Ondanks inspanningen toch elk jaar meer gevaarlijk afval in Europa

Ondanks Europese maatregelen om de productie van gevaarlijk afval – zoals explosieve, kankerverwekkende of erg giftige stoffen – te verminderen, blijft de hoeveelheid groeien, blijkt uit cijfers van de Europese Rekenkamer.

De beste manier om met het probleem om te gaan, is minder gevaarlijk afval produceren, zegt de Rekenkamer in een nieuw rapport. Dat is ook al sinds 1991 een prioriteit voor de EU: door ontwerp en productie te verbeteren, vervuilers verantwoordelijk te maken en de consument beter te informeren.

Verschillende regels

Maar ondanks al die initiatieven is de hoeveelheid opnieuw gestegen tot 101,7 miljoen ton in 2018. De gevaarlijke afvalstroom groeit al onafgebroken aan sinds 2004. Bovendien is lang niet altijd duidelijk wat ermee gebeurt: voor maar 79 procent van het afval is er informatie over de verwerking. Wat er met de overige 21 procent gebeurt, is dus onduidelijk.

Meer nog: omdat gevaarlijk afval in gespecialiseerde installaties verwerkt moet worden en gepaard gaat met een hogere administratieve last, stijgt het risico dat afval onterecht als ongevaarlijk wordt geklasseerd door bedrijven. Volgens de auditeurs helpt het ook niet dat de regels verschillen tussen de lidstaten. Daar ligt een rol voor de Commissie om de wetgeving te harmoniseren, zegt Eva Lindström van de Europese Rekenkamer.

Gewoon gedumpt

“De productie van gevaarlijk afval blijft toenemen en de EU moet dit probleem aanpakken”, zegt Lindström. “De beste manier manieren om ermee om te gaan zijn recycling en gebruik in energiewinning. Het afval gewoon storten mag alleen als laatste redmiddel worden gebruikt.”

Toch wordt meer dan 50 procent van het gevaarlijke afval in de EU nog gewoon gedumpt, blijkt uit de cijfers.

Illegale praktijken

Illegale handel en dumping van gevaarlijk afval blijft een bijzonder lucratieve business. De pakkans is klein, er zijn weinig vervolgingen of veroordelingen en de boetes zijn laag. De Rekenkamer schat dat met de handel jaarlijks 1,5 tot 1,8 miljard verdiend wordt.

Digitalisering van de afvalstromen en hogere straffen kunnen soelaas brengen. Ook een totaalverbod op de uitvoer van afval, zoals de Commissie in 2021 heeft voorgesteld, zou de handel in gevaarlijk afval kunnen tegengaan.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.