Elke 60 kilometer een laadstation tegen 2026

Sneller en meer laadinfrastructuur, dat is het opzet van het Europees Parlement. Daarom moeten auto’s moeten tegen 2026 elke 60 kilometer kunnen opladen en moet er tegen 2028 elke 100 kilometer een waterstoftankstation beschikbaar zijn. Schepen worden vanaf 2030 verplicht om in havens walstroom te gebruiken.

Op Europees vlak wordt er werk gemaakt van de uitrol van infrastructuur voor oplaad- of alternatieve tankstations voor auto’s, vrachtwagens en bussen. Daarom stelde het Europees Parlement minimale verplichte nationale streefcijfers vast. Aan de EU-landen wordt gevraagd om tegen 2024 concreet te maken hoe ze die cijfers gaan bereiken.

Sleutelrol

Tegen 2026 moeten langs de belangrijkste EU-wegen ten minste om de 60 kilometer elektrische laadpalen voor auto’s staan, aldus het Europees Parlement. Voor vrachtwagens en bussen zou tegen 2026 hetzelfde gelden, maar alleen op het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). Voor vrachtwagens moeten er sneller laadpalen komen op veilige parkeerplaatsen: twee laadpalen vanaf 2028 in plaats van één vanaf 2031.

Ook op het vlak van waterstoftankstations wordt een tandje bijgestoken: langs de belangrijkste EU-wegen moeten er tegen 2028 elke 100 kilometer een waterstoftankstation beschikbaar zijn.

Europees rapporteur voor infrastructuur voor alternatieve brandstoffen Ismail Ertug: “Duurzame alternatieve brandstoffen en de uitrol van hun infrastructuur spelen een sleutelrol in de overgang naar een succesvolle decarbonisering van de vervoerssector. Door de laadinfrastructuur sneller uit te breiden, maken we de transitie naar klimaatvriendelijke mobiliteit makkelijker voor mens en industrie.”

Minder scheepvaartemissies

Verder wil het Europees Parlement ook nieuwe regels voor duurzame maritieme brandstoffen. Die moeten de broeikasgasemissies van schepen in de maritieme sector met 2 procent verminderen vanaf 2025, met 20 procent vanaf 2035 en met 80 procent vanaf 2050. De regels gelden voor schepen met een bruto-tonnage van meer dan 5000. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor 90 procent van de CO2-uitstoot.

Schepen moeten bovendien 2 procent hernieuwbare brandstoffen gebruiken. Verder zijn containerschepen en passagiersschepen verplicht om vanaf 2030 walstroom te gebruiken wanneer ze aangemeerd liggen. Het gebruik van walstroom vermindert de luchtvervuiling in de havens.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.