dat de operationele efficiëntie van het gebouw zowel de medewerkers als de klanten ten goede komt. De mogelijkheid bestaat om het gebouw uit te breiden of eventueel bijkomende laad- en loskades aan te leggen, in functie van de toekomstige noden.

Van hernieuwbare energie tot groene mobiliteit

Het distributiecentrum is niet alleen energie-efficiënt, maar voorziet ook (deels) in zijn eigen energie. Op het dak liggen 1236m² aan zonnepanelen. De opgewekte energie wordt gebruikt voor het laden van de elektrische voertuigen en het stroomverbruik van de activiteiten. Er zijn ruim voldoende laadpalen (100+) voorzien voor de verdere elektrificatie van de vloot (e-vans, elektrische fietsen en e-fietstrailers).

Er wordt uiteraard ook slim omgesprongen met het energieverbruik. Zo wordt de LED-verlichting in de grote hall automatisch gedimd (van 500 lux naar 300 lux) zodra de medewerkers op ronde zijn vertrokken. En er zijn overal sassen voorzien om het warmteverlies via de laadpoorten tot een minimum te beperken.

Innovatieve verwarmings- en koelsystemen

Dankzij geavanceerde verwarmings- en koelsystemen wordt het gebruik van fossiele brandstoffen vermeden. Met behulp van warmtepompen wordt energie uit de omgeving gebruikt om het gebouw te verwarmen in de winter en, zo nodig, te koelen in de zomer. Dit zorgt voor een comfortabele werkomgeving voor de medewerkers en het draagt tegelijkertijd bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Waterbeheer: recuperatie en infiltratie

Een belangrijk aspect nu we steeds vaker zullen worden geconfronteerd met periodes van grote droogte en overvloedige neerslag is waterbeheer. In Evere zorgen geavanceerde systemen voor waterbeheer en regenwaterrecuperatie ervoor dat de impact op het milieu beperkt blijft. Regenwater van het dak wordt opgevangen en gerecupereerd voor, onder meer, sanitair gebruik. Om te vermijden dat regenwater zonder meer naar de riolen wordt afgevoerd, is er een ingenieus systeem dat ervoor zorgt dat het hemelwater op het terrein langzaam in de bodem kan infiltreren. Op de parkeerplaatsen is er waterdoorlatende verharding voorzien, maar ook alle water op de wegenis wordt naar dit infiltratiesysteem afgevoerd.

Mobiliteit

De ligging van deze site is zeer gunstig en bevordert zachte mobiliteit. De site is niet alleen goed bereikbaar met het openbaar vervoer, maar ook voor wie is aangewezen is op de auto. Ook de (toekomstige) fietsbrug in de buurt is voor de medewerkers een extra stimulans om voor duurzame mobiliteit te kiezen.

Vanuit deze site vertrekken alle postbodes op ronde, grotendeels met elektrische voertuigen. De vloot telt vandaag 55 elektrische bestelwagens en 22 elektrische fietsen met eTrailers.

Dit distributiecentrum biedt alle moderne faciliteiten om de postale activiteiten op een efficiënte en duurzame manier uit te voeren. bpost zal de site laten evalueren voor erkenning als “Ecodynamische Onderneming”, een label voor bedrijven in regio Brussel die streven naar een verminderde impact van hun bedrijfsactiviteiten op het leefmilieu.

Interessante cijfers

  • 275 medewerkers bedienen 5 gemeenten via 177 rondes (vanaf juni 2024)
  • Oppervlakte gebouw bedraagt 5.032 m² (en zelfs 5.396m² inclusief kantoorruimtes)
  • 1236 m² zonnepanelen
  • Elektrische vloot: 55 bestelwagens, 22 elektrische fietsen, 22 elektrische trailers – later volgen er meer
  • 199 parkeerplaatsen – waarvan 170 voor bpost-wagens
  • 102 laadpalen – later volgen er meer
  • Opslag regenwater: 2 x 10.000l + een ingenieus systeem voor de infiltratie van hemelwater in de bodem.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.