ElviraHaezendonck

Elvira Haezendonck nieuwe voorzitter Green Energy Park

Elvira Haezendonck is de nieuwe voorzitter van Green Energy Park vzw in Zellik. Zij volgt de onlangs overleden Paul de Knop.

Haezendonck is hoogleraar duurzame strategie aan de VUB en leerstoelhouder Infrastructure Asset Management. Om de innovatieve ambities van Green Energy Park waar te malen, zal Haezendonck het team inspireren en begeleiden. Pieter Ballon (vicerector Onderzoek VUB) en Michaël Dooms (hoofddocent Strategie en Stakeholder Management VUB) vervoegen eveneens het bestuurdersteam waarbij Dooms de rol van gedelegeerd bestuurder op zich neemt.

Bouwen op stevige fundering

Green Energy Park vzw is opgericht als een samenwerking tussen de VUB en het Universitair Ziekenhuis Brussel. Het stimuleert als strategisch Proeftuincentrum, gelegen in het Researchpark van Zellik, de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en eindgebruikers. Die krijgen unieke proeftuinen en living labs ter beschikking waar ze hun innovatieve ontwikkelingen kunnen testen en verfijnen in een realistische omgeving. Met deze proeftuinen wil Green Energy Park een brug slaan tussen onderzoek en economie en focust daarvoor op energie en mobiliteit, slimme regio’s, ziekenhuis van de toekomst en biotechnologie.

Na het overlijden van Paul de Knop werd er voor Green Energy Park vzw, met potentieel tot een innovatiecampus voor VUB en UZ Brussel, een nieuwe voorzitter gezocht. Elvira Haezendonck neemt hiervoor de handschoen op. Zij heeft het ideale profiel om de directie te steunen dankzij haar academisch succes op het vlak van strategie en infrastructuurprojecten en als bruggenbouwer naar de economische wereld en maatschappij.

“Het is een eer om deze taak in de voetsporen van Paul te mogen opnemen”, aldus Haezendonck. “Tegelijk is het ook een grote uitdaging om een strategisch project van dit niveau, met talrijke stakeholders, in goede banen te leiden. Het uitbouwen van een ecosysteem voor een innovatieve campus doen we samen. Dit is een belangrijke groeipool voor de VUB en het UZ en versterkt in de Vlaamse Rand de cruciale brug tussen kennis en vermarkting.”

Ontmoetingsplek voor academische en ziekenhuiswereld

Green Energy Park wordt een ontmoetingsplek voor de academische en ziekenhuiswereld met het bedrijfsleven en de overheid. Het moet een plek worden waar de beste onderzoekers samenwerken in state-of-the-art proeftuinen voor onderzoek, ontwikkeling, opleiding en co-creatie. Het moet een aantrekkingspool zijn voor start-ups, spin-offs, kennisinstellingen en bedrijven. Green Energy Park wordt als het ware de showroom van Vlaamse innovaties, als het van het bestuur afhangt.

“Het is een uitdagend project zowel voor de ontwikkeling van de infrastructuur binnen een lange termijn masterplan als voor de eraan gerelateerde uitbouw van een duurzaam, welvaart verhogend ecosysteem rond onderzoek en innovatie”, aldus de nieuwe gedelegeerd bestuurder Michaël Dooms. “We staan aan de vooravond van een grote uitdaging die we, ook als eerbetoon aan Paul de Knop, tot een schitterende verwezenlijking willen verheffen. Met Elvira en Michaël  voelen we ons gesterkt om deze uitdaging succesvol door te zetten”, besluit Jimmy Van Moer, AD Green Energy Park.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.