14 nieuwe windturbineprojecten in Vlaanderen

Begin december lanceerde het Vlaams Agentschap voor Energie een oproep ‘kleine en middelgrote windmolens’. Het steunprogramma richtte zich tot investeringen in windturbines op land met een bruto nominaal vermogen per turbine tussen minimum 10 kWe en 300 kWe. Deze week werd bekend gemaakt dat in het kader van deze eerste oproep reeds 14 nieuwe windturbineprojecten opgestart werden. Op 28 maart wordt een tweede oproep gelanceerd. 

Kleine en middelgrote windmolenprojecten

In de twee maanden waarin men voor de eerste oproep een project kon indienen, werden 26 projecten aangemeld. Veertien projecten werden uiteindelijk geselecteerd voor het ontvangen van de voorziene investeringssteun. Minister van Energie Lydia Peeters: “Aangezien windenergie ook op lagere hoogte kan worden opgewekt, werkten wij een specifieke oproep uit voor kleine en middelgrote windmolens. De geselecteerde projecten kunnen rekenen op investeringssteun.” Productiesteun, bijvoorbeeld in de vorm van groenestroomcertificaten, wordt later niet meer voorzien. 

Nieuwe werkwijze

Het is de eerste keer dat het Vlaamse Energieagentschap een vergelijkende biedprocedure organiseert voor een call. Projecten werden beoordeeld en gerangschikt volgens het beoogde rendement in verhouding tot de aangevraagde steun. Niet alleen projecten die niet aan de voorwaarden voldeden, maar ook projecten die te duur waren, kwamen hierdoor niet in aanmerking. Door het systeem van de ‘gesloten enveloppe’ vielen daarnaast ook enkele projecten uit de boot omdat het voorziene budget van 1.5 miljoen euro was opgebruikt. Volgens Minister Lydia Peeters werkt deze nieuwe aanpak: “De beschikbare middelen worden op een efficiënte manier ingezet.”

Onmiskenbaar succes

De eerste oproep was volgens de minister een groot succes: “Dit succes toont aan dat steeds meer organisaties en KMO’s de mogelijkheden zien die een kleine of middelgrote windmolen hen te bieden heeft. De investeringssteun is het duwtje in de rug dat plannen omzet in realiteit. Door middel van de investeringssteun vermijdt de Vlaamse overheid oversubsidiëring, terwijl ze toch de bouw van nieuwe windmolens stimuleert.”

De projecten die tijdens de eerste oproep geselecteerd werden, zullen veelal opgestart worden op landbouw- en afvalverwerkingsbedrijven, maar ook een project op de site van een brouwerij werd geselecteerd. Het merendeel van de aanvragers had een locatie te West-Vlaanderen. Twee van de projecten worden gerealiseerd in Antwerpen. 

Project registreren 

Werd je interesse gewekt? Morgen, op 28 maart, wordt er opnieuw een oproep ‘kleine en middelgrote windmolens’  gelanceerd door de Vlaamse Overheid. Ook wanneer je bij vorige oproep uit de boot viel, kan je opnieuw je kans wagen. Inschrijven kan tot 30 mei 2019 via de website van het Vlaams Energieagentschap

Tekst: persdienst Lydia Peeters | eigen redactie
Foto: Rawpixel 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.