EV elektrische auto opladen

Elia Group, re.alto en Elli werken samen om elektrische voertuigen sneller te integreren in het net

De drie partijen engageren zich om, elk vanuit hun vakgebied, elektrische voertuigen vlotter in het elektriciteitssysteem te integreren. “De voordelen van een elektrische autobatterij als mobiele power bank zijn drievoudig: voor het klimaat, het elektriciteitsnet en de klant.”

Elia Group, re.alto (de corporate start-up van Elia Group) en Elli (een dochteronderming van Volkswagen Group die de activiteiten rond laad- en energieoplossingen bundelt) hebben ondertekenden samen een memorandum van overeenstemming (MoU). De overeenkomst komt er door hun gemeenschappelijke visie over de integratie van elektrische voertuigen in het elektriciteitsnet.

Actieve consumenten

De opkomst van elektrische voertuigen is een van de snelste en meest doeltreffende klimaatmaatregelen in het komende decennium. De batterijen van elektrische voertuigen kunnen bovendien helpen om het net in evenwicht te houden naarmate het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de energiemix toeneemt. Dit kan echter alleen als consumenten worden aangemoedigd om hun flexibiliteit te valoriseren – door hun laadgedrag af te stemmen op de beschikbaarheid van betaalbare groene stroom. Zo zullen consumenten een actieve rol krijgen in de energietransitie.

“Het lijdt geen twijfel dat elektrische voertuigen en hun batterijen een cruciale rol zullen spelen in de decarbonisering van de samenleving”, aldus Conrad Tuytte, CEO van re.alto. “Het echte potentieel van elektrische voertuigen reikt veel verder dan louter mobiliteit. Ze zullen er niet alleen voor zorgen dat mensen zich kunnen verplaatsen, maar ook dat gezinnen betaalbare groene energie kunnen verbruiken. Dat vraagt echter om de uitwisseling van realtimegegevens op schaal en diensten met een naadloze consumentenervaring.”

In de komende jaren zullen de drie partners mogelijke hindernissen voor de integratie van elektrische voertuigen opsporen. Ze willen ook nagaan hoe ze de integratie kunnen promoten door bijvoorbeeld demonstratiemodellen te ontwikkelen.

Door de integratie van almaar grotere volumes intermitterende hernieuwbare energie in ons energiesysteem, wordt de uitdaging steeds groter om vraag en productie op elk moment in evenwicht te hebben. Elektrische voertuigen kunnen bijdragen aan het systeembeheer en voor netstabiliteit zorgen. Consumenten zullen aangemoedigd worden om hun elektrische voertuigen op te laden wanneer er grote hoeveelheden goedkope hernieuwbare energie in het systeem beschikbaar zijn. De elektriciteit die in hun autobatterij is opgeslagen, kan later eventueel ook weer in het net geïnjecteerd worden.

Barrières en opportuniteiten

“De koppeling van energie en mobiliteit is van cruciaal belang om klimaatneutraliteit te verwezenlijken” aldus Elke Temme, CEO van Elli. “De voordelen van een elektrische autobatterij als mobiele power bank zijn drievoudig: voor het klimaat, het elektriciteitsnet en de klant. Hernieuwbare energie kan worden opgeslagen en dus efficiënter worden gebruikt. Anderzijds kan de auto bijdragen aan de netstabiliteit. Tot slot kunnen vehicle-to-grid-diensten de klant extra inkomsten opleveren.”

In het MoU werkt elke partner vanuit het eigen vakgebied. Elia Group vertrekt vanuit de uitdagingen en opportuniteiten van de energietransitie voor het elektriciteitssysteem. Re.alto, dat in 2019 opgericht werd door Elia Group, is een specialist in digitale marktplaatsen en de koppeling van energiegegevens en digitale producten via Application Programming Interfaces. Elli, dat in 2018 werd opgericht en deel uitmaakt van Volkswagen Group, brengt dan weer zijn ervaring mee als leverancier van laadinfrastructuur, mobiliteitsdiensten, flexibiliteitsdiensten en elektriciteit.

De drie ondertekenende partijen zullen de barrières en opportuniteiten van elektrische mobiliteit nagaan, onder meer door de ontwikkeling van demonstratiemodellen. Verder wordt er gewerkt op vier dimensies: prijssignalen/incentives, marktontwikkeling, databeheer en gegevensbeveiliging/betrouwbare connectiviteit.

Het MoU sluit aan bij de ambities van Elia Group voor een meer consumentgericht energiesysteem en het engagement van Volkswagen Group om de transitie naar duurzame elektrische mobiliteit te versnellen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.