15,4 miljoen euro steun voor groene-warmteprojecten

De Vlaamse regering trekt 15,4 miljoen euro uit voor technologieën waarbij warmte wordt opgewerkt uit hernieuwbare energiebronnen. Meer specifiek gaat het om projecten rond benutting van restwarmte, de opwekking van biomethaan, het gebruik van kleinschalige biomassa en diepe geothermie.

Een jaar geleden lanceerde de Vlaamse overheid reeds een soortgelijk steunproject. Toen ontvingen 13 initiatieven rond groene warmte en benutting van restwarmte samen 7,2 miljoen euro investeringssteun. Ditmaal wordt de vermogensgrens voor diepe geothermie verlaagd van 5 MW naar 1 MW, waardoor nu ook kleinere projecten in aanmerking komen.

Installatietypes groene warmte

De investeringssteun moet heel wat projecten uit de startblokken helpen schieten. Voor biomassa-installaties vanaf 1 MW vermogen én biomethaaninstallaties is er telkens 1 miljoen euro gereserveerd. Projecten die restwarmte uitkoppelen en gebruiken kunnen aanspraak maken op in totaal 7,36 miljoen euro. Voor diepe geothermie is 6 miljoen euro voorzien.

Kleine projecten diepe geothermie

Voor projecten rond diepe geothermie wordt de vermogensgrens verlaagd van 5 MW naar 1 MW. Zo wil Vlaams minister van Energie Bart Tommelein ook kleinere projecten aanmoedigen. “We willen elke warmtetoepassing alle kansen geven. Vlaanderen telt enkele regio’s waar diepe geothermie mogelijk is. Door de vermogensgrens voor diepe geothermie te verlagen, kunnen meer kandidaten hun kans wagen.”

Steunaanvraag groene warmte indienen

Een aanvraag indienen kan van 19 februari tot 31 maart 2018 via www.energiesparen.be/call-groene-warmte. Net zoals bij de vorige oproepen, zal het Vlaams Energie Agentschap (VEA) de steun toekennen, tot het budget is opgebruikt. Je kan je projectideeën ook vooraf bij het agentschap aftoetsen.  

 

Bron: Kabinet Bart Tommelein

Foto: © Hutti

 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.